ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [166]  Dasa  kho panimāni sārīputta tathāgatassa tathāgatabalāni
yehi  balehi  samannāgato  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti. Katamāni dasa.
   {166.1} Idha sārīputta tathāgato ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca
aṭṭhānato  yathābhūtaṃ  pajānāti . yampi sārīputta tathāgato ṭhānañca
ṭhānato  aṭṭhānañca  aṭṭhānato  yathābhūtaṃ pajānāti idampi sārīputta
tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ
paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.2} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato atītānāgatapaccuppannānaṃ
kammasamādānānaṃ  ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ pajānāti . yampi
sārīputta   tathāgato   atītānāgatapaccuppannānaṃ   kammasamādānānaṃ
ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ pajānāti idampi sārīputta tathāgatassa
tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṇṭhānaṃ paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.3}    Puna    caparaṃ   sārīputta   tathāgato
sabbatthagāminiṃ    paṭipadaṃ    yathābhūtaṃ    pajānāti   .
Yampi  sārīputta  tathāgato  sabbatthagāminiṃ  paṭipadaṃ yathābhūtaṃ pajānāti
idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ balaṃ āgamma
tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {166.4} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato anekadhātunānādhātulokaṃ
yathābhūtaṃ pajānāti . yampi sārīputta tathāgato anekadhātunānādhātulokaṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi sārīputta tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ
balaṃ  āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu sīhanādaṃ
nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.5} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ
yathābhūtaṃ pajānāti . yampi sārīputta tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  idampi sārīputta tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti yaṃ
balaṃ  āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu sīhanādaṃ
nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.6} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato parasattānaṃ parapuggalānaṃ
indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  . yampi sārīputta tathāgato
parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  indriyaparopariyattaṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti
idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ āgamma
tathāgato   āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati
brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.7} Puna caparaṃ sārīputta tathāgato jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ
saṅkilesaṃ vodānaṃ vuṭṭhānaṃ yathābhūtaṃ pajānāti. Yampi sārīputta tathāgato
Jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ  saṅkilesaṃ  vodānaṃ  vuṭṭhānaṃ  yathābhūtaṃ
pajānāti  idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti yaṃ balaṃ
āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu sīhanādaṃ nadati
brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.8}  Puna  caparaṃ  sārīputta  tathāgato  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo
tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo
vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi
jātiyo   jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi
saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto amutra udapādiṃ
tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhūpapannoti
iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati . yampi
sārīputta  tathāgato  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ
ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati  idampi  sārīputta  tathāgatassa
tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ
paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti.
   {166.9}    Puna    caparaṃ   sārīputta   tathāgato
dibbena     cakkhunā     visuddhena    atikkantamānusakena
Satte   passati   cavamāne   upapajjamāne   hīne   paṇīte
suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage satte pajānāti
ime  vata  .pe.  pajānāti . yampi sārīputta tathāgato dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajānāti  ime  vata  .pe.  pajānāti
idampi  sārīputta  tathāgatassa  tathāgatabalaṃ  hoti  yaṃ  balaṃ āgamma
tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {166.10}  Puna  caparaṃ  sārīputta  tathāgato āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharati  .  yampi  sārīputta  tathāgato
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  idampi  sārīputta
tathāgatassa  tathāgatabalaṃ   hoti  yaṃ  balaṃ  āgamma  tathāgato
āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti  parisāsu  sīhanādaṃ  nadati  brahmacakkaṃ
pavatteti.
   {166.11} Imāni kho sārīputta dasa tathāgatassa tathāgatabalāni
yehi  balehi  samannāgato  tathāgato  āsabhaṇṭhānaṃ  paṭijānāti
parisāsu sīhanādaṃ nadati brahmacakkaṃ pavatteti . yo kho maṃ sārīputta
evaṃ  jānantaṃ evaṃ passantaṃ evaṃ vadeyya natthi samaṇassa gotamassa
uttari manussadhammā alamariyañāṇadassanaviseso
Takkapariyāhataṃ  samaṇo  gotamo  dhammaṃ  deseti  vīmaṃsānucaritaṃ  sayaṃ
paṭibhānanti  taṃ  sārīputta  vācaṃ  appahāya  taṃ cittaṃ appahāya taṃ
diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye . seyyathāpi
sārīputta   bhikkhu   sīlasampanno  samādhisampanno  paññāsampanno
diṭṭheva dhamme aññaṃ ārādheyya evaṃ sampadamidaṃ sārīputta vadāmi.
Taṃ  vācaṃ  appahāya  taṃ cittaṃ appahāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭinissajjitvā
yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 140-144. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=12&item=166&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=12&item=166&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=12&item=166&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=166&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=166              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_12

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com