ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso
anubyañjanaso  vinaye  kho  pana  ṭhito  hoti  asaṃhīro  paṭibalo
@Footnote: 1 Ma. taṃ ādātabbaṃ upāli ... . 2 Po. bahukāro . 3 Ma. tathārūpassa.
@4 Ma. Yu. dhātā.
Hoti  ubho  atthapaccatthike  assāsetuṃ  saññāpetuṃ  nijjhāpetuṃ
pekkhetuṃ 1- pasādetuṃ . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgato
bhikkhu adhikaraṇajātānaṃ bhikkhūnaṃ bahūpakāro hoti.
   {1188.1}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu
adhikaraṇajātānaṃ  bhikkhūnaṃ  bahūpakāro  hoti  .  katamehi  pañcahi .
Parisuddhakāyasamācāro  hoti  parisuddhavacīsamācāro  hoti parisuddhājīvo
hoti  paṇḍito  hoti  byatto  paṭibalo  anuyuñjiyamāno  anuyogaṃ
dātuṃ  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato  bhikkhu
adhikaraṇajātānaṃ  bhikkhūnaṃ  bahūpakāro  hoti  .  aparehipi  upāli
pañcahaṅgehi   samannāgato   bhikkhu   adhikaraṇajātānaṃ   bhikkhūnaṃ
bahūpakāro  hoti  .  katamehi  pañcahi  .  vatthuṃ jānāti nidānaṃ
jānāti  paññattiṃ  jānāti  padapacchābhaṭṭhaṃ  jānāti  anusandhivacanapathaṃ
jānāti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgato bhikkhu
adhikaraṇajātānaṃ bhikkhūnaṃ bahūpakāro hotīti.
   [1189]  Katīhi nu kho bhante aṅgehi samannāgatena bhikkhunā
nānuyuñjitabbanti.
   {1189.1}  Pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
nānuyuñjitabbaṃ  .  katamehi pañcahi . suttaṃ na jānāti suttānulomaṃ
na  jānāti  vinayaṃ  na  jānāti  vinayānulomaṃ  na jānāti na ca
ṭhānāṭhānakusalo  hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  nānuyuñjitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi
@Footnote: 1 Po. pekkhāpetuṃ.
Samannāgatena  bhikkhunā  anuyuñjitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi . suttaṃ
jānāti  suttānulomaṃ  jānāti  vinayaṃ  jānāti vinayānulomaṃ jānāti
ṭhānāṭhānakusalo  ca  hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi
samannāgatena bhikkhunā anuyuñjitabbaṃ.
   {1189.2}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  nānuyuñjitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi  . dhammaṃ na jānāti
dhammānulomaṃ  na  jānāti vinayaṃ na jānāti vinayānulomaṃ na jānāti
na  ca  pubbāparakusalo  hoti  .  imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  nānuyuñjitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi
samannāgatena  bhikkhunā  anuyuñjitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi .
Dhammaṃ  jānāti  dhammānulomaṃ  jānāti  vinayaṃ  jānāti  vinayānulomaṃ
jānāti  pubbāparakusalo ca hoti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi
samannāgatena bhikkhunā anuyuñjitabbaṃ.
   {1189.3} Aparehipi upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
nānuyuñjitabbaṃ . katamehi pañcahi . vatthuṃ na jānāti nidānaṃ na jānāti
paññattiṃ  na  jānāti  padapacchābhaṭṭhaṃ  na  jānāti  anusandhivacanapathaṃ
na jānāti . imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
nānuyuñjitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anuyuñjitabbaṃ  .  katamehi  pañcahi . vatthuṃ jānāti nidānaṃ jānāti
paññattiṃ   jānāti   padapacchābhaṭṭhaṃ   jānāti   anusandhivacanapathaṃ
jānāti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
Bhikkhunā anuyuñjitabbaṃ.
   {1189.4}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  nānuyuñjitabbaṃ  .  katamehi pañcahi . āpattiṃ na jānāti
āpattisamuṭṭhānaṃ  na  jānāti  āpattiyā  payogaṃ  na  jānāti
āpattiyā  vūpasamaṃ  na  jānāti  na  āpattiyā  vinicchayakusalo
hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
nānuyuñjitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anuyuñjitabbaṃ  . katamehi pañcahi . āpattiṃ jānāti āpattisamuṭṭhānaṃ
jānāti   āpattiyā   payogaṃ   jānāti  āpattiyā  vūpasamaṃ
jānāti  āpattiyā  vinicchayakusalo  hoti  .  imehi  kho upāli
pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anuyuñjitabbaṃ.
   {1189.5}  Aparehipi  upāli  pañcahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  nānuyuñjitabbaṃ  .  katamehi pañcahi . adhikaraṇaṃ na jānāti
adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ  na  jānāti  adhikaraṇassa  payogaṃ  na  jānāti
adhikaraṇassa  vūpasamaṃ  na  jānāti  na  adhikaraṇassa vinicchayakusalo 1-
hoti  .  imehi  kho  upāli  pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
nānuyuñjitabbaṃ  .  pañcahupāli  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anuyuñjitabbaṃ   .   katamehi  pañcahi  .  adhikaraṇaṃ  jānāti
adhikaraṇasamuṭṭhānaṃ   jānāti   adhikaraṇassa   payogaṃ   jānāti
adhikaraṇassa  vūpasamaṃ  jānāti  adhikaraṇassa  vinicchayakusalo  hoti .
Imehi kho upāli pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anuyuñjitabbaṃ.
@Footnote: 1 Ma. adhikaraṇassa na vinic ....
         Attādānavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
   [1190] Parisuddhañca kālena   kāruññe 1- okāsena ca
     attādānaṃ adhikaraṇaṃ      aparehipi vatthuñca
     suttaṃ dhammaṃ puna vatthuñca   āpatti adhikaraṇena cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 471-475. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9545&w=suttaso              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9545              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1188&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=110              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1183              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com