ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [50]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  nārado  pātaliputte viharati
kukkuṭārāme . tena kho pana samayena muṇḍassa 1- rañño bhaddā devī
kālakatā  hoti  piyā  manāpā  so  bhaddāya deviyā kālakatāya
piyāya  manāpāya  neva  nhāyati  na vilimpati na bhattaṃ bhuñjati na
kammantaṃ  payojeti  rattindivaṃ  bhaddāya deviyā sarīre ajjhomucchito
athakho  muṇḍo rājā piyakaṃ sokārakkhaṃ 2- āmantesi tenahi samma
piyaka bhaddāya deviyā sarīraṃ ayasāya 3- teladoṇiyā pakkhipitvā aññissā
ayasāya  doṇiyā paṭikujjatha yathā mayaṃ bhaddāya deviyā sarīraṃ cirataraṃ
passeyyāmāti  evaṃ  devāti  kho  piyako  sokārakkho  muṇḍassa
rañño  paṭissutvā  4- bhaddāya deviyā sarīraṃ ayasāya teladoṇiyā
pakkhipitvā  aññissā  ayasāya  doṇiyā  paṭikujji  athakho  piyakassa
sokārakkhassa  etadahosi  imassa  kho muṇḍassa rañño bhaddā devī
kālakatā  piyā  manāpā  so  bhaddāya deviyā kālakatāya piyāya
manāpāya  neva  nhāyati  na vilimpati na bhattaṃ bhuñjati na kammantaṃ
@Footnote: 1 Po. muṇḍakassa . 2 Ma. Yu. kosārakkhaṃ . 3 Po. Ma. Yu. āyasāya.
@4 paṭisuṇitvātipi dissati.
Payojeti rattindivaṃ bhaddāya deviyā sarīre ajjhomuñcito kaṃ 1- nu
kho  muṇḍo  rājā  samaṇaṃ  vā brāhmaṇaṃ vā payirupāseyya yassa
dhammaṃ sutvā sokasallaṃ pajaheyyāti.
   {50.1} Athakho piyakassa sokārakkhassa etadahosi ayaṃ kho āyasmā
nārado pātaliputte viharati kukkuṭārāme taṃ kho panāyasmantaṃ nāradaṃ
evaṃ  kalyāṇo kittisaddo abbhuggato paṇḍito byatto 2- medhāvī
bahussuto  cittakathī  kalyāṇapaṭibhāṇo  vuḍḍho ceva arahā ca yannūna
muṇḍo  rājā āyasmantaṃ nāradaṃ payirupāseyya appeva nāma muṇḍo
rājā āyasmato nāradassa dhammaṃ sutvā sokasallaṃ pajaheyyāti
   {50.2} athakho piyako sokārakkho yena muṇḍo rājā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā muṇḍaṃ rājānaṃ etadavoca ayaṃ kho deva āyasmā nārado
pātaliputte  viharati  kukkuṭārāme taṃ kho panāyasmantaṃ nāradaṃ evaṃ
kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato paṇḍito byatto medhāvī bahussuto
cittakathī  kalyāṇapaṭibhāṇo  vuḍḍho  ceva arahā ca yadi pana devo
āyasmantaṃ  nāradaṃ  payirupāseyya  appeva  nāma devo āyasmato
nāradassa dhammaṃ sutvā sokasallaṃ pajaheyyāti.
   {50.3}  Tenahi  samma  piyaka  āyasmantaṃ nāradaṃ paṭivedehi
kathañhi  nāma  mādiso  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  vijite
vasantaṃ    pubbe    appaṭisaṃviditaṃ    3-    upasaṅkamitabbaṃ
@Footnote: 1 Yu. kiṃ . 2 Po. Ma. viyatto. Yu. vyatto . 3 Ma. Yu. appaṭisaṃvidito.
Maññeyyāti  evaṃ  devāti kho piyako sokārakkho muṇḍassa rañño
paṭissutvā   yenāyasmā   nārado  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  nāradaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno
kho  piyako sokārakkho āyasmantaṃ nāradaṃ etadavoca imassa bhante
muṇḍassa  rañño  bhaddā devī kālakatā piyā manāpā so bhaddāya
deviyā  kālakatāya  piyāya manāpāya neva nhāyati na vilimpati na
bhattaṃ bhuñjati na kammantaṃ payojeti rattindivaṃ bhaddāya deviyā sarīre
ajjhomuñcito  sādhu  bhante  āyasmā  nārado  muṇḍassa  rañño
tathā  dhammaṃ  desetu  yathā  muṇḍo  rājā  āyasmato nāradassa
dhammaṃ sutvā sokasallaṃ pajaheyyāti
   {50.4} yassadāni piyaka muṇḍo rājā kālaṃ maññatīti athakho piyako
sokārakkho  uṭṭhāyāsanā  āyasmantaṃ  nāradaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ
katvā  yena muṇḍo rājā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā muṇḍaṃ rājānaṃ
etadavoca katāvakāso kho deva āyasmatā nāradena yassadāni devo
kālaṃ maññatīti tenahi samma piyaka bhadrāni 1- bhadrāni 1- yānāni
yojāpehīti  evaṃ  devāti kho piyako sokārakkho muṇḍassa rañño
paṭissutvā  bhadrāni  bhadrāni  yānāni  yojāpetvā muṇḍaṃ rājānaṃ
etadavoca yuttāni kho te deva bhadrāni bhadrāni yānāni.
@Footnote: 1 Yu. bhaddāni. ito paraṃ īdisameva.
   {50.5}  Yassadāni  devo  kālaṃ maññatīti athakho muṇḍo rājā
bhadrāni 1- bhadrāni yānāni 2- abhirūhitvā bhadrehi bhadrehi yānehi
yena  kukkuṭārāmo  tena  pāyāsi  mahaccarājānubhāvena āyasmantaṃ
nāradaṃ  dassanāya  yāvatikā  yānassa  bhūmi yānena gantvā yānā
paccorohitvā  pattikova  ārāmaṃ  pāvisi . athakho muṇḍo rājā
yena  āyasmā  nārado  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
nāradaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ nisinnaṃ kho muṇḍaṃ
rājānaṃ āyasmā nārado etadavoca
   {50.6} pañcimāni mahārāja alabbhanīyāni ṭhānāni samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmiṃ
katamāni  pañca  jarādhammaṃ  mā  jirīti alabbhanīyaṃ ṭhānaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmiṃ
byādhidhammaṃ mā byādhiyīti ... maraṇadhammaṃ mā miyyīti ... Khayadhammaṃ mā
khiyīti  ...  nassanadhammaṃ  mā  nassīti alabbhanīyaṃ ṭhānaṃ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmiṃ
   {50.7}  assutavato mahārāja puthujjanassa jarādhammaṃ jīrati so
jarādhamme jiṇṇe na iti paṭisañcikkhati na kho mayhevekassa jarādhammaṃ
jīrati athakho yāvatā sattānaṃ āgati gati cuti upapatti sabbesaṃ sattānaṃ
jarādhammaṃ jīrati ahañceva kho pana jarādhamme jiṇṇe soceyyaṃ kilameyyaṃ
parideveyyaṃ  urattāḷī  kandeyyaṃ  sammohaṃ  āpajjeyyaṃ  bhattampi
@Footnote: 1 Ma. bhadraṃ bhadraṃ. Yu. bhaddaṃ bhaddaṃ . 2 Ma. Yu. yānaṃ.
Me  nacchādeyya  kāyepi  dubbaṇṇiyaṃ  okkameyya  kammantāpi
nappavatteyyuṃ  amittāpi  attamanā  assu  mittāpi  dummanā assūti
so  jarādhamme  jiṇṇe  socati  kilamati paridevati urattāḷī kandati
sammohaṃ  āpajjati  ayaṃ vuccati mahārāja assutavā puthujjano viddho
savisena sokasallena attānaññeva paritāpeti.
   {50.8} Puna caparaṃ mahārāja assutavato puthujjanassa byādhidhammaṃ
byādhiyati ... maraṇadhammaṃ miyyati ... Khayadhammaṃ khiyati ... Nassanadhammaṃ nassati
so  nassanadhamme  naṭṭhe na iti paṭisañcikkhati na kho mayhevekassa
nassanadhammaṃ  nassati athakho yāvatā sattānaṃ āgati gati cuti upapatti
sabbesaṃ  sattānaṃ  nassanadhammaṃ nassati ahañceva kho pana nassanadhamme
naṭṭhe  soceyyaṃ  kilameyyaṃ parideveyyaṃ urattāḷī kandeyyaṃ sammohaṃ
āpajjeyyaṃ  bhattampi me nacchādeyya kāyepi dubbaṇṇiyaṃ okkameyya
kammantāpi  nappavatteyyuṃ  amittāpi attamanā assu mittāpi dummanā
assūti  so  nassanadhamme  naṭṭhe socati kilamati paridevati urattāḷī
kandati  sammohaṃ  āpajjati ayaṃ vuccati mahārāja assutavā puthujjano
viddho savisena sokasallena attānaññeva paritāpeti.
