ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [406] Sāvatthiyaṃ viharati ... Tatra kho bhagavā ... Paṭhavīdhātuyāhaṃ
bhikkhave  assādapariyesanaṃ  acariṃ  yo  paṭhavīdhātuyā  assādo
tadajjhagamaṃ  yāvatā  paṭhavīdhātuyā  assādo  paññāya  me  so
sudiṭṭho  .  paṭhavīdhātuyāhaṃ  bhikkhave  ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ  yo
paṭhavīdhātuyā  ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  paṭhavīdhātuyā  ādīnavo
paññāya  me so sudiṭṭho . paṭhavīdhātuyāhaṃ bhikkhave nissaraṇapariyesanaṃ
acariṃ  yaṃ  paṭhavīdhātuyā  nissaraṇaṃ  tadajjhagamanaṃ  yāvatā  paṭhavīdhātuyā
nissaraṇaṃ paññāya me taṃ sudiṭṭhaṃ.
   {406.1}    Āpodhātuyāhaṃ    bhikkhave    .pe.
Tejodhātuyāhaṃ    bhikkhave   ...   vāyodhātuyāhaṃ   bhikkhave
@Footnote: 1-2 Po. Ma. Yu. abhisambuddhoti. evamuparipi . 3 Yu. cetovimutti.
Assādapariyesanaṃ  acariṃ  yo  vāyodhātuyā  assādo  tadajjhagamaṃ
yāvatā  vāyodhātuyā  assādo  paññāya  me  so  sudiṭṭho .
Vāyodhātuyāhaṃ  bhikkhave  ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ  yo  vāyodhātuyā
ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  vāyodhātuyā  ādīnavo  paññāya
me  so  sudiṭṭho . vāyodhātuyāhaṃ bhikkhave nissaraṇapariyesanaṃ acariṃ
yaṃ  vāyodhātuyā  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ yāvatā vāyodhātuyā nissaraṇaṃ
paññāya me taṃ sudiṭṭhaṃ.
   [407] Yāvakīvañcāhaṃ bhikkhave imāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ assādañca
assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca   nissaraṇato
yathābhūtaṃ na abbhaññāsiṃ neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  paccaññāsiṃ  . yato ca khvāhaṃ bhikkhave
imāsaṃ  catunnaṃ  dhātūnaṃ  assādañca assādato ādīnavañca ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  athāhaṃ  bhikkhave
sadevake  loke  samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya
sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  paccaññāsiṃ .
Ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti ayamantimā
jāti natthidāni punabbhavoti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 204-205. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=4114              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=4114              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=406&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=111              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=406              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3896              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3896              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com