ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [419] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho bhagavā ... Ye hi keci bhikkhave
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  paṭhavīdhātuṃ nappajānanti paṭhavīdhātusamudayaṃ
nappajānanti   paṭhavīdhātunirodhaṃ   nappajānanti   paṭhavīdhātunirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  nappajānanti  .  āpodhātuṃ  nappajānanti .pe. tejodhātuṃ
nappajānanti   ...   vāyodhātuṃ  nappajānanti  vāyodhātusamudayaṃ
nappajānanti   vāyodhātunirodhaṃ  nappajānanti  vāyodhātunirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  nappajānanti  na  mete  bhikkhave  samaṇā  vā brāhmaṇā
vā  samaṇesu  vā  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  vā brāhmaṇasammatā
na  ca  pana  te  āyasmanto  sāmaññatthaṃ vā brāhmaññatthaṃ vā
diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharanti.
   [420] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
paṭhavīdhātuṃ   pajānanti  paṭhavīdhātusamudayaṃ  pajānanti  paṭhavīdhātunirodhaṃ
pajānanti  paṭhavīdhātunirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānanti  .  āpodhātuṃ
pajānanti  .pe.  tejodhātuṃ  pajānanti  ... vāyodhātuṃ pajānanti
vāyodhātusamudayaṃ    pajānanti    vāyodhātunirodhaṃ    pajānanti
vāyodhātunirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānanti  te  ca  khome  bhikkhave
samaṇā  vā  brāhmaṇā vā samaṇesu ceva samaṇasammatā brāhmaṇesu
ca   brāhmaṇasammatā   te  ca  panāyasmanto  sāmaññatthañca
brāhmaññatthañca   diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja viharantīti. Dasamaṃ.
          Catutthavaggo catuttho.
         Catutthassa vaggassa uddānaṃ
     catasso pubbe acari 1-       no cedaṃ 2- dukkhena ca
     abhinandanañca uppādaṃ 3-    tayo samaṇabrāhmaṇāti.
         Dhātusaṃyuttaṃ dutiyaṃ samattaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Ma. Yu. acariṃ . 2 ma nocedaṃ ca. Yu. yo no cedaṃ . 3 Ma. Yu. uppādo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 210-211. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=4239              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=4239              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=419&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=118              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=419              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com