ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

      Suttanipate tatiyassa mahavaggassa navamam vasetthasuttam
   [381] 9 Evamme sutam . ekam samayam bhagava icchanangale
viharati  icchanangalavanasande  .  tena  kho pana samayena sambahula
abhinnata   1-   brahmanamahasala  icchanangale  pativasanti
seyyathidam  canki  brahmano  tarukkho  brahmano  pokkharasati
brahmano   janussoni  brahmano  todeyyabrahmano  anne
ca abhinnata brahmanamahasala.
   {381.1} Atha kho vasetthabharadvajanam manavanam janghaviharam
anucankamantanam  anuvicarantanam  2-  ayamantarakatha  udapadi  katham
bho  brahmano  hotiti  .  [3]- bharadvajo manavo evamaha
yato kho bho ubhato sujato [4]- matito ca pitito ca samsuddhagahaniko
yava  sattama  pitamahayuga  akkhitto  anupakuttho  jativadena
ettavata  bho  brahmano  hotiti  .  vasettho  manavo
evamaha yato kho bho silava ca hoti vattasampanno ca ettavata
kho bho brahmano hotiti.
   {381.2} Neva kho asakkhi bharadvajo manavo vasettham manavam
sannapetum na pana asakkhi 5- vasettho manavo bharadvajam manavam
sannapetum  .  atha  kho  vasettho  manavo  bharadvajam manavam
amantesi  ayam  [6]-  bho bharadvaja samano gotamo sakyaputto
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbatthavare amenditam . 2 Yu. anucankamamananam anuvicaramananam.
@3 Po. Ma. tam. 4 Ma. Yu. hoti . 5 Po. na pana sakkhi. 6 Ma. Yu. kho.
Sakyakula  pabbajito  icchanangale  viharati  icchanangalavanasande
tam  kho  pana  bhavantam gotamam evam kalyano kittisaddo abbhuggato
itipi  so bhagava .pe. buddho bhagavati ayama [1]- bharadvaja
yena  samano  gotamo  tenupasankamissama  upasankamitva  [2]-
etamattham  pucchissama  yatha  no  samano  gotamo  byakarissati
tatha  nam  dharessamati  . evam bhoti kho bharadvajo manavo
vasetthassa manavassa paccassosi.
   {381.3}  Atha  kho  vasetthabharadvajamanava yena bhagava
tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinno
kho vasettho manavo bhagavantam gathahi ajjhabhasi
   [382] |382.1021| Anunnatapatinnata  tevijja mayamassu bho
             aham pokkharasatissa      tarukkhassaya manavo.
   |382.1022| Tevijjanam yadakkhatam     tatra kevalinosmase
             padakasma veyyakarana ca 3- jappe acariyasadisa.
   |382.1023| Tesanno jativadamhi    vivado atthi gotama
             jatiya brahmano hoti  bharadvajo iti bhasati
             ahanca kammuna bruhi    evam janahi cakkhuma.
   |382.1024| Te na sakkoma sannatum 4- annamannam mayam ubho
             bhavantam putthumagamha    sambuddham iti vissutam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bho . 2 Ma. Yu. samanam gotamam . 3 Ma. Yu. casaddo natthi. 4 Ma.
@sannapetum.
   |382.1025| Candam yatha khayatitam     pecca panjalika jana
             vandamana namassanti   evam lokasmi gotama.
   |382.1026| Cakkhum loke samuppannam   mayam pucchama gotamam
             jatito brahmano hoti udahu bhavati kammuna
             ajanatam no pabruhi     yatha janemu brahmanam.
   |382.1027| Tesam voham byakkhissam
             (vasetthati bhagava)     anupubbam yathatatham
             jativibhangam pananam     annamanna hi jatiyo.
   |382.1028| Tinarukkhepi janatha     na capi patijanare
             lingam jatimayam tesam      annamanna hi jatiyo.
   |382.1029| Tato kite patange ca    yava kunthakipillike
             lingam jatimayam tesam      annamanna hi jatiyo.
   |382.1030| Catuppadepi janatha 1-  khuddake ca mahallake
             lingam jatimayam tesam      annamanna hi jatiyo.
   |382.1031| Padudarepi janatha     urage dighapitthike
             lingam jatimayam tesam      annamanna hi jatiyo.
   |382.1032| Tato macchepi janatha   udake 2- varigocare
             lingam jatimayam tesam      annamanna hi jatiyo.
   |382.1033| Tato pakkhipi janatha    pattayane vihangame
             lingam jatimayam tesam      annamanna hi jatiyo.
