ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [346] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Dhātunānattaṃ
bhikkhave  paṭicca  uppajjati  saññānānattaṃ  saññānānattaṃ  paṭicca
uppajjati  .pe.  pariyesanānānattaṃ  no  pariyesanānānattaṃ  paṭicca
uppajjati  pariḷāhanānattaṃ  no  pariḷāhanānattaṃ  paṭicca  uppajjati
chandanānattaṃ  no  chandanānattaṃ  paṭicca  uppajjati  saṅkappanānattaṃ
no   saṅkappanānattaṃ   paṭicca  uppajjati  saññānānattaṃ  no
saññānānattaṃ  paṭicca  uppajjati  1-  dhātunānattaṃ  .  katamañca
bhikkhave  dhātunānattaṃ  .  rūpadhātu .pe. dhammadhātu . idaṃ vuccati
bhikkhave dhātunānattaṃ.
@Footnote: 1 Yu. saññānānattaṃ no saññānānattaṃ paṭicca uppajjatīti ime pāṭhā na dissanti.
   [347]  Katamañca  bhikkhave  dhātunānattaṃ  paṭicca  uppajjati
saññānānattaṃ   saññānānattaṃ   paṭicca   uppajjati   .pe.
Pariyesanānānattaṃ   no   pariyesanānānattaṃ   paṭicca  uppajjati
pariḷāhanānattaṃ  no  pariḷāhanānattaṃ  paṭicca  uppajjati  chandanānattaṃ
no   chandanānattaṃ   paṭicca   uppajjati  saṅkappanānattaṃ  no
saṅkappanānattaṃ   paṭicca   uppajjati   saññānānattaṃ   no
saññānānattaṃ  paṭicca  uppajjati  dhātunānattaṃ  .  rūpadhātuṃ bhikkhave
paṭicca  uppajjati  rūpasaññā  .pe.  dhammadhātuṃ  paṭicca  uppajjati
dhammasaññā  dhammasaññaṃ  paṭicca  uppajjati  .pe.  dhammapariyesanā
no   dhammapariyesanaṃ   paṭicca   uppajjati  dhammapariḷāho  no
dhammapariḷāhaṃ  paṭicca  uppajjati  dhammacchando  no  dhammacchandaṃ
paṭicca   uppajjati   dhammasaṅkappo  no  dhammasaṅkappaṃ  paṭicca
uppajjati dhammasaññā no dhammasaññaṃ paṭicca uppajjati dhammadhātu.
   {347.1}  Evaṃ  kho  bhikkhave dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati
saññānānattaṃ   saññānānattaṃ   paṭicca   uppajjati   .pe.
Pariyesanānānattaṃ   no   pariyesanānānattaṃ   paṭicca  uppajjati
.pe.   saññānānattaṃ  no  saññānānattaṃ  paṭicca  uppajjati
dhātunānattanti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 174-175. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=3521              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=3521              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=346&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=87              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=346              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3344              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3344              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com