ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [134]  Sāvatthī . tatra kho . tayome bhikkhave niruttipathā
adhivacanapathā    paññattipathā    asaṅkiṇṇā    asaṅkiṇṇapubbā
na  saṅkiyanti  na  saṅkiyissanti  appaṭikuṭṭhā  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhi . katame tayo . yaṃ [1]- bhikkhave rūpaṃ atītaṃ niruddhaṃ vipariṇataṃ
ahosīti  tassa  saṅkhā  ahosīti  tassa  samaññā  ahosīti  tassa
paññatti na tassa saṅkhā atthīti na tassa saṅkhā bhavissatīti.
   {134.1}  Yā  vedanā  atītā  niruddhā vipariṇatā ahosīti
tassā  saṅkhā  ahosīti  tassā  samaññā  ahosīti tassā paññatti
na tassā saṅkhā atthīti na tassā saṅkhā bhavissatīti . yā saññā
.pe.  ye  saṅkhārā  atītā  niruddhā  vipariṇatā ahesunti tesaṃ
saṅkhā  ahesunti  tesaṃ  samaññā  ahesunti  tesaṃ  paññatti  na
tesaṃ  saṅkhā  atthīti  na  tesaṃ saṅkhā bhavissantīti . yaṃ viññāṇaṃ
atītaṃ  niruddhaṃ  vipariṇataṃ  ahosīti  tassa  saṅkhā  ahosīti  tassa
samaññā  ahosīti  tassa  paññatti  na  tassa  saṅkhā  atthīti
@Footnote: 1 Yu. etthantare hisaddo dissati.
Na tassa saṅkhā bhavissatīti.
   [135]  Yaṃ  bhikkhave  rūpaṃ  ajātaṃ  apātubhūtaṃ bhavissatīti tassa
saṅkhā  bhavissatīti  tassa  samaññā  bhavissatīti  tassa  paññatti
na  tassa  saṅkhā atthīti na tassa saṅkhā ahosīti . yā vedanā
ajātā   apātubhūtā   bhavissatīti   tassā  saṅkhā  bhavissatīti
tassā  samaññā  bhavissatīti  tassā  paññatti  na  tassā  saṅkhā
atthīti  na tassā saṅkhā ahosīti . yā saññā . ye saṅkhārā
ajātā  apātubhūtā  bhavissantīti  tesaṃ  saṅkhā  bhavissantīti  tesaṃ
samaññā  bhavissantīti  tesaṃ  paññatti  na  tesaṃ  saṅkhā  atthīti
na  tesaṃ  saṅkhā  ahesunti  .  yaṃ  viññāṇaṃ  ajātaṃ  apātubhūtaṃ
bhavissatīti  tassa  saṅkhā  bhavissatīti  tassa  samaññā  bhavissatīti
tassa paññatti na tassa saṅkhā atthīti na tassa saṅkhā ahosīti.
   [136]  Yaṃ  bhikkhave  rūpaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ atthīti tassa saṅkhā
atthīti  tassa  samaññā  atthīti  tassa  paññatti  na  tassa saṅkhā
ahosīti  na  tassa  saṅkhā  bhavissatīti  .  yā  vedanā  jātā
pātubhūtā  .pe.  atthīti  tassā  paññatti  na  tassā  saṅkhā
ahosīti  na  tassā  saṅkhā  bhavissatīti  .  yā  saññā . ye
saṅkhārā  jātā  pātubhūtā  atthīti  tesaṃ  saṅkhā  atthīti  tesaṃ
samaññā  atthīti  tesaṃ  paññatti  na  tesaṃ  saṅkhā  ahesunti na
Tesaṃ  saṅkhā  bhavissantīti  .  yaṃ  viññāṇaṃ  jātaṃ pātubhūtaṃ atthīti
tassa  saṅkhā  atthīti  tassa  samaññā  atthīti  tassa  paññatti
na tassa saṅkhā ahosīti na tassa saṅkhā bhavissatīti. Ime kho bhikkhave
tayo   niruttipathā   adhivacanapathā   paññattipathā   asaṅkiṇṇā
asaṅkiṇṇapubbā  na  saṅkiyanti  na  saṅkiyissanti appaṭikuṭṭhā samaṇehi
brāhmaṇehi viññūhi.
   [137]  Yepi  te  bhikkhave  ahesuṃ ukkalā 1- vassabhaññā
ahetukavādā 2-  akiriyavādā natthikavādā tepime tayo niruttipathe
adhivacanapathe   paññattipathe   na  garahitabbaṃ  na  paṭikkositabbaṃ
amaññiṃsu. Taṃ kissa hetu. Nindābyārosaupārambhabhayāti.
       Majjhimapaṇṇāsakassa upāyavaggo paṭhamo.
           Tassuddānaṃ 3-
  upāyo bījaṃ 4- upādānaṃ 5-    parivaṭṭaṃ 6- [7]- sattaṭṭhānañca
  buddho 8- pañcavaggi 9- mahalī   āditto 9- niruttipathena cāti.
          --------------
@Footnote: 1 Po. ukkaṇṇavassasaññā .  2 Po. Ma. Yu. ahetuvādā .  3 Yu. tatruddānaṃ.
@4 Po. vattaṃ .  5 Po. upādānaṃ ca. Ma. Yu. udānaṃ .  6 Yu. upādānaṃ.
@7 Yu. etthantare parivaṭṭanti dissati .  8 Ma. Yu. sambuddho . 9 Ma. Yu. pañca
@mahāli ādittā (vaggo).             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 88-90. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=1769              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=1769              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=134&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=62              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=134              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6744              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6744              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com