ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [372]  Tena  kho pana samayena bhagavā gijjhakūṭassa pabbatassa
chāyāyaṃ  2-  caṅkamati  .  athakho  devadatto  gijjhakūṭaṃ  pabbataṃ
abhirūyhitvā  3-  mahatiṃ  silaṃ  pavijjhi  imāya samaṇaṃ gotamaṃ jīvitā
voropessāmīti . dve pabbatakūṭā samāgantvā taṃ silaṃ sampaṭicchiṃsu.
Tato  papaṭikā  uppatitvā  bhagavato  pāde  ruhiraṃ  uppādesi .
Athakho  bhagavā  uddhaṃ  ulloketvā devadattaṃ etadavoca bahuṃ tayā
moghapurisa   apuññaṃ  pasutaṃ  yaṃ  tvaṃ  duṭṭhacitto  vadhakacitto
tathāgatassa ruhiraṃ uppādesīti.
   {372.1}  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  idaṃ  bhikkhave
devadattena   paṭhamaṃ   anantarikakammaṃ  upacitaṃ  yaṃ  duṭṭhacittena
vadhakacittena  tathāgatassa  ruhiraṃ  uppāditanti  .  assosuṃ  kho
bhikkhū devadattena kira bhagavato vadho payuttoti . te ca 4- bhikkhū
bhagavato  vihārassa  parito  parito caṅkamanti uccāsaddā mahāsaddā
@Footnote: 1 Ma. pāṇupetaṃ saraṇaṃ gateti. 2 Ma. chāyāya. Yu. pacchāyāyaṃ.
@3 Ma. ārūhitvā. Yu. abhirūhitvā. 4 Yu. tedha.
Sajjhāyaṃ karontā bhagavato rakkhāvaraṇaguttiyā.
   {372.2} Assosi kho bhagavā uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ sajjhāyasaddaṃ
sutvāna  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  kinnu  kho so ānanda
uccāsaddo  mahāsaddo sajjhāyasaddoti . assosuṃ kho bhante bhikkhū
devadattena kira bhagavato vadho payuttoti te ca bhante bhikkhū bhagavato
vihārassa  parito  parito  caṅkamanti uccāsaddā mahāsaddā sajjhāyaṃ
karontā  bhagavato  rakkhāvaraṇaguttiyā so eso bhagavā uccāsaddo
mahāsaddo  sajjhāyasaddoti  .  tenahānanda mama vacanena te bhikkhū
āmantehi satthā āyasmante āmantetīti.
   {372.3} Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paṭissutvā
yena te bhikkhū tenupasaṅkami upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca satthā
āyasmante  āmantetīti . evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato
ānandassa  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinne
kho  te  bhikkhū  bhagavā etadavoca aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso
yo  parupakkamena  tathāgataṃ  jīvitā  voropeyya  na  parupakkamena
bhikkhave tathāgatā parinibbāyanti 1-.
   {372.4}  Pañcime  bhikkhave  satthāro  santo  saṃvijjamānā
lokasmiṃ   katame   pañca  idha  bhikkhave  ekacco  satthā
aparisuddhasīlo    samāno    parisuddhasīlomhīti    paṭijānāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. anupakkamena bhikkhave tathāgatā parinibbāyanti.
Parisuddhaṃ  me  sīlaṃ  pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhanti ca . tamenaṃ sāvakā
evaṃ  jānanti  ayaṃ  kho  bhavaṃ  satthā  aparisuddhasīlo  samāno
parisuddhasīlomhīti   paṭijānāti  parisuddhaṃ  me  sīlaṃ  pariyodātaṃ
asaṅkiliṭṭhanti  ca  mayañceva  kho  pana  gihīnaṃ  āroceyyāma
nāssassa  manāpaṃ  yaṃ  kho  panassa  amanāpaṃ  kathantaṃ  mayantena
samudācareyyāma  sammannati  kho  pana  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārena  yaṃ  tumo  karissati  tumo  va  tena
paññāyissatīti  .  evarūpaṃ  kho  bhikkhave  satthāraṃ sāvakā sīlato
rakkhanti  .  evarūpo  ca  pana  satthā  sāvakehi  sīlato rakkhaṃ
paccāsiṃsati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 183-185. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=372&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=372&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=372&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=372&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=372              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :