ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
           Nahetudukacūḷantaradukaṃ
   [472]  Nahetuṃ  naappaccayaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  naappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ
naappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naappaccayo  ca  nanahetu
naappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [473] Nanahetuṃ  naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naappaccayo
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nanahetuṃ  naappaccayaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nanahetuṃ  naappaccayaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naappaccayo  ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page121.

Nanahetu naappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [474] Nahetuṃ naappaccayañca nanahetuṃ naappaccayañca dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ naappaccayañca nanahetuṃ naappaccayañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā: nahetuṃ naappaccayañca nanahetuṃ naappaccayañca dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo ca nanahetu naappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [475] Hetuyā nava sabbattha nava. [476] Nahetuṃ naasaṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca .... Nahetuṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca ... . Nahetuṃ nakenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ nakenaci- naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca .... Nahetudukanoāsavagocchakadukaṃ [477] Nahetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ nanoāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ naāsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page122.

Naāsavañcevanaanāsavañca dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ naanāsavañceva- nanocaāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ naāsavañcevanaāsava- vippayuttañca dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ naāsavavippayuttañceva- nanocaāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ āsavavippayuttaṃ naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca .... Nahetudukachagocchakadukaṃ [478] Nahetuṃ nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ noganthaṃ dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ nooghaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ noyogaṃ dhammaṃ paṭicca ... nahetuṃ nonīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca ... Nahetuṃ noparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca .... Nahetudukamahantaradukaṃ [479] Nahetuṃ nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ... . saṅkhittaṃ . Nahetuṃ nacittaṃ dhammaṃ paṭicca .... Nahetuṃ nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca .... Nahetuṃ nacittasampayuttaṃ ... . nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhaṃ ... . nahetuṃ nacittasamuṭṭhānaṃ ... . nahetuṃ nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca .... Nahetuṃ nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ ... . nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ ... . Nahetuṃ nacittasaṃsaṭṭha- samuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ naajjhattikaṃ ... Nahetuṃ nabāhiraṃ ... . nahetuṃ naupādā dhammaṃ .... Nahetuṃ naupādinnaṃ ... Nahetuṃ naanupādinnaṃ ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page123.

Nahetudukadvigocchakadukaṃ [480] Nahetuṃ noupādānaṃ ... Nahetuṃ nokilesaṃ ....


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 120-123. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=472&items=9&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=472&items=9&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=472&items=9&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=472&items=9&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=472              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :