ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [26]  Pubbeva  me  bhikkhave  sambodhā  anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  etadahosi  kicchaṃ  vatāyaṃ  loko  āpanno
jāyati ca jiyyati ca miyyati ca cavati ca upapajjati ca atha ca panimassa
dukkhassa   nissaraṇaṃ   nappajānāti  jarāmaraṇassa  kudassu  nāma
imassa dukkhassa nissaraṇaṃ paññāyissati jarāmaraṇassāti.
   {26.1}   Tassa   mayhaṃ   bhikkhave  etadahosi  kimhi
nu    kho    sati    jarāmaraṇaṃ    hoti    kiṃpaccayā
@Footnote: 1 Ma. itisaddo dissati .  2 Yu. peyyālo.
Jarāmaraṇanti  .  tassa mayhaṃ bhikkhave yonisomanasikārā ahu paññāya
abhisamayo  jātiyā  kho  sati  jarāmaraṇaṃ  hoti  jātipaccayā
jarāmaraṇanti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  kimhi nu kho
sati jāti hoti .pe. Bhavo ... Upādānaṃ ... Taṇhā ... Vedanā ...
Phasso ... saḷāyatanaṃ ... nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ ... Saṅkhārā honti
kiṃpaccayā  saṅkhārāti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā
ahu  paññāya  abhisamayo  avijjāya  kho  sati  saṅkhārā  honti
avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   {26.2} Iti hidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ
.pe. evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti . samudayo
samudayoti kho me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi
ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [27]  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave etadahosi kimhi nu kho asati
jarāmaraṇaṃ  na  hoti  kissa  nirodhā  jarāmaraṇanirodhoti  .  tassa
mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo jātiyā
kho  asati  jarāmaraṇaṃ  na  hoti  jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  kimhi  nu  kho asati jāti na
hoti .pe. Bhavo ... Upādānaṃ ... Taṇhā ... Vedanā ... Phasso ...
Saḷāyatanaṃ ... nāmarūpaṃ ... viññāṇaṃ ... saṅkhārā na honti kissa
nirodhā  saṅkhāranirodhoti  .  tassa mayhaṃ bhikkhave yonisomanasikārā
Ahu  paññāya  abhisamayo  avijjāya  kho asati saṅkhārā na honti
avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
   {27.1} Iti hidaṃ avijjānirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho
hoti . nirodho nirodhoti kho me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko udapādīti. Dasamaṃ.
          Buddhavaggo paṭhamo.
           Tassa uddānaṃ bhavati
        desanāvibhaṅgaṃ paṭipadañca 1-
        vipassī sikhī ca vessabhū
        kakusandho konāgamano ca 2- kassapo
        mahāsakyamunī 3- ca gotamoti 4-.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. desanāvibhaṅgapaṭipadā ca. Yu. ... paṭipadā ca .  2 Ma. Yu. casaddo natthi .
@3 Ma. Yu. mahāsakyamuni .  4 Yu. gotamanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 11-13. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=226              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=226              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=26&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=6              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=26              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com