ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [397] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Dhātusova
bhikkhave  sattā  saṃsandanti  samenti  pāṇātipātino  pāṇātipātīhi
saddhiṃ saṃsandanti samenti adinnādāyino ... kāmesumicchācārino ...
Musāvādino  ...  pisuṇavācā ... pharusavācā ... samphappalāpino
samphappalāpīhi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  abhijjhāluno  abhijjhālūhi
saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  byāpannacittā  byāpannacittehi  saddhiṃ
saṃsandanti  samenti  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikehi  saddhiṃ  saṃsandanti
samenti.
   [398]  Pāṇātipātā paṭiviratā pāṇātipātā paṭiviratehi saddhiṃ
saṃsandanti  samenti  adinnādānā  paṭiviratā ... kāmesumicchācārā
paṭiviratā ... pisuṇāya vācāya ... Pharusāya vācāya ... Samphappalāpā
paṭiviratā  samphappalāpā  paṭiviratehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti
anabhijjhāluno  anabhijjhālūhi  saddhiṃ  saṃsandanti samenti abyāpannacittā
abyāpannacittehi   saddhiṃ   saṃsandanti   samenti   sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 200-201. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=4039              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=4039              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=397&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=106              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=397              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3614              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3614              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com