ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [145] Sāvatthiyaṃ viharati ... yañca [1]- bhikkhave ceteti yañca
pakappeti  yañca  anuseti  ārammaṇametaṃ  hoti  viññāṇassa  ṭhitiyā
ārammaṇe  sati  patiṭṭhā  viññāṇassa  hoti  tasmiṃ  patiṭṭhite
viññāṇe   virūḷhe  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  hoti  āyatiṃ
punabbhavābhinibbattiyā   sati  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hoti. No ca 2- bhikkhave ceteti no ca 2- pakappeti atha ca 2-
anuseti  ārammaṇametaṃ  hoti  viññāṇassa  ṭhitiyā  ārammaṇe  sati
patiṭṭhā  viññāṇassa  hoti  tasmiṃ  patiṭṭhite  viññāṇe  virūḷhe
āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  hoti  āyatiṃ  punabbhavābhinibbattiyā  sati
āyatiṃ   jātijarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [146] Yato ca kho bhikkhave no ca 3- ceteti no ca pakappeti no
ca  anuseti  ārammaṇametaṃ  na  hoti viññāṇassa ṭhitiyā ārammaṇe
@Footnote: 1 Yu. kho .  2 Ma. Yu. ce. evamuparipi .  3 Ma. Yu. ceva.
Asati  patiṭṭhā viññāṇassa na hoti tadappatiṭṭhite viññāṇe avirūḷhe
āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  na  hoti  āyatiṃ  punabbhavābhinibbattiyā
asati   āyatiṃ   jātijarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti   evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   nirodho
hotīti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 78-79. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=1596              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=1596              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=145&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=34              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=145              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1785              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1785              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com