ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [38] Sāvatthiyaṃ viharati ... ye hi keci bhikkhave samaṇā vā
Brāhmaṇā  vā  jarāmaraṇaṃ  nappajānanti  jarāmaraṇasamudayaṃ nappajānanti
jarāmaraṇanirodhaṃ     nappajānanti     jarāmaraṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ
nappajānanti  . jātiṃ .pe. bhavaṃ ... upādānaṃ ... taṇhaṃ ...
Vedanaṃ ... Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ ... Saṅkhāre
nappajānanti  saṅkhārasamudayaṃ  nappajānanti  saṅkhāranirodhaṃ  nappajānanti
saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti  .  na mete bhikkhave samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  samaṇesu  vā  samaṇasammatā brāhmaṇesu vā
brāhmaṇasammatā  na  ca  pana  te  āyasmanto  sāmaññatthaṃ  vā
brāhmaññatthaṃ  1-  vā  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharanti.
   [39] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
jarāmaraṇaṃ   pajānanti  jarāmaraṇasamudayaṃ  pajānanti  jarāmaraṇanirodhaṃ
pajānanti  jarāmaraṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānanti  .  jātiṃ  .pe.
Bhavaṃ ... Upādānaṃ ... Taṇhaṃ ... Vedanaṃ ... Phassaṃ ... Saḷāyatanaṃ ... Nāmarūpaṃ
...  viññāṇaṃ  ...  saṅkhāre  pajānanti  saṅkhārasamudayaṃ pajānanti
saṅkhāranirodhaṃ  pajānanti  saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānanti  .
Te khome bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu ceva samaṇasammatā
brāhmaṇesu  ca  brāhmaṇasammatā te ca panāyasmanto sāmaññatthañca
brāhmaññatthañca  diṭṭheva  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharantīti. Tatiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahmaññatthaṃ. evamuparipi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 17-18. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=351              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=351              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=38&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=9              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=38              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=816              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=816              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com