ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [71] 3 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
yasojappamukhāni   pañcamattāni  bhikkhusatāni  sāvatthiṃ  anuppattāni
honti bhagavantaṃ dassanāya . te 2- ca āgantukā bhikkhū nevāsikehi
bhikkhūhi   saddhiṃ   paṭisammodamānā   senāsanāni  paññāpayamānā
pattacīvarāni    paṭisāmayamānā    uccāsaddā    mahāsaddā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nittiṇṇo paṅko . 2 Po. yato ca. Ma. tedha kho.
Ahesuṃ  .  atha  kho  bhagavā  āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi ke
panete  ānanda  uccāsaddā  mahāsaddā  kevaṭṭā  maññe
macchavilopeti  1-  .  etāni  bhante yasojappamukhāni pañcamattāni
bhikkhusatāni  sāvatthiṃ  anuppattāni  bhagavantaṃ  dassanāya  te 2- ca
āgantukā  bhikkhū  nevāsikehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodamānā
senāsanāni    paññāpayamānā   pattacīvarāni   paṭisāmayamānā
uccāsaddā  mahāsaddāti  .  tenahānanda  mama  vacanena  te
bhikkhū āmantehi satthā āyasmante āmantetīti.
   {71.1} Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paṭissutvā
yena te bhikkhū tenupasaṅkami upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca satthā
āyasmante  āmantetīti . evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato
ānandassa  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinne kho
te  bhikkhū  bhagavā  etadavoca  kinnu  tumhe bhikkhave uccāsaddā
mahāsaddā kevaṭṭā maññe macchavilopeti.
   [72]  Evaṃ  vutte  āyasmā  yasojo bhagavantaṃ etadavoca
imāni  bhante  pañcamattāni  bhikkhusatāni  sāvatthiṃ  anuppattāni
bhagavantaṃ  dassanāya  teme  āgantukā  bhikkhū  nevāsikehi  bhikkhūhi
saddhiṃ  paṭisammodamānā  senāsanāni  paññāpayamānā  pattacīvarāni
paṭisāmayamānā  uccāsaddā  mahāsaddāti  .  gacchatha  bhikkhave
@Footnote: 1 Po. macchaṃ vilopentīti. Yu. macchaṃ vilopāti.
@2 Po. te āgantukā. Ma. tete. Yu. teme.
Vo paṇāmemi 1- na vo mama santike vatthabbanti . evaṃ bhanteti
kho  te  bhikkhū  bhagavato  paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  senāsanaṃ  paṭisāmetvā  2-
pattacīvaramādāya  yena vajjī tena cārikaṃ pakkamiṃsu vajjīsu anupubbena
cārikañcaramānā  yena  vaggumudānadī  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
vaggumudānadītīre paṇṇakuṭiyo karitvā vassaṃ upagacchiṃsu.
   [73] Atha kho āyasmā yasojo vassūpagato bhikkhū āmantesi
bhagavatā   mayaṃ   āvuso   paṇāmitā  atthakāmena  hitesinā
anukampakena  anukampaṃ  upādāya  handa  mayaṃ  āvuso tathā vihāraṃ
kappema  yathā  no  viharataṃ  bhagavā  atthakāmo  3- assāti .
Evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato yasojassa paccassosuṃ . atha
kho  te  bhikkhū  vūpakaṭṭhā  appamattā  ātāpino  pahitattā
viharantā tenevantaravassena sabbeyeva tisso vijjā sacchākaṃsu.
   [74]  Atha  kho bhagavā sāvatthiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
vesālī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno
yena vesālī tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  .  atha  kho  bhagavā  vaggumudātīriyānaṃ  bhikkhūnaṃ
cetasā  ceto  paricca  manasikaritvā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
ālokajātā  viya  me  ānanda  esā  disā  obhāsajātā
viya  me  ānanda  esā  disā  yassaṃ  disāyaṃ  vaggumudātīriyā
@Footnote: 1 Ma. panāmemi vo . 2 Ma. saṃsāmetvā . 3 Po. Ma. Yu. attamano.
