ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [304]  Tattha  bhikkhave  sutavā ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
tiṭṭhatu  tāva  tattāya  ayosalākāya  ādittāya  sampajjalitāya
sañjotibhūtāya  cakkhundriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  handāhaṃ  idameva  manasikaromi
iti  cakkhuṃ  aniccaṃ  rūpā aniccā cakkhuviññāṇaṃ aniccaṃ cakkhusamphasso
anicco  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā
dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ.
   {304.1}  Tiṭṭhatu  tāva  tiṇhena  ayosaṅkunā  ādittena
sampajjalitena   sañjotibhūtena   sotindriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  handāhaṃ
idameva  manasikaromi  iti  sotaṃ aniccaṃ saddā aniccā sotaviññāṇaṃ
aniccaṃ  sotasamphasso  anicco  yampidaṃ  sotasamphassapaccayā uppajjati
vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ.
   {304.2} Tiṭṭhatu tāva tiṇhena nakhacchedanena ādittena sampajjalitena
sañjotibhūtena  ghānindriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  handāhaṃ  idameva  manasikaromi
@Footnote: 1 Yu. suttaṃ. evamuparipi . 2 jīvikānantipi pāṭho.
Iti   ghānaṃ  aniccaṃ  gandhā  aniccā  ghānaviññāṇaṃ  aniccaṃ
ghānasamphasso    anicco    yampidaṃ    ghānasamphassapaccayā
uppajjati vedayitaṃ .pe. Tampi aniccaṃ.
   {304.3} Tiṭṭhatu tāva tiṇhena khurena ādittena sampajjalitena
sañjotibhūtena  jivhindriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  handāhaṃ  idameva manasikaromi
iti  jivhā  aniccā  rasā  aniccā  jivhāviññāṇaṃ  aniccaṃ
jivhāsamphasso  anicco  yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  uppajjati
.pe. Tampi aniccaṃ.
   {304.4} Tiṭṭhatu tāva tiṇhāya sattiyā ādittāya sampajjalitāya
sañjotibhūtāya  kāyindriyaṃ sampalimaṭṭhaṃ handāhaṃ idameva manasikaromi iti
kāyo  anicco phoṭṭhabbā aniccā kāyaviññāṇaṃ aniccaṃ kāyasamphasso
anicco yampidaṃ kāyasamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ .pe. Tampi aniccaṃ.
   {304.5} Tiṭṭhatu tāva sottaṃ handāhaṃ idameva manasikaromi iti mano
anicco  dhammā  aniccā  manoviññāṇaṃ aniccaṃ manosamphasso anicco
yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ.
   {304.6}  Evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi
nibbindati   rūpesupi   nibbindati   cakkhuviññāṇepi   nibbindati
cakkhusamphassepi   nibbindati   .pe.  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā tasmiṃpi
nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
Kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  1-  .  ayaṃ kho
bhikkhave ādittapariyāyo dhammapariyāyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 212-214. http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=18&item=304&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=18&item=304&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=304&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=304&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=304              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1274              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1274              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :