ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [593]  Sammato  cāyasmā  1- dabbo mallaputto sabhāgānaṃ
sabhāgānaṃ  2-  bhikkhūnaṃ ekajjhaṃ senāsanaṃ paññāpeti ye te bhikkhū
suttantikā  tesaṃ  ekajjhaṃ  senāsanaṃ  paññāpeti  te  aññamaññaṃ
suttantaṃ saṅgāyissantīti ye te bhikkhū vinayadharā tesaṃ ekajjhaṃ senāsanaṃ
paññāpeti  te  aññamaññaṃ  vinayaṃ  vinicchinissantīti  ye  te bhikkhū
dhammakathikā  tesaṃ  ekajjhaṃ  senāsanaṃ  paññāpeti  te  aññamaññaṃ
dhammaṃ sākacchissantīti ye te bhikkhū jhāyino tesaṃ ekajjhaṃ senāsanaṃ
paññāpeti  te  aññamaññaṃ  na  byābādhissantīti  ye  te  bhikkhū
tiracchānakathikā  kāyadaḷhibahulā  3-  viharanti  tesampi  ekajjhaṃ
senāsanaṃ  paññāpeti  imāyapīme  4-  āyasmantā  5-  ratiyā
acchissantīti  yepi  te  bhikkhū  vikāle  āgacchanti  tesampi
tejodhātuṃ  samāpajjitvā teneva ālokena senāsanaṃ paññāpeti .
Apissu  bhikkhū  sañcicca  vikāle  āgacchanti  mayaṃ  āyasmato
dabbassa mallaputtassa iddhipāṭihāriyaṃ passissāmāti.
   {593.1}  Te  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  upasaṅkamitvā
evaṃ  vadenti  amhākaṃ  āvuso  dabba  senāsanaṃ paññāpehīti .
Te  āyasmā  dabbo  mallaputto  evaṃ vadeti kattha āyasmantā
icchanti  kattha  paññāpemīti  .  te  sañcicca  dūre  apadissanti
amhākaṃ   āvuso   dabba   gijjhakūṭe   pabbate   6-
@Footnote: 1 Ma. ca panāyasmā. Yu. ca āyasmā . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@3 Yu. kāyadaḷhībahulā . 4 Ma. Yu. imāyapime . 5 Ma. āyasmanto.
@6 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Senāsanaṃ  paññāpehi  .  amhākaṃ āvuso dabba 1- corappapāte
senāsanaṃ  paññāpehi  .  amhākaṃ  āvuso  dabba  isigilipasse
kāḷasilāyaṃ  senāsanaṃ  paññāpehi  .  amhākaṃ  āvuso  dabba
vebhārapasse  sattapaṇṇaguhāyaṃ  senāsanaṃ  paññāpehi  .  amhākaṃ
āvuso  dabba  sītavane sappasoṇḍikapabbhāre senāsanaṃ paññāpehi .
Amhākaṃ  āvuso  dabba  gomaṭakandarāyaṃ  senāsanaṃ  paññāpehi .
Amhākaṃ  āvuso  dabba tiṇḍukakandarāyaṃ 2- senāsanaṃ paññāpehi .
Amhākaṃ  āvuso  dabba kapotakandarāyaṃ 3- senāsanaṃ paññāpehi .
Amhākaṃ  āvuso  dabba  tapodārāme  senāsanaṃ  paññāpehi .
Amhākaṃ  āvuso dabba jīvakambavane senāsanaṃ paññāpehi . amhākaṃ
āvuso dabba maddakucchimhi migadāye senāsanaṃ paññāpehīti.
   {593.2}  Tesaṃ  āyasmā  dabbo  mallaputto  tejodhātuṃ
samāpajjitvā  aṅguliyā  jalamānāya  purato  purato  gacchati .
Tepi  teneva  ālokena  āyasmato dabbassa mallaputtassa piṭṭhito
piṭṭhito gacchanti . tesaṃ āyasmā dabbo mallaputto evaṃ senāsanaṃ
paññāpeti  ayaṃ  mañco  idaṃ  pīṭhaṃ  ayaṃ  bhisī idaṃ bimbohanaṃ idaṃ
vaccaṭṭhānaṃ  idaṃ  passāvaṭṭhānaṃ  idaṃ  pānīyaṃ  idaṃ  paribhojanīyaṃ
ayaṃ   kattaradaṇḍo  idaṃ  saṅghassa  katikasaṇṭhānaṃ  imaṃ  kālaṃ
@Footnote: 1 ito paraṃ dabbātyālapanaṃ sabbattha na dissati . 2 Yu. Rā. tindukakandarāyaṃ.
@3 Yu. tapodakandarāyaṃ.
Pavisitabbaṃ  imaṃ  kālaṃ  nikkhamitabbanti  .  tesaṃ  āyasmā  dabbo
mallaputto evaṃ senāsanaṃ paññāpetvā punadeva veḷuvanaṃ paccāgacchati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 306-308. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=593&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=593&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=593&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=593&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=593              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :