ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [68] Sāvatthiyaṃ viharati ... jānatohaṃ bhikkhave passato āsavānaṃ
khayaṃ  vadāmi  no  ajānato  no  apassato  .  kiñca  bhikkhave
jānato  kiṃ passato āsavānaṃ khayo hoti . iti rūpaṃ iti rūpassa
samudayo  iti  rūpassa  atthaṅgamo  .pe.  iti  vedanā  .pe.
Iti  saññā  .pe.  iti  saṅkhārā  .pe.  iti  viññāṇaṃ  iti
viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa  atthaṅgamoti  .  evaṃ kho
bhikkhave jānato evaṃ passato āsavānaṃ khayo hoti.
   [69] Yampi taṃ bhikkhave khayasmiṃ khaye ñāṇaṃ tampi 4- saupanisaṃ
vadāmi  no anupanisaṃ . kā ca bhikkhave khaye ñāṇassa upanisā .
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave .  2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi .  3 Ma. yesañca. Yu. yesañhi.
@4 Yu. taṃ.
Vimuttītissa  vacanīyaṃ  . vimuttimpahaṃ 1- bhikkhave saupanisaṃ vadāmi no
anupanisaṃ . kā ca bhikkhave vimuttiyā upanisā. Virāgotissa vacanīyaṃ.
Virāgampahaṃ  bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no  anupanisaṃ  .  kā ca
bhikkhave  virāgassa  upanisā  .  nibbidātissa vacanīyaṃ . nibbidampahaṃ
bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no  anupanisaṃ  .  kā  ca  bhikkhave
nibbidāya   upanisā   .  yathābhūtañāṇadassanantissa  vacanīyaṃ  .
Yathābhūtañāṇadassanampahaṃ  bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no  anupanisaṃ .
Kā  ca  bhikkhave  yathābhūtañāṇadassanassa  upanisā  .  samādhītissa
vacanīyaṃ. Samādhimpahaṃ bhikkhave saupanisaṃ vadāmi no anupanisaṃ.
   {69.1} Kā ca bhikkhave samādhissa upanisā. Sukhantissa vacanīyaṃ.
Sukhampahaṃ bhikkhave saupanisaṃ vadāmi no anupanisaṃ . Kā ca bhikkhave sukhassa
upanisā  .  passaddhītissa  vacanīyaṃ  . passaddhimpahaṃ bhikkhave saupanisaṃ
vadāmi  no  anupanisaṃ  .  kā ca bhikkhave passaddhiyā upanisā .
Pītītissa vacanīyaṃ . pītimpahaṃ bhikkhave saupanisaṃ vadāmi  no anupanisaṃ.
Kā ca bhikkhave pītiyā upanisā . pāmujjantissa vacanīyaṃ. Pāmujjampahaṃ
bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no  anupanisaṃ  .  kā  ca  bhikkhave
pāmujjassa  upanisā  .  saddhātissa  vacanīyaṃ  . saddhampahaṃ bhikkhave
saupanisaṃ vadāmi no anupanisaṃ.
   {69.2}  Kā  ca  bhikkhave  saddhāya upanisā . dukkhantissa
vacanīyaṃ  .  dukkhampahaṃ  bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no anupanisaṃ .
Kā  ca  bhikkhave  dukkhassa  upanisā  .  jātītissa  vacanīyaṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vimuttimpāhaṃ. evamīdisesu padesu.
Jātimpahaṃ  bhikkhave  saupanisaṃ  vadāmi  no  anupanisaṃ  .  kā  ca
bhikkhave  jātiyā  upanisā . bhavotissa vacanīyaṃ . bhavampahaṃ bhikkhave
saupanisaṃ vadāmi no anupanisaṃ . kā ca bhikkhave bhavassa upanisā .
Upādānantissa  vacanīyaṃ  .  upādānampahaṃ  bhikkhave  saupanisaṃ vadāmi
no anupanisaṃ . kā ca bhikkhave upādānassa upanisā . taṇhātissa
vacanīyaṃ. Taṇhampahaṃ bhikkhave saupanisaṃ vadāmi no anupanisaṃ.
   {69.3} Kā ca bhikkhave taṇhāya upanisā. Vedanātissa vacanīyaṃ
.pe. phassotissa vacanīyaṃ ... saḷāyatanantissa vacanīyaṃ ... Nāmarūpantissa
vacanīyaṃ  ...  viññāṇantissa  vacanīyaṃ  ... saṅkhārātissa vacanīyaṃ .
Saṅkhārepahaṃ bhikkhave saupanise vadāmi no anupanise . Kā ca bhikkhave
saṅkhārānaṃ upanisā. Avijjātissa vacanīyaṃ.
   {69.4} Iti kho bhikkhave avijjūpanisā saṅkhārā saṅkhārūpanisaṃ viññāṇaṃ
viññāṇūpanisaṃ   nāmarūpaṃ   nāmarūpūpanisaṃ  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanūpaniso
phasso  phassūpanisā  vedanā  vedanūpanisā taṇhā taṇhūpanisaṃ upādānaṃ
upādānūpaniso  bhavo  bhavūpanisā  jāti  jātūpanisaṃ  dukkhaṃ dukkhūpanisā
saddhā  saddhūpanisaṃ  pāmujjaṃ  pāmujjūpanisā  pīti  pītūpanisā  passaddhi
passaddhūpanisaṃ  sukhaṃ  sukhūpaniso  samādhi  samādhūpanisaṃ  yathābhūtañāṇadassanaṃ
yathābhūtañāṇadassanūpanisā  nibbidā  nibbidūpaniso  virāgo  virāgūpanisā
vimutti vimuttūpanisaṃ khaye ñāṇaṃ.
   [70]  Seyyathāpi  bhikkhave upari pabbate thullaphusitake deve
Vassante  taṃ  udakaṃ  yathāninnaṃ  pavattamānaṃ  pabbatakandarapadarasākhā
paripūreti  pabbatakandarapadarasākhā  paripūrā  kussubbhe  1- paripūrenti
kussubbhā  paripūrā  mahāsobbhe  paripūrenti  mahāsobbhā  paripūrā
kunnadiyo  paripūrenti  kunnadiyo  paripūrā  mahānadiyo  paripūrenti
mahānadiyo paripūrā mahāsamuddaṃ [2]- paripūrenti evameva kho bhikkhave
avijjūpanisā   saṅkhārā   saṅkhārūpanisaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇūpanisaṃ
nāmarūpaṃ   nāmarūpūpanisaṃ   saḷāyatanaṃ   saḷāyatanūpaniso   phasso
phassūpanisā  vedanā  vedanūpanisā  taṇhā  taṇhūpanisaṃ  upādānaṃ
upādānūpaniso   bhavo   bhavūpanisā   jāti   jātūpanisaṃ  dukkhaṃ
dukkhūpanisā   saddhā   saddhūpanisaṃ  pāmujjaṃ  pāmujjūpanisā  pīti
pītūpanisā   passaddhi   passaddhūpanisaṃ   sukhaṃ   sukhūpaniso  samādhi
samādhūpanisaṃ   yathābhūtañāṇadassanaṃ   yathābhūtañāṇadassanūpanisā   nibbidā
nibbidūpaniso  virāgo  virāgūpanisā  vimutti  vimuttūpanisaṃ  khaye
ñāṇanti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 35-38. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=718              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=718              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=68&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=19              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=68              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1328              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1328              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com