@Footnote: 1 Po. catuppade vijanatha . 2 Ma. Yu. odake.
   |382.1034| Yatha etasu jatisu     lingam jatimayam puthu
             evam natthi manussesu     lingam jatimayam puthu.
   |382.1035| Na kesehi na sisehi 1-   na kannehi na akkhihi
             na mukhena na nasaya     na otthehi bhamuhi va
   |382.1036| na givaya na amsehi      na udarena na pitthiya
             na soniya na urasa     na sambadha na methuna 2-
   |382.1037| na hatthehi na padehi    na angulihi nakhehi va
             na janghahi na uruhi      na vannena sarena va
             lingam jatimayam neva      yatha annasu jatisu.
   |382.1038| Paccattam sasariresu 3-    manussesvetam na vijjati
             vokaranca manussesu    samannaya pavuccati.
   |382.1039| Yo hi koci manussesu    gorakkham upajivati
             evam vasettha janahi    kassako so na brahmano.
   |382.1040| Yo hi koci manussesu    puthusippena jivati
             evam vasettha janahi    sippiko so na brahmano.
   |382.1041| Yo hi koci manussesu    voharam upajivati
             evam vasettha janahi    vanijo so na brahmano.
   |382.1042| Yo hi koci manussesu    parapessena jivati
             evam vasettha janahi    pessiko so na brahmano.
   |382.1043| Yo hi koci manussesu    adinnam upajivati
@Footnote: 1 Ma. Yu. sisena .  2 Po. Ma. Yu. na sambadhe na methune . 3 Po. Ma.
@paccattanca sariresu.
             Evam vasettha janahi    coro eso na brahmano.
   |382.1044| Yo hi koci manussesu    issattham upajivati
             evam vasettha janahi    yodhajivo 1- na brahmano.
   |382.1045| Yo hi koci manussesu    porohiccena jivati
             evam vasettha janahi    yajako so na brahmano.
   |382.1046| Yo hi koci manussesu    gamam ratthanca bhunjati
             evam vasettha janahi    raja eso na brahmano.
   |382.1047| Na caham brahmanam brumi  yonijam mattikasambhavam
             bhovadi nama so hoti    sa ve hoti sakincano
             akincanam anadanam     tamaham brumi brahmanam.
   |382.1048| Sabbam samyojanam chetva   yo ve naparitassati
             sangatigam 2- visamyuttam    tamaham brumi brahmanam.
   |382.1049| Chetva naddhim varattanca  sandhanam sahanukkamam
             ukkhittapaligham buddham     tamaham brumi brahmanam.
   |382.1050| Akkosam vadhabandhanca    aduttho yo titikkhati
             khanti balanikam         tamaham brumi brahmanam.
   |382.1051| Akkodhanam vattavantam    silavantam anussadam
             dantam antimasariram      tamaham brumi brahmanam.
   |382.1052| Vari pokkharapatteva     araggeriva sasapo
             yo na limpati kamesu    tamaham brumi brahmanam.
@Footnote: 1 Po. yodhoti so .. . 2 Po. sangatitam.
   |382.1053| Yo dukkhassa pajanati   idheva khayamattano
             pannabharam visamyuttam      tamaham brumi brahmanam.
   |382.1054| Gambhirapannam medhavim    maggamaggassa kovidam
             uttamattham anuppattam    tamaham brumi brahmanam.
   |382.1055| Asamsattham gahatthehi     anagarehi cubhayam
             anokasarim appiccham     tamaham brumi brahmanam.
   |382.1056| Nidhaya dandam bhutesu    tasesu thavaresu ca
             yo na hanti na ghateti   tamaham brumi brahmanam.
   |382.1057| Aviruddham viruddhesu      attadandesu nibbutam
             sadanesu anadanam    tamaham brumi brahmanam.
   |382.1058| Yassa rago ca doso ca   mano makkho ca patito 1-
             sasaporiva aragga     tamaham brumi brahmanam.
   |382.1059| Akakkasam vinnapanim    giram saccam udiraye
             yaya nabhisaje kinci 2-  tamaham brumi brahmanam.
   |382.1060| Yo 3- ca dighanca rassam va  anumthulam subhasubham
             loke adinnam nadiyati   tamaham brumi brahmanam.
   |382.1061| Asa yassa na vijjanti  asmim loke paramhi ca
             nirasayam 4- visamyuttam     tamaham brumi brahmanam.
   |382.1062| Yassalaya na vijjanti   annaya akathankathi
             amatogadham anuppattam    tamaham brumi brahmanam.
