ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [512]  73 Ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando kosambiyaṃ viharati
ghositārāme  . athakho aññataro ājīvakasāvako gahapati yenāyasmā
ānando  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno kho so ājīvakasāvako gahapati
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  kesanno  bhante  ānanda dhammo
svākkhāto  ke  loke  supaṭipannā  ke loke sugatāti 1- .
Tenahi  gahapati  taññevettha  paṭipucchissāmi yathā te khameyya tathā
naṃ  byākareyyāsi  taṃ  kiṃ  maññasi  gahapati ye rāgassa pahānāya
dhammaṃ  desenti dosassa pahānāya dhammaṃ desenti mohassa pahānāya
dhammaṃ  desenti  tesaṃ  dhammo svākkhāto no vā kathaṃ vā te
ettha  hotīti  .  ye  bhante rāgassa pahānāya dhammaṃ desenti
dosassa  pahānāya  dhammaṃ  desenti  mohassa  pahānāya  dhammaṃ
desenti tesaṃ dhammo svākkhāto evaṃ me ettha hotīti.
   {512.1} Taṃ kiṃ maññasi gahapati ye rāgassa pahānāya paṭipannā
dosassa  pahānāya paṭipannā mohassa pahānāya paṭipannā te loke
supaṭipannā no vā kathaṃ vā te ettha hotīti. Ye bhante rāgassa
pahānāya   paṭipannā  dosassa  pahānāya  paṭipannā  mohassa
pahānāya paṭipannā te loke supaṭipannā evaṃ me ettha hotīti.
   {512.2}  Taṃ  kiṃ  maññasi  gahapati  yesaṃ  rāgo  pahīno
ucchinnamūlo    tālāvatthukato   anabhāvaṃ   gato   āyatiṃ
anuppādadhammo  yesaṃ  doso  pahīno  .pe.  yesaṃ  moho
@Footnote: 1 Ma. sukatāti. ito paraṃ īdisameva.
Pahīno   ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  kato  āyatiṃ
anuppādadhammo  te  loke  sugatā no vā kathaṃ vā te ettha
hotīti  .  yesaṃ bhante rāgo pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato
anabhāvaṃ  gato  āyatiṃ  anuppādadhammo  yesaṃ doso pahīno .pe.
Yesaṃ  moho  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  gato
āyatiṃ anuppādadhammo te loke sugatā evaṃ me ettha hotīti.
Iti kho gahapati tayāvetaṃ 1- byākataṃ ye bhante rāgassa pahānāya
dhammaṃ  desenti dosassa pahānāya dhammaṃ desenti mohassa pahānāya
dhammaṃ  desenti  tesaṃ  dhammo svākkhātoti tayāvetaṃ byākataṃ ye
bhante  rāgassa  pahānāya  paṭipannā  dosassa  pahānāya paṭipannā
mohassa  pahānāya  paṭipannā  te  loke  supaṭipannāti  tayāvetaṃ
byākataṃ  yesaṃ  bhante  rāgo  pahīno  ucchinnamūlo tālāvatthukato
anabhāvaṃ  gato  āyatiṃ  anuppādadhammo  yesaṃ doso pahīno .pe.
Yesaṃ  moho  pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  gato
āyatiṃ anuppādadhammo te loke sugatāti.
   {512.3} Acchariyaṃ bhante abbhutaṃ bhante na ceva nāma sadhammukkaṃsanā
bhavissati  na  ca  paradhammāpasādanā  āyataneva  dhammadesanā attho
ca  vutto  attā  ca  anupanīto  tumhe bhante ānanda rāgassa
pahānāya  dhammaṃ  desetha  dosassa pahānāya dhammaṃ desetha mohassa
pahānāya  dhammaṃ  desetha tumhākaṃ dhammo svākkhāto tumhe bhante
ānanda  rāgassa  pahānāya  paṭipannā  dosassa pahānāya paṭipannā
@Footnote: 1 Yu. tayācetaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Mohassa  pahānāya  paṭipannā  tumhe  loke  supaṭipannā  tumhākaṃ
bhante  ānanda  rāgo  pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṃ
gato  āyatiṃ  anuppādadhammo tumhākaṃ doso pahīno .pe. tumhākaṃ
moho   pahīno  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṃ  gato
āyatiṃ  anuppādadhammo  tumhe  loke  sugatā  abhikkantaṃ  bhante
abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya
paṭicchannaṃ  vā  vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre
vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evamevaṃ
ayyena  ānandena anekapariyāyena dhammo pakāsito esāhaṃ bhante
ānanda  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ
maṃ ayyo ānando dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 280-282. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=5901              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=5901              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=512&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=117              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=512              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5211              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5211              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com