Bhikkhū  viharanti  gantuṃ  appaṭikkūlāsi  me  manasikātuṃ  pahiṇeyyāsi
tvaṃ ānanda vaggumudātīriyānaṃ bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ satthā āyasmante
āmanteti  satthā  āyasmantānaṃ  dassanakāmoti  .  evaṃ bhanteti
kho  āyasmā  ānando  bhagavato  paṭissutvā  yena  aññataro
bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca ehi tvaṃ
āvuso  yena  vaggumudātīriyā  bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
vaggumudātīriye  bhikkhū  evaṃ  vadehi  satthā āyasmante āmanteti
satthā āyasmantānaṃ dassanakāmoti.
   {74.1} Evamāvusoti kho so bhikkhu āyasmato ānandassa paṭissutvā
seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā
bāhaṃ sammiñjeyya evamevaṃ 1- mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ antarahito
vaggumudāya  nadiyā  tīre  tesaṃ  bhikkhūnaṃ purato pāturahosi . atha
kho  so  bhikkhu vaggumudātīriye bhikkhū etadavoca satthā āyasmante
āmanteti  2-  satthā āyasmantānaṃ dassanakāmoti . evamāvusoti
kho  te  bhikkhū  tassa  bhikkhuno paṭissutvā senāsanaṃ paṭisāmetvā
pattacīvaramādāya  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ
vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ sammiñjeyya evamevaṃ
vaggumudāya  nadiyā  tīre  antarahitā  mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ
bhagavato sammukhe pāturahaṃsu 3-.
   [75]  Tena  kho pana samayena bhagavā āneñjena samādhinā
@Footnote: 1 Ma. Yu. evameva . 2 Yu. āmantesi . 3 Po. Ma. Yu. pāturahesuṃ.
Nisinno  hoti  .  atha  kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi katamena nu
kho  bhagavā  vihārena  etarahi viharatīti . atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ
etadahosi  āneñjena  kho  bhagavā vihārena etarahi viharatīti .
Sabbeva āneñjena samādhinā nisīdiṃsu . atha kho āyasmā ānando
abhikkantāya  rattiyā  nikkhante  paṭhame yāme uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  1-  katvā yena bhagavā tenañjalimpaṇāmetvā bhagavantaṃ
etadavoca  abhikkantā  bhante  ratti  nikkhanto  paṭhamo  yāmo
ciranisinnā   āgantukā   bhikkhū  paṭisammodatu  bhante  bhagavā
āgantukehi bhikkhūhīti. Evaṃ vutte bhagavā tuṇhī ahosi.
   {75.1} Dutiyampi kho āyasmā ānando abhikkantāya rattiyā
nikkhante majjhime yāme uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ katvā yena
bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca abhikkantā bhante
ratti  nikkhanto  majjhimo  yāmo  ciranisinnā  āgantukā  bhikkhū
paṭisammodatu  bhante  bhagavā  āgantukehi  bhikkhūhīti . dutiyampi kho
bhagavā tuṇhī ahosi.
   {75.2}  Tatiyampi  kho  āyasmā  ānando  abhikkantāya
rattiyā  nikkhante  pacchime yāme uddhaste 2- aruṇe nandimukhiyā
rattiyā  uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  katvā  yena  bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā   bhagavantaṃ  etadavoca  abhikkantā  bhante
ratti  nikkhanto  pacchimo  yāmo  uddhasto  aruṇo  nandimukhī
ratti  ciranisinnā  āgantukā  bhikkhū  paṭisammodatu  bhante  bhagavā
@Footnote: 1 Po. Yu. cīvaraṃ . 2 Yu. uddhate . 3 Po. Yu. cuddhato.
Āgantukehi bhikkhūhīti . atha kho bhagavā tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi sace kho tvaṃ ānanda jāneyyāsi
ettakampi te na paṭibhāseyya ahañcānanda imāni ca pañcabhikkhusatāni
sabbeva  āneñjasamādhinā  nisinnāti  1-  .  atha  kho  bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yassa jito kāmakaṇṭako
        akkoso ca vadho ca bandhanañca
        pabbato 2- viya so ṭhito anejo
        sukhadukkhesu na vedhatī sa bhikkhūti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 107-112. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=2175              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=2175              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=71&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=58              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=71              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=26&A=4234              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=26&A=4234              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com