ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [78]  Pañcimāni bhikkhave anāgatabhayāni sampassamānena alameva
bhikkhunā  appamattena  ātāpinā  pahitattena  viharituṃ  appattassa
pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  katamāni
pañca idha bhikkhave bhikkhu iti paṭisañcikkhati ahaṃ kho etarahi daharo yuvā
susū  1- kāḷakeso bhadrena yobbanena samannāgato paṭhamena vayasā
hoti kho pana so samayo yaṃ imaṃ kāyaṃ jarā phusati jiṇṇena kho pana
jarāya  abhibhūtena  na  sukaraṃ  buddhānaṃ sāsanaṃ manasikātuṃ na sukarāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. susu.
Araññavanapatthāni  pantāni senāsanāni paṭisevituṃ purā maṃ so dhammo
āgacchati  aniṭṭho  akanto  amanāpo  handāhaṃ  paṭikacceva  viriyaṃ
ārabhāmi  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa
sacchikiriyāya  yenāhaṃ  dhammena  samannāgato  jiṇṇakopi  phāsuṃ  1-
viharissāmīti  idaṃ  bhikkhave  paṭhamaṃ anāgatabhayaṃ sampassamānena alameva
bhikkhunā  appamattena  ātāpinā  pahitattena  viharituṃ  appattassa
pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāya.
   {78.1}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu iti paṭisañcikkhati ahaṃ kho
etarahi   appābādho   appātaṅko   samavepākiniyā  gahaṇiyā
samannāgato   nātisītāya  nāccuṇhāya  majjhimāya  padhānakkhamāya
hoti kho pana so samayo yaṃ imaṃ kāyaṃ byādhi phusati byādhitena kho pana
byādhinā  2-  abhibhūtena  na  sukaraṃ  buddhānaṃ sāsanaṃ manasikātuṃ na
sukarāni   araññavanapatthāni   pantāni   senāsanāni   paṭisevituṃ
purā  maṃ  so dhammo āgacchati aniṭṭho akanto amanāpo handāhaṃ
paṭikacceva  viriyaṃ  ārabhāmi  appattassa  pattiyā  anadhigatassa
adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  yenāhaṃ  dhammena  samannāgato
byādhitopi  phāsuṃ  viharissāmīti  idaṃ  bhikkhave  dutiyaṃ  anāgatabhayaṃ
sampassamānena   alameva   bhikkhunā   appamattena   ātāpinā
pahitattena  viharituṃ  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya
asacchikatassa sacchikiriyāya.
   {78.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu iti paṭisañcikkhati etarahi kho [3]- susassaṃ
@Footnote: 1 Yu. phāsu. sabbattha īdisameva . 2 Yu. vyābādhābhibhūtena . 3 Ma. Yu. subhikkhaṃ.
Sulabhapiṇḍaṃ  sukaraṃ  uñchena  paggahena  yāpetuṃ  hoti kho pana so
samayo  yaṃ  dubbhikkhaṃ  hoti  dussassaṃ  dullabhapiṇḍaṃ na sukaraṃ uñchena
paggahena  yāpetuṃ  dubbhikkhe  kho pana manussā yena subhikkhaṃ tena
saṅkamanti  tattha  saṅgaṇikavihāro  hoti ākiṇṇavihāro saṅgaṇikavihāre
kho  pana  sati  ākiṇṇavihāre  na sukaraṃ buddhānaṃ sāsanaṃ manasikātuṃ
na  sukarāni  araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni paṭisevituṃ purā
maṃ  so  dhammo  āgacchati  aniṭṭho  akanto  amanāpo  handāhaṃ
paṭikacceva  viriyaṃ  ārabhāmi appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya
asacchikatassa  sacchikiriyāya  yenāhaṃ  dhammena  samannāgato dubbhikkhepi
phāsuṃ  viharissāmīti  idaṃ  bhikkhave  tatiyaṃ  anāgatabhayaṃ sampassamānena
alameva bhikkhunā appamattena ātāpinā pahitattena viharituṃ appattassa
pattiyā anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāya.
   {78.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu iti paṭisañcikkhati etarahi kho
manussā  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  khīrodakībhūtā aññamaññaṃ
piyacakkhūhi sampassantā viharanti hoti kho pana so samayo yaṃ bhayaṃ hoti
aṭṭavīsaṅkopo cakkasamārūḷhā jānapadā pariyāyanti bhaye kho pana sati
manussā  yena  khemaṃ  tena  saṅkamanti  tattha saṅgaṇikavihāro hoti
ākiṇṇavihāro  saṅgaṇikavihāre  kho  pana  sati  ākiṇṇavihāre  na
sukaraṃ  buddhānaṃ sāsanaṃ manasikātuṃ na sukarāni araññavanapatthāni pantāni
Senāsanāni  paṭisevituṃ  purā  maṃ  so  dhammo  āgacchati aniṭṭho
akanto  amanāpo  handāhaṃ  paṭikacceva  viriyaṃ ārabhāmi appattassa
pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  yenāhaṃ
dhammena  samannāgato  bhayepi phāsuṃ viharissāmīti idaṃ bhikkhave catutthaṃ
anāgatabhayaṃ   sampassamānena   alameva   bhikkhunā   appamattena
ātāpinā  pahitattena  viharituṃ  appattassa  pattiyā  anadhigatassa
adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāya.
   {78.4} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu iti paṭisañcikkhati etarahi kho
saṅgho  samaggo  sammodamāno avivadamāno ekuddeso phāsuṃ viharati
hoti kho pana so samayo yaṃ saṅgho bhijjati saṅghe kho pana bhinne na sukaraṃ
buddhānaṃ  sāsanaṃ  manasikātuṃ  na  sukarāni  araññavanapatthāni  pantāni
senāsanāni paṭisevituṃ purā maṃ so dhammo āgacchati aniṭṭho akanto
amanāpo  handāhaṃ  paṭikacceva  viriyaṃ  ārabhāmi appattassa pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  yenāhaṃ  dhammena
samannāgato  bhinnepi  saṅghe  phāsuṃ  viharissāmīti  idaṃ  bhikkhave
pañcamaṃ  anāgatabhayaṃ  sampassamānena  alameva  bhikkhunā  appamattena
ātāpinā  pahitattena  viharituṃ  appattassa  pattiyā  anadhigatassa
adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  .  imāni kho bhikkhave pañca
anāgatabhayāni   sampassamānena  alameva  bhikkhunā  appamattena
Ātāpinā  pahitattena  viharituṃ  appattassa  pattiyā  anadhigatassa
adhigamāya asacchikatassa sacchikiriyāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 117-121. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=2471              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=2471              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=78&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=78              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=78              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=896              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=896              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com