ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [169]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ manoduccaritassa
iṭṭho  kanto  manāpo  vipāko  nibbatteyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati
ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati  yaṃ  manoduccaritassa aniṭṭho
akanto amanāpo vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
           Vaggo dutiyo.
   [170]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ kāyasucaritassa
aniṭṭho  akanto  amanāpo vipāko nibbatteyya netaṃ ṭhānaṃ vijjati
Ṭhānañca  kho  etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ kāyasucaritassa iṭṭho kanto
manāpo vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [171] Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ vacīsucaritassa .pe.
   [172]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  manosucaritassa
aniṭṭho  akanto  amanāpo vipāko nibbatteyya netaṃ ṭhānaṃ vijjati
ṭhānañca  kho  etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ manosucaritassa iṭṭho kanto
manāpo vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [173]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave anavakāso yaṃ kāyaduccaritasamaṅgī
tannidānā  tappaccayā  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave
vijjati  yaṃ  kāyaduccaritasamaṅgī  tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  ṭhānametaṃ
vijjatīti.
   [174]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso yaṃ vacīduccaritasamaṅgī
.pe.
   [175]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave anavakāso yaṃ manoduccaritasamaṅgī
tannidānā  tappaccayā  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave
vijjati  yaṃ  manoduccaritasamaṅgī  tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  ṭhānametaṃ
Vijjatīti.
   [176]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso yaṃ kāyasucaritasamaṅgī
tannidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati ṭhānañca kho etaṃ
bhikkhave  vijjati  yaṃ  kāyasucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa
bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [177]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ vacīsucaritasamaṅgī
.pe.
   [178]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso yaṃ manosucaritasamaṅgī
tannidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati ṭhānañca kho etaṃ
bhikkhave  vijjati  yaṃ  manosucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjeyya  ṭhānametaṃ
vijjatīti.
          Vaggo tatiyo. 1-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 37-39. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=755              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=755              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=169&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=23              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=169              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com