ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [256] Tena kho pana samayena anāthapiṇḍiko gahapati bahumitto
hoti  bahusahāyo  ādeyyavāco  .  athakho  anāthapiṇḍiko gahapati
rājagahe taṃ karaṇīyaṃ tīretvā yena sāvatthī tena pakkāmi . Athakho
anāthapiṇḍiko   gahapati   antarāmagge   manusse   āṇāpesi
Ārāme  ayyā  karotha  vihāre  patiṭṭhāpetha  dānāni paṭṭhapetha
idāni  buddho  loke  uppanno  so  ca mayā bhagavā nimantito
iminā  maggena āgacchissatīti . athakho te manussā anāthapiṇḍikena
gahapatinā  uyyojitā  ārāme  akaṃsu  vihāre  patiṭṭhāpesuṃ
dānāni  paṭṭhapesuṃ  .  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  sāvatthiṃ
gantvā  samantā  sāvatthiṃ  anuvilokesi  kattha  nu  kho  bhagavā
vihareyya  yaṃ  assa  gāmato  neva  atidūre  na  accāsanne
gamanāgamanasampannaṃ   atthikānaṃ   atthikānaṃ  manussānaṃ  abhikkamanīyaṃ
divā   appākiṇṇaṃ   rattiṃ  appasaddaṃ  appanigghosaṃ  vijanavātaṃ
manussarāhaseyyakaṃ paṭisallānasāruppanti.
   {256.1}  Addasā  kho  anāthapiṇḍiko  gahapati  jetassa
rājakumārassa  uyyānaṃ  gāmato  neva  atidūre  na  accāsanne
gamanāgamanasampannaṃ     atthikānaṃ    atthikānaṃ    manussānaṃ
abhikkamanīyaṃ   divā  appākiṇṇaṃ  rattiṃ  appasaddaṃ  appanigghosaṃ
vijanavātaṃ   manussarāhaseyyakaṃ  paṭisallānasāruppaṃ  disvāna  yena
jeto  rājakumāro  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  jetaṃ  rājakumāraṃ
etadavoca  dehi  me  ayyaputta  uyyānaṃ  ārāmaṃ  kātunti .
Adeyyo  gahapati  ārāmo  api  koṭisantharenāti  .  gahito
ayyaputta  ārāmoti  .  na  gahapati gahito ārāmoti . gahito
na  gahitoti  vohārike mahāmatte pucchiṃsu . mahāmattā evamāhaṃsu
yato  tayā  ayyaputta  aggho  kato gahito ārāmoti . athakho
Anāthapiṇḍiko  gahapati  sakaṭehi hiraññaṃ nibbāhāpetvā jetavane 1-
koṭisantharaṃ  santharāpesi  .  sakiṃ  nīhaṭaṃ hiraññaṃ thokassa okāsassa
koṭṭhakasāmantā  2-  nappahoti  .  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati
manusse  āṇāpesi  gacchatha  bhaṇe  hiraññaṃ  āharatha  imaṃ okāsaṃ
santharissāmāti  3-  . athakho jetassa rājakumārassa etadahosi na
kho  idaṃ  orakaṃ  bhavissati  yathāyaṃ  gahapati  tāvabahuṃ  hiraññaṃ
pariccajatīti  .  athakho  jeto rājakumāro 4- anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ
etadavoca  alaṃ  gahapati  mātaṃ  5-  okāsaṃ  santharāpesi  dehi
metaṃ okāsaṃ mametaṃ dānaṃ bhavissatīti.
   {256.2}  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  ayaṃ  kho  jeto
rājakumāro   abhiññāto   ñātamanusso  mahiddhiko  kho  pana
evarūpānaṃ   ñātamanussānaṃ  imasmiṃ  dhammavinaye  pasādoti  taṃ
okāsaṃ  jetassa  rājakumārassa  adāsi  6-  .  athakho  jeto
rājakumāro  tasmiṃ  okāse  koṭṭhakaṃ  māpesi  .  athakho
anāthapiṇḍiko  gahapati  jetavane  vihāre  kārāpesi  pariveṇāni
kārāpesi  koṭṭhake  kārāpesi  upaṭṭhānasālāyo  kārāpesi
aggisālāyo   kārāpesi  kappiyakuṭiyo  kārāpesi  vaccakuṭiyo
kārāpesi   caṅkame   kārāpesi  caṅkamanasālāyo  kārāpesi
udapāne   kārāpesi  udapānasālāyo  kārāpesi  jantāghare
kārāpesi  jantāgharasālāyo  kārāpesi  pokkharaṇiyo  kārāpesi
@Footnote: 1 Ma. Yu. jetavanaṃ. 2 Yu. koṭṭhakaṃ sāmantā. 3 Yu. santharissāmīti.
@4 Ma. Yu. athakho jeto rājakumāroti ime pāṭhā na dissati. 5 Yu. metaṃ.
@6 Ma. Yu. pādāsi.
Maṇḍape kārāpesi.
   [257]  Athakho  bhagavā  rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena
vesālī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno
yena  vesālī  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
   [258]  Tena  kho  pana  samayena manussā sakkaccaṃ navakammaṃ
karonti  yepi  bhikkhū  navakammaṃ adhiṭṭhenti tepi sakkaccaṃ upaṭṭhenti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 109-112. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=256&items=3              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=256&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=256&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=256&items=3              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=256              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=7362              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=7362              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :