ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

page563.

Mahādhammasamādānasuttaṃ [520] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. [521] Bhagavā etadavoca yebhuyyena bhikkhave sattā evaṃkāmā evaṃchandā evaṃadhippāyā aho vata aniṭṭhā akantā amanāpā [1]- parihāyeyyuṃ iṭṭhā kantā manāpā [1]- abhivaḍḍheyyunti tesaṃ bhikkhave sattānaṃ evaṃkāmānaṃ evaṃchandānaṃ evaṃadhippāyānaṃ aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā abhivaḍḍhanti iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti tatra tumhe bhikkhave taṃ kissa hetu 2- paccethāti . bhagavaṃmūlakā no bhante dhammā bhagavaṃnettikā bhagavaṃpaṭisaraṇā sādhu vata bhante bhagavantaṃyeva paṭibhātu etassa bhāsitassa attho bhagavato sutvā bhikkhū dhāressantīti . tenahi bhikkhave suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. [522] Bhagavā etadavoca idha bhikkhave assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinīto sappurisānaṃ adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto sevitabbe dhamme na jānāti asevitabbe dhamme na jānāti @Footnote: 1 Po. Ma. dhammā. 2. Sī. Yu. kiṃ hetuṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page564.

Bhajitabbe dhamme na jānāti abhajitabbe dhamme na jānāti . So sevitabbe dhamme ajānanto asevitabbe dhamme ajānanto bhajitabbe dhamme ajānanto abhajitabbe dhamme ajānanto asevitabbe dhamme sevati sevitabbe dhamme na sevati abhajitabbe dhamme bhajati bhajitabbe dhamme na bhajati . tassa asevitabbe dhamme sevato sevitabbe dhamme asevato abhajitabbe dhamme bhajato bhajitabbe dhamme abhajato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā abhivaḍḍhanti iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasuno. {522.1} Sutavā ca kho bhikkhave ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinīto sappurisānaṃ dassāvī sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinīto sevitabbe dhamme jānāti asevitabbe dhamme jānāti bhajitabbe dhamme jānāti abhajitabbe dhamme jānāti . So sevitabbe dhamme jānanto asevitabbe dhamme jānanto bhajitabbe dhamme jānanto abhajitabbe dhamme jānanto asevitabbe dhamme na sevati sevitabbe dhamme sevati abhajitabbe dhamme na bhajati bhajitabbe dhamme bhajati . tassa asevitabbe dhamme asevato sevitabbe dhamme sevato abhajitabbe dhamme abhajato bhajitabbe dhamme bhajato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā parihāyanti iṭṭhā kantā manāpā dhammā abhivaḍḍhanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page565.

Taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ viddasunoti. [523] Cattārīmāni bhikkhave dhammasamādānāni katamāni cattāri atthi bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākaṃ atthi bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākaṃ atthi bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ atthi bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva āyatiñca sukhavipākaṃ. [524] Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākaṃ taṃ aviddhā 1- avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ kho dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākanti . taṃ aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānanto taṃ sevati taṃ na parivajjeti . tassa taṃ sevato taṃ apparivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā abhivaḍḍhanti iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti. {524.1} Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākaṃ taṃ aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ kho dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākanti . taṃ aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānanto taṃ sevati taṃ na parivajjeti . tassa taṃ sevato @Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha avidavāti dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page566.

Taṃ apparivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā abhivaḍḍhanti iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti. {524.2} Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ taṃ aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ kho dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākanti . taṃ aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānanto taṃ sevati taṃ na parivajjeti. Tassa taṃ sevato taṃ apparivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā abhivaḍḍhanti iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti. {524.3} Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva āyatiñca sukhavipākaṃ taṃ aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ kho dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva āyatiñca sukhavipākanti . taṃ aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānanto taṃ sevati taṃ na parivajjeti. Tassa taṃ sevato taṃ apparivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā abhivaḍḍhanti iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti. [525] Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākaṃ taṃ viddhā 1- vijjāgato yathābhūtaṃ pajānāti @Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha vidavāti dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page567.

Idaṃ kho dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākanti . Taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānanto taṃ na sevati taṃ parivajjeti. Tassa taṃ asevato taṃ parivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā parihāyanti iṭṭhā kantā manāpā dhammā abhivaḍḍhanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ viddasunoti . Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākaṃ taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānāti idaṃ kho dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākanti . taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānanto taṃ na sevati taṃ parivajjeti. {525.1} Tassa taṃ asevato taṃ parivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā parihāyanti iṭṭhā kantā manāpā dhammā abhivaḍḍhanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ viddasunoti . tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānāti idaṃ kho dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākanti . taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānanto taṃ na sevati taṃ parivajjeti . Tassa taṃ asevato taṃ parivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā parihāyanti iṭṭhā kantā manāpā dhammā abhivaḍḍhanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ viddasunoti . Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva āyatiñca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page568.

Sukhavipākaṃ taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānāti idaṃ kho dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva āyatiñca sukhavipākanti . taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānanto taṃ na sevati taṃ parivajjeti. Tassa taṃ asevato taṃ parivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā parihāyanti iṭṭhā kantā manāpā dhammā abhivaḍḍhanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hotiyathātaṃ viddasunoti. [526] Katamañca bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco sahāpi dukkhena sahāpi domanassena pāṇātipātī hoti pāṇātipātapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena adinnādāyī hoti adinnādānapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti. Sahāpi dukkhena sahāpi domanassena kāmesu micchācārī hoti kāmesu micchācārapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti. {526.1} Sahāpi dukkhena sahāpi domanassena musāvādī hoti musāvādapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti. Sahāpi dukkhena sahāpi domanassena pisuṇavāco hoti pisuṇavācapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena pharusavāco hoti pharusavācapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena samphappalāpī hoti samphappalāpapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page569.

Abhijjhālu hoti abhijjhāpaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . Sahāpi dukkhena sahāpi domanassena byāpannacitto hoti byāpādapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena micchādiṭṭhi hoti micchādiṭṭhipaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . so kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati . idaṃ vuccati bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākaṃ. [527] Katamañca bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco sahāpi sukhena sahāpi somanassena pāṇātipātī hoti pāṇātipātapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti. Sahāpi sukhena sahāpi somanassena adinnādāyī hoti adinnādānapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena kāmesu micchācārī hoti kāmesu micchācārapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena musāvādī hoti musāvādapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . Sahāpi sukhena sahāpi somanassena pisuṇavāco hoti pisuṇavācapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena pharusavāco hoti pharusavācapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena samphappalāpī hoti samphappalāpapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page570.

Sahāpi sukhena sahāpi somanassena abhijjhālu hoti abhijjhāpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena byāpannacitto hoti byāpādapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena micchādiṭṭhi hoti micchādiṭṭhipaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . So kāyassa bhedā parammaṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati . idaṃ vuccati bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākaṃ. [528] Katamañca bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco sahāpi dukkhena sahāpi domanassena pāṇātipātā paṭivirato hoti pāṇātipātā veramaṇīpaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena adinnādānā paṭivirato hoti adinnādānā veramaṇīpaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena kāmesu micchācārā paṭivirato hoti kāmesu micchācārā veramaṇīpaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . Sahāpi dukkhena sahāpi domanassena musāvādā paṭivirato hoti musāvādā veramaṇīpaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . Sahāpi dukkhena sahāpi domanassena pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti pisuṇāya vācāya veramaṇīpaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page571.

Paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena pharusāya vācāya paṭivirato hoti pharusāya vācāya veramaṇīpaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena samphappalāpā paṭivirato hoti samphappalāpā veramaṇīpaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena anabhijjhālu hoti anabhijjhāpaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena abyāpannacitto hoti abyāpādapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena sammādiṭṭhi hoti sammādiṭṭhipaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . so kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . idaṃ vuccati bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ. [529] Katamañca bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva āyatiñca sukhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco sahāpi sukhena sahāpi somanassena pāṇātipātā paṭivirato hoti pāṇātipātā veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena adinnādānā paṭivirato hoti adinnādānā veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena kāmesu micchācārā paṭivirato hoti kāmesu micchācārā veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page572.

