ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [497] Sāvatthiyaṃ viharati ... ahaṃ bhikkhave yāvadeva ākaṅkhāmi
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharāmi  .  kassapopi  bhikkhave
yāvadeva  ākaṅkhati  vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi
savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
@Footnote: 1 Ma. abhipatthanā . Yu. abhibhavanā . 2 Ma. brahmacāriabhipatthanenāti.
@Yu. brahmacārābhibhavanenāti.
   [498]  Ahaṃ  bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhāmi  vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharāmi  .  kassapopi
bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ upasampajja viharati.
   [499]  Ahaṃ bhikkhave yāvadeva ākaṅkhāmi pītiyā ca virāgā
upekkhako  ca  viharāmi  sato  ca  sampajāno  sukhañca  kāyena
paṭisaṃvedemi   yantaṃ   ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā
sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharāmi . kassapopi bhikkhave
yāvadeva ākaṅkhati pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako satimā sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
   [500]  Ahaṃ bhikkhave yāvadeva ākaṅkhāmi sukhassa ca pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharāmi .
Kassapopi  bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhati  sukhassa ca pahānā .pe.
Catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
   [501]  Ahaṃ bhikkhave yāvadeva ākaṅkhāmi sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharāmi .
Kassapopi  bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhati  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamā .pe. Ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati.
   [502]  Ahaṃ  bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhāmi  sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ     samatikkamma    anantaṃ    viññāṇanti
viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharāmi  .  kassapopi  bhikkhave
yāvadeva   ākaṅkhati   sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma
anantaṃ viññāṇanti viññāṇañcāyatanaṃ upasampajja viharati.
   [503]  Ahaṃ  bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhāmi  sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja  viharāmi . kassapopi bhikkhave yāvadeva ākaṅkhati .pe.
Ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati.
   [504]  Ahaṃ  bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhāmi  sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ      samatikkamma     nevasaññānāsaññāyatanaṃ
upasampajja  viharāmi  .  kassapopi  bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhati
.pe. Nevasaññānāsaññāyatanaṃ upasampajja viharati.
   [505]  Ahaṃ  bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhāmi  sabbaso
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     samatikkamma     saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja  viharāmi  . kassapopi bhikkhave .pe. saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja viharati.
   [506]  Ahaṃ bhikkhave yāvadeva ākaṅkhāmi anekavihitaṃ iddhividhaṃ
Paccanubhomi  ekopi  hutvā  bahudhā  homi  bahudhāpi hutvā eko
homi  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ  tiropabbataṃ
asajjamāno  gacchāmi  seyyathāpi  ākāse paṭhaviyāpi ummujjanimmujjaṃ
karomi  seyyathāpi  udake  udakepi abhijjamāne gacchāmi seyyathāpi
paṭhaviyaṃ  ākāsepi pallaṅkena caṅkamāmi 1- seyyathāpi pakkhī sakuṇo
imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve pāṇinā parimasāmi
parimajjāmi  yāva  brahmalokāpi  kāyena vasaṃ vattemi . kassapopi
bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhati  anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhoti .pe.
Yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti.
   [507] Ahaṃ bhikkhave yāvadeva ākaṅkhāmi dibbāya sotadhātuyā
.pe. Ye dūre santike ca. Kassapopi bhikkhave ... Santike ca.
   [508]  Ahaṃ  bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhāmi  parasattānaṃ
parapuggalānaṃ  cetasā  ceto paricca jānāmi 2- sarāgaṃ vā cittaṃ
sarāgaṃ  cittanti  pajānāmi  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ cittanti
pajānāmi  sadosaṃ  vā  cittaṃ  .pe.  vītadosaṃ  vā  cittaṃ ...
Samohaṃ vā cittaṃ ... vītamohaṃ vā cittaṃ ... Saṅkhittaṃ vā cittaṃ ...
Vikkhittaṃ vā cittaṃ ... mahaggataṃ vā cittaṃ ... Amahaggataṃ vā cittaṃ ...
Sauttaraṃ vā cittaṃ ... anuttaraṃ vā cittaṃ ... Samāhitaṃ vā cittaṃ ...
Asamāhitaṃ vā cittaṃ ... vimuttaṃ vā cittaṃ ... avimuttaṃ vā cittaṃ
avimuttaṃ  cittanti pajānāmi . kassapopi bhikkhave yāvadeva ākaṅkhati
@Footnote: 1 Ma. kamāmi . 2 Ma. Yu. pajānāmi.
Parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cetasā ceto paricca jānāti 1- sarāgaṃ
vā  cittaṃ  sarāgaṃ  cittanti  pajānāti  .pe. avimuttaṃ vā cittaṃ
avimuttaṃ cittanti pajānāti.
   [509]  Ahaṃ  bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhāmi  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarāmi  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi jātiyo
tissopi  jātiyo  catassopi  jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo
vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi
jātiyo   jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi
saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe amutrāsiṃ
evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto so tato cuto amutra udapādiṃ 2- tatrāpāsiṃ 3-
evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  idhūpapannoti  iti  sākāraṃ
sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarāmi  .  kassapopi
bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhati  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati
seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  .pe. iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati.
   [510]  Ahaṃ  bhikkhave  yāvadeva ākaṅkhāmi dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte passāmi cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajānāti . 2 Yu. udapādi . 3 Yu. tatrāvāsiṃ.
Satte pajānāmi ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā
pana  bhonto  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā  vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
paraṃ  maraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti iti dibbena cakkhunā
visuddhena   atikkantamānusakena   satte   passāmi   cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajānāmi  .  kassapopi  bhikkhave  yāvadeva
ākaṅkhati   dibbena   cakkhunā   visuddhena   atikkantamānusakena
satte passati cavamāne .pe. Yathākammūpage satte pajānāti.
   [511]  Ahaṃ  bhikkhave  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharāmi  .  kassapopi bhikkhave āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharatīti. Navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 248-253. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=5013              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=5013              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=497&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=147              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=497              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=4370              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=4370              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com