ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 

อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 272066อรรถกถาชาดก 272084
เล่มที่ 27 ข้อ 2084อ่านชาดก 272104อ่านชาดก 272519
อรรถกถา ศิริมันทชาดก
ว่าด้วย ปัญญาประเสริฐ
               สิริเมณฑกปัญหานี้ มีคำเริ่มต้นว่า ปญฺญายุเปตํ สิริยา วิหีนํ
               จักมีแจ้งใน มหาอุมมังคชาดก.

               จบอรรถกถาสิริเมณฑกชาดกที่ ๔

.. อรรถกถา ศิริมันทชาดก จบ.
อ่านชาดก 270000อ่านชาดก 272066อรรถกถาชาดก 272084
เล่มที่ 27 ข้อ 2084อ่านชาดก 272104อ่านชาดก 272519
อ่าน เนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=8244&Z=8337
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน
บันทึก  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com