ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [542] 103 Adhicittamanuyuttena bhikkhave bhikkhunā tīṇi nimittāni
kālena  kālaṃ manasikātabbāni kālena kālaṃ samādhinimittaṃ manasikātabbaṃ
kālena   kālaṃ   paggāhanimittaṃ  manasikātabbaṃ  kālena  kālaṃ
upekkhānimittaṃ  manasikātabbaṃ  . sace bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu
ekantaṃ  samādhinimittaṃyeva  manasikareyya  ṭhānantaṃ  cittaṃ  kosajjāya
saṃvatteyya . Sace bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu ekantaṃ paggāhanimittaṃyeva
manasikareyya  ṭhānantaṃ  cittaṃ  uddhaccāya  saṃvatteyya  .  sace
bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu ekantaṃ upekkhānimittaṃyeva manasikareyya
ṭhānantaṃ cittaṃ na sammā samādhiyeyya āsavānaṃ khayāya.
   {542.1}  Yato  [1]-  kho bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu
kālena   kālaṃ   samādhinimittaṃ   manasikaroti   kālena  kālaṃ
paggāhanimittaṃ   manasikaroti   kālena   kālaṃ   upekkhānimittaṃ
manasikaroti  taṃ  hoti  cittaṃ  muduñca  kammaniyañca  pabhassarañca  na
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ca. ito paraṃ īdisameva.
Ca  pabhaṅgu sammā samādhiyati āsavānaṃ khayāya . seyyathāpi bhikkhave
suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī  vā  ukkaṃ bandhati 1- ukkaṃ
bandhitvā ukkāmukhaṃ ālimpeti 2- ukkāmukhaṃ ālimpetvā saṇḍāsena
jātarūpaṃ gahetvā [3]- ukkāmukhe pakkhipitvā kālena kālaṃ abhidhamati
kālena  kālaṃ  udakena  paripphoseti kālena kālaṃ ajjhupekkhati .
Sace  bhikkhave  suvaṇṇakāro vā suvaṇṇakārantevāsī vā taṃ jātarūpaṃ
ekantaṃ  abhidhameyya  ṭhānantaṃ  jātarūpaṃ  ḍaheyya  . sace bhikkhave
suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī  vā  taṃ  jātarūpaṃ  ekantaṃ
udakena paripphoseyya ṭhānantaṃ jātarūpaṃ nibbāpeyya . sace bhikkhave
suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī  vā  taṃ  jātarūpaṃ  ekantaṃ
ajjhupekkheyya  ṭhānantaṃ  jātarūpaṃ  na  sammā paripākaṃ gaccheyya .
Yato  kho  bhikkhave  suvaṇṇakāro  vā  suvaṇṇakārantevāsī vā taṃ
jātarūpaṃ  kālena  kālaṃ abhidhamati kālena kālaṃ udakena paripphoseti
kālena  kālaṃ  ajjhupekkhati  taṃ  hoti  jātarūpaṃ muduñca kammaniyañca
pabhassarañca  na  ca pabhaṅgu sammā upeti kammāya yassā yassā ca
pilandhanavikatiyā  ākaṅkhati  yadi  paṭṭikāya  4-  yadi  kuṇḍalāya
yadi gīveyyake yadi suvaṇṇamālāya tañcassa atthaṃ anubhoti.
   {542.2} Evameva kho bhikkhave adhicittamanuyuttena bhikkhunā tīṇi
nimittāni  kālena  kālaṃ  manasikātabbāni kālena kālaṃ samādhinimittaṃ
manasikātabbaṃ   kālena   kālaṃ   paggāhanimittaṃ   manasikātabbaṃ
kālena  kālaṃ  upekkhānimittaṃ  manasikātabbaṃ  .  sace  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. bandheyya . 2 Ma. ālimpeyya . 3 Ma. ukkāmukhe pakkhipeyya.
@4 Po. Yu. paṭṭakāya.
Adhicittamanuyutto   bhikkhu  ekantaṃ  samādhinimittaṃyeva  manasikareyya
ṭhānantaṃ cittaṃ kosajjāya saṃvatteyya . sace bhikkhave adhicittamanuyutto
bhikkhu  ekantaṃ  paggāhanimittaṃyeva  manasikareyya  ṭhānantaṃ  cittaṃ
uddhaccāya  saṃvatteyya  .  sace  bhikkhave  adhicittamanuyutto  bhikkhu
ekantaṃ  upekkhānimittaṃyeva  manasikareyya  ṭhānantaṃ  cittaṃ na sammā
samādhiyeyya  āsavānaṃ khayāya . yato kho bhikkhave adhicittamanuyutto
bhikkhu  kālena  kālaṃ  samādhinimittaṃ  manasikaroti  kālena  kālaṃ
paggāhanimittaṃ  manasikaroti  kālena  kālaṃ  upekkhānimittaṃ manasikaroti
taṃ  hoti  cittaṃ muduñca kammaniyañca pabhassarañca na ca pabhaṅgu sammā
samādhiyati  āsavānaṃ  khayāya  yassa  yassa  ca  abhiññāsacchikaraṇīyassa
dhammassa  cittaṃ  abhininnāmeti  abhiññāsacchikiriyāya  tatra  tatreva
sakkhibhabbataṃ  pāpuṇāti  sati  sati  āyatane  so  sace  ākaṅkhati
anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhaveyyaṃ  .pe.  āsavānaṃ  khayā  ...
Sacchikatvā  upasampajja  vihareyyanti  tatra  tatreva  sakkhibhabbataṃ
pāpuṇāti sati sati āyataneti.
         Loṇaphalavaggo 1- pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     accāyikaṃ vivittañca    saradā parisā tisso
     tayo ājāniyā ve    loṇake saṅghasamuggatāti.
         Dutiyo paṇṇāsako samatto.
            --------
@Footnote: 1 Ma. loṇakapallavaggo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 329-331. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=6958              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=6958              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=542&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=147              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=542              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5932              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5932              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com