   {50.9} Sutavato ca kho mahārāja ariyasāvakassa jarādhammaṃ jīrati so
jarādhamme  jiṇṇe  iti paṭisañcikkhati na kho mayhevekassa jarādhammaṃ
jīrati athakho yāvatā sattānaṃ āgati gati cuti upapatti sabbesaṃ sattānaṃ
jarādhammaṃ  jīrati  ahañceva  kho  pana  jarādhamme jiṇṇe soceyyaṃ
Kilameyyaṃ parideveyyaṃ urattāḷī kandeyyaṃ sammohaṃ āpajjeyyaṃ bhattampi
me  nacchādeyya  kāyepi  dubbaṇṇiyaṃ  okkameyya  kammantāpi
nappavatteyyuṃ  amittāpi  attamanā  assu  mittāpi  dummanā assūti
so  jarādhamme  jiṇṇe  na  socati  na  kilamati na paridevati na
urattāḷī  kandati na sammohaṃ āpajjati ayaṃ vuccati mahārāja sutavā
ariyasāvako  abbuhi savisaṃ sokasallaṃ yena viddho assutavā puthujjano
attānaññeva  paritāpeti  asoko visallo ariyasāvako attānaññeva
parinibbāpeti 1-.
   {50.10} Puna caparaṃ mahārāja sutavato ariyasāvakassa byādhidhammaṃ
byādhiyati ... maraṇadhammaṃ miyyati ... Khayadhammaṃ khiyati ... Nassanadhammaṃ nassati
so nassanadhamme naṭṭhe iti paṭisañcikkhati na kho mayhevekassa nassanadhammaṃ
nassati athakho yāvatā sattānaṃ āgati gati cuti upapatti sabbesaṃ sattānaṃ
nassanadhammaṃ  nassati  ahañceva kho pana nassanadhamme naṭṭhe soceyyaṃ
kilameyyaṃ  parideveyyaṃ  urattāḷī  kandeyyaṃ  sammohaṃ  āpajjeyyaṃ
bhattampi  me  nacchādeyya kāyepi dubbaṇṇiyaṃ okkameyya kammantāpi
nappavatteyyuṃ  amittāpi  attamanā  assu  mittāpi  dummanā assūti
so nassanadhamme naṭṭhe na socati na kilamati na paridevati na urattāḷī
kandati na sammohaṃ āpajjati ayaṃ vuccati mahārāja sutavā ariyasāvako
abbuhi savisaṃ sokasallaṃ yena viddho assutavā puthujjano attānaññeva
paritāpeti asoko visallo ariyasāvako attānaññeva parinibbāpeti.
@Footnote: 1 Po. parinibbāyati.
Imāni  kho  mahārāja  pañca  alabbhanīyāni  ṭhānāni  samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā
lokasminti.
        Na socanāya na paridevanāya
        attho idha labbhati api appakopi
        socantamenaṃ dukkhitaṃ viditvā
        paccatthikā attamanā bhavanti
        yato ca kho paṇḍito āpadāsu
        na vedhati atthavinicchayaññū
        paccatthikāssa dukkhitā bhavanti
        disvā mukhaṃ avikāraṃ purāṇaṃ
        jappena mantena subhāsitena
        anuppadānena paveṇiyā vā
        yathā yathā yattha labhetha atthaṃ
        tathā tathā tattha parakkameyya
        sace pajāneyya alabbhaneyyo
        mayā vā aññena vā esa attho
        asocamāno adhivāsayeyya
        kammaṃ daḷhaṃ kinti karomidānīti.
Evaṃ vutte muṇḍo rājā āyasmantaṃ nāradaṃ etadavoca konāmo 1-
ayaṃ bhante dhammapariyāyoti . sokasallaharaṇo 2- nāma ayaṃ mahārāja
dhammapariyāyoti . taggha bhante sokasallaharaṇo 2- taggha 3- bhante 3-
sokasallaharaṇo 3- imaṃ hi me bhante dhammapariyāyaṃ sutvā sokasallaṃ
pahīnanti . athakho muṇḍo rājā piyakaṃ sokārakkhaṃ āmantesi tenahi
samma  piyaka  bhaddāya  deviyā sarīraṃ jhāpetha thūpañcassā karotha .
Ajjataggedāni  mayaṃ  nhāyissāma ceva vilimpissāma bhattaṃ bhuñjissāma
kammante ca payojessāmāti 4-.
          Muṇḍarājavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
    ādiyo sappuriso ca 5-   iṭṭhā manāpadāyibhisandaṃ 6-
    sampadā ca dhanaṃ ṭhānaṃ     kosalo nāradena cāti.
        Paṭhamo paṇṇāsako niṭṭhito 7-.
           -----------
@Footnote: 1 Yu. ko nu kho . 2 Po. sokasallamāraṇo . 3 Ma. idaṃ padattayaṃ na dissati.
@4 Po. payojissāmāti . 5 Ma. casaddo natthi . 6 Ma. Yu. manāpadāyībhisandaṃ.
@7 Ma. samatto.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 64-71. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=1349              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=1349              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=50&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=50              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=50              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=612              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=612              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com