@Footnote: 1 Po. ohito. 2 Po. tampi. 3 Ma. yodha digham va. 4 Po. Ma. nirasasam.
   |382.1063| Yo 1- ca punnanca papanca  ubho sangam upaccaga
             asokam virajam suddham     tamaham brumi brahmanam.
   |382.1064| Candamva vimalam suddham      vippasannamanavilam
             nandibhavaparikkhinam      tamaham brumi brahmanam.
   |382.1065| Yo imam 2- palipatham duggam samsaram mohamaccaga
             tinno paragato jhayi  anejo akathankathi
             anupadaya nibbuto    tamaham brumi brahmanam.
   |382.1066| Yodha kame pahantvana  anagaro paribbaje
             kamaragaparikkhinam      tamaham brumi brahmanam.
   |382.1067| Yodha tanham pahantvana  anagaro paribbaje
             tanhabhavaparikkhinam     tamaham brumi brahmanam.
   |382.1068| Hitva manusakam yogam    dibbam yogam upaccaga
             sabbayogavisamyuttam      tamaham brumi brahmanam.
   |382.1069| Hitva ratinca aratinca  sitibhutam nirupadhim
             sabbalokabhibhum viram      tamaham brumi brahmanam.
   |382.1070| Cutim yo vedi sattanam    upapattinca sabbaso
             asattam sugatam buddham      tamaham brumi brahmanam.
   |382.1071| Yassa gatim na jananti    deva gandhabbamanusa
             khinasavam arahantam       tamaham brumi brahmanam.
   |382.1072| Yassa pure ca paccha ca   majjhe ca natthi kincanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. yodha . 2 Ma. yomam.
             Akincanam anadanam     tamaham brumi brahmanam.
   |382.1073| Usabham pavaram dhiram        mahesim vijitavinam
             anejam nhatakam buddham    tamaham brumi brahmanam.
   |382.1074| Pubbenivasam yo vedi    saggapayanca passati
             atho jatikkhayam patto    tamaham brumi brahmanam.
   |382.1075| Samanna hesa lokasmim namagottam pakappitam
             sammucca samudagatam    tattha tattha pakappitam.
   |382.1076| Digharattamanusayitam      ditthigatamajanatam
             ajananta no pabruhanti 1- jatiya hoti brahmano.
   |382.1077| Na jacca brahmano hoti   na jacca hoti abrahmano
             kammuna 2- brahmano hoti kammuna hoti abrahmano.
   |382.1078| Kassako kammuna hoti   sippiko hoti kammuna
             vanijo kammuna hoti   pessiko hoti kammuna
   |382.1079| coropi kammuna hoti   yodhajivopi kammuna
             yajako kammuna hoti    rajapi hoti kammuna.
   |382.1080| Evametam yathabhutam      kammam passanti pandita
             paticcasamuppadadassa  kammavipakakovida.
   |382.1081| Kammuna vattati loko   kammuna vattati paja
             kammanibandhana satta   rathassaniva yayato.
   |382.1082| Tapena brahmacariyena    sannamena damena ca
@Footnote: 1 Po. ajananto nama brahti . Ma. Yu. pabruvanti . 2 Yu. sabbatthavaresu
@kammanati dissati.
             Etena brahmano hoti  etam brahmanamuttamam
   |382.1083| tihi vijjahi sampanno   santo khinapunabbhavo
             evam vasettha janahi    brahma sakko vijanatanti.
   [383]  Evam  vutte  vasetthabharadvaja  manava bhagavantam
etadavocum  abhikkantam  bho  gotama  .pe.  upasake  no  bhavam
gotamo dharetu ajjatagge panupete saranangateti 1-.
                    Vasetthasuttam navamam.
                       -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 450-458. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=9333&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=9333&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=381&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=262              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=381              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=6541              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=6541              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com