Sukhena sahāpi somanassena musāvādā paṭivirato hoti musāvādā veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti pisuṇāya vācāya veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena pharusāya vācāya paṭivirato hoti pharusāya vācāya veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena samphappalāpā paṭivirato hoti samphappalāpā veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti. {529.1} Sahāpi sukhena sahāpi somanassena anabhijjhālu hoti anabhijjhāpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena abyāpannacitto hoti abyāpādapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena sammādiṭṭhi hoti sammādiṭṭhipaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . So kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . idaṃ vuccati bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva āyatiñca sukhavipākaṃ. Imāni kho bhikkhave cattāri dhammasamādānāni. [530] Seyyathāpi bhikkhave tittikālābu visena saṃsaṭṭho . Atha puriso āgaccheyya jīvitukāmo amaritukāmo sukhakāmo dukkhapaṭikkūlo . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho purisa ayaṃ tittikālābu visena saṃsaṭṭho sace ākaṅkhasi piva tassa taṃ pivato ceva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page573.

Na chādessati vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi pivitvā ca pana maraṇaṃ vā niggacchasi maraṇamattaṃ vā dukkhanti . so taṃ appaṭisaṅkhāya piveyya nappaṭinissajjeyya tassa taṃ pivato ceva na chādeyya vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi pivitvā ca pana maraṇaṃ vā niggaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ dhammasamādānaṃ vadāmi yadidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākaṃ. [531] Seyyathāpi bhikkhave āpānīyakaṃso vaṇṇasampanno gandhasampanno rasasampanno so ca kho visena saṃsaṭṭho . atha puriso āgaccheyya jīvitukāmo amaritukāmo sukhakāmo dukkhapaṭikkūlo . Tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho purisa āpānīyakaṃso vaṇṇasampanno gandhasampanno rasasampanno so ca kho visena saṃsaṭṭho sace ākaṅkhasi piva tassa taṃ pivato hi kho chādessati vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi pivitvā ca pana maraṇaṃ vā niggacchasi maraṇamattaṃ vā dukkhanti . so taṃ appaṭisaṅkhāya piveyya nappaṭinissajjeyya tassa taṃ pivato hi kho chādeyya vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi pivitvā ca pana maraṇaṃ vā niggaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ dhammasamādānaṃ vadāmi yadidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākaṃ. [532] Seyyathāpi bhikkhave pūtimuttaṃ nānābhesajjehi saṃsaṭṭhaṃ .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page574.

Atha puriso āgaccheyya paṇḍurogī . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho purisa idaṃ pūtimuttaṃ nānābhesajjehi saṃsaṭṭhaṃ sace ākaṅkhasi piva tassa taṃ 1- pivato hi kho nacchādessati vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi pivitvā ca pana sukhī bhavissatīti 2- . so taṃ paṭisaṅkhāya piveyya nappaṭinissajjeyya tassa taṃ pivato ceva nacchādeyya vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi pivitvā ca pana sukhī assa tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ dhammasamādānaṃ vadāmi yadidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ. [533] Seyyathāpi bhikkhave dadhi ca madhu ca sappi ca phāṇitañca ekajjhaṃ saṃsaṭṭhaṃ . atha puriso āgaccheyya lohitapakkhandiko . Tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho purisa idaṃ dadhi ca madhu ca sappi ca phāṇitañca ekajjhaṃ saṃsaṭṭhaṃ sace ākaṅkhasi piva tassa te pivato ceva chādessati vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi pivitvā ca pana sukhī bhavissatīti 3- . so taṃ paṭisaṅkhāya piveyya nappaṭinissajjeyya tassa taṃ pivato ceva chādeyya vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi pivitvā ca pana sukhī assa tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ dhammasamādānaṃ vadāmi yadidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva āyatiñca sukhavipākaṃ. [534] Seyyathāpi bhikkhave vassānaṃ pacchime māse saradasamaye viddhe vigatavalāhake deve ādicco nabhaṃ abbhussakkamāno sabbaṃ ākāsagataṃ tamagataṃ abhivihacca bhāsati ca tapati ca virocati 4- ca @Footnote: 1 Ma. te. 2-3 Po. Ma. bhavissasīti. 4 Po. Ma. bhāsate ca tapate ca virocate ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page575.

Evameva kho bhikkhave yadidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva āyatiñca sukhavipākaṃ tadaññe puthusamaṇabrāhmaṇaparappavāde abhivihacca bhāsati ca tapati ca virocati 1- cāti idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. Mahādhammasamādānasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ. -------- @Footnote: 1 po Ma. bhāsate ca tapate ca virocate cāti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 563-575. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=520&items=15&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=12&item=520&items=15&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=520&items=15&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=520&items=15&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=520              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=7229              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=7229              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :