ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [388] |388.1106| 11 Anandajate tidasagane patite
             sakkanca 2- indam sucivasane ca deve
             dussam gahetva atiriva thomayante
             asito isi addasa divavihare.
  |388.1107| Disvana deve pamuditamane 3- udagge
             cittim karitva idamavoca 4- tattha
             kim devasangho atiriva kalyarupo
             dussam gahetva ramayatha 5- kim paticca.
  |388.1108| Yadapi asi asurehi sangamo 6-
             jayo suranam asura parajita
             tadapi netadiso lomahamsano
             kimabbhutam datthu maru pamodita.
  |388.1109| Selenti gayanti ca vadayanti 7-
             bhujani photenti 8- ca naccayanti ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. satatam. 2 Po. sakamva. Yu. sakkacca . 3 Ma. Yu. muditamane.
@4 Ma. Yu. idamavocasi. 5 Yu. bhamuyatha. 6 pa. sangahe. 7 Ma. Yu. vadayanti ca.
@8 Ma. pothenti.
             Pucchami voham merumuddhavasine
             dhunatha me samsayam khippam 1- marisa.
  |388.1110| So bodhisatto ratanavaro atulyo
             manussaloke hitasukhataya 2- jato
             sakyana game janapade lumbineyye
             tenamha tuttha atiriva kalyarupa.
  |388.1111| So sabbasattuttamo aggapuggalo
             narasabho sabbapajanamuttamo
             vattessati 3- cakkam isivhaye vane
             nadamva siho balava migabhibhu.
  |388.1112| Tam saddam sutva turitamavasari so
             suddhodanassa (tada) bhavanam upavisi 4-
             nisajja tattha idamavocapi 5- sakye
             kuhim kumaro ahampi datthukamo.
  |388.1113| Tato kumaram jalitamiva suvannam
             ukkamukheva sukusalasampahattham
             daddallamanam siriya anomavannam
             dassesu puttam asitavhayassa sakya.
  |388.1114| Disva kumaram sikhimiva pajjalantam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. khippa. 2 Ma. Yu. hitasukhatthaya. 3 Po. vattissati. 4 Yu.
@upagami. 5 Ma. Yu. idamavocasi.
             Tarasabhamva nabhasigamam visuddham
             suriyantapantam saradarivabbhamuttam 1-
             anandajato vipulamalattha pitim.
  |388.1115| Anekasakhanca sahassamandalam
             chattam maru dhareyyumantalikkhe
             suvannadanda vitipatanti camara
             na dissare camarachattagahaka.
  |388.1116| Disva jati 2- kanhasirivhayo isi
             suvannanikkham viya pandukambale
             setanca chattam dharayantamuddhani 3-
             udaggacitto sumano patiggahe.
  |388.1117| Patiggahetva pana sakyapungavam
             jigimsako lakkhanamantaparagu
             pasannacitto giramabbhudirayi
             anuttarayam dipadanamuttamo.
  |388.1118| Athattano gamanamanussaranto
             akalyarupo galayati assukani
             disvana sakya isimavocum rudantam
             no ce kumare bhavissati antarayo.
  |388.1119| Disvana sakye isimavoca akalye
@Footnote: 1 Po. saradadivabbhamuttam. Ma. Yu. sarasarivab ... 2 Po. Yu. jati. 3 Ma. Yu.
@dhariyanta ...
             Naham kumare ahitamanussarami
             na capi assa bhavissati antarayo
             na orakayam adhimanasa 1- bhavatha.
  |388.1120| Sambodhiyaggam phusissatayam kumaro
             so dhammacakkam paramavisuddhadassi
             vattessatayam bahujanahitanukampi
             vittharikassa bhavissati brahmacariyam.
  |388.1121| Mamanca ayu na ciramidhavaseso
             athantara me bhavissati kalakiriya
             soham na sussam 2- asamadhurassa dhammam
             tenamhi atto byasanagato 3- aghavi.
  |388.1122| So sakiyanam vipulam janetvana pitim
             antepuramha niragama 4- brahmacari
             so bhagineyyam sayam anukampamano
             samadapesi asamadhurassa dhamme
  |388.1123| buddhoti ghosam yadi parato sunasi
             sambodhipatto vivarati 5- dhammamaggam
             gantvana tattha sayam 6- paripucchamano
             carassu tasmim bhagavati brahmacariyam.
  |388.1124| Tenanusittho hitamanena tadina
@Footnote: 1 Ma. adhimanasa. 2 Ma. sossam . 3 Po. Ma. byasanangato. 4 Po. Ma. nigama.
@5 Yu. vicarati. 6 Ma. Yu. samayam.
             Anagate paramavisuddhadassina
             so nalako upacitapunnasancayo
             jinam patikkham parivasi rakkhitindriyo.
  |388.1125| Sutvana ghosam jinavaracakkavattane
             gantvana disva isinisabham pasanno
             moneyyasettham munivaram 1- apucchi
             samagate asitavhayassa sasaneti.
               Vatthukatha 2- nitthita.
   [389] |389.1126| Annatametam vacanam asitassa yathatatham
             tam tam gotama pucchami 3-  sabbadhammana paragum
  |389.1127| anagariyupetassa 4-   bhikkhacariyam jigimsato
             munim pabruhi me puttho    moneyyam uttamam padam.
  |389.1128| Moneyyante upannissanti  (bhagava) dukkaram durabhisambhavam
             handa te nam pavakkhami    santhambhassu dalho bhava.
  |389.1129| Samanabhavam 5- kubbetha  game akutthavanditam
             manopadosam rakkheyya    santo anunnagocaro 6-.
  |389.1130| Uccavaca niccharanti    daye aggisikhupama
             nariyo munim palobhenti   ta su tam ma palobheyyum 7-
  |389.1131| virato methuna dhamma    hitva kame varavare 8-
@Footnote: 1 Ma. Yu. munipavaram . 2 Ma. Yu. vatthugatha . 3 Yu. pucchama. 4 Ma. Yu.
@anagariyu .... 5 Po. Ma. samanabhagam. 6 Yu. vannanayanca anunnato care.
@7 Po. Ma. Yu. palobhayum. 8 Ma. paropare. Yu. parovare.
             Aviruddho asaratto     panesu tasathavare.
  |389.1132| Yatha aham tatha ete     yatha ete tatha aham
             attanam upamam katva    na haneyya na ghataye.
  |389.1133| Hitva icchanca lobhanca  yattha satto puthujjano
             cakkhuma patipajjeyya    tareyya narakam imam.
  |389.1134| Onodaro 1- mitaharo  appicchassa alolupo
             sada 2- icchaya nicchato  aniccho hoti nibbuto.
  |389.1135| Sa pindacaram caritva    vanantamabhiharaye
             upatthito rukkhamulasmim    asanupagato muni.
  |389.1136| Sa jhanapasuto dhiro      vanante ramito siya
             jhayetha rukkhamulasmim     attanamabhitosayam.
  |389.1137| Tato ratya vivasane 3-   gamantamabhiharaye
             avhanam nabhinandeyya  abhiharanca gamato.
  |389.1138| Na muni gamamagamma     kulesu sahasa care
             ghasesanam 4- chinnakatho   na vacampayuttam bhane.
  |389.1139| Alattham yadidam sadhu      nalattham kusalamiti 5-
             ubhayeneva so tadi     rukkhamva upativattati 6-.
  |389.1140| Sapattapani caranto    amugo mugasammato
             appam danam na hileyya   dataram navajaniya.
  |389.1141| Uccavaca hi patipada   samanena pakasita
@Footnote: 1 Ma. Yu. unudaro . 2 Yu. save. 3 Ma. vivasane . 4 Po. ghasenam.
@5 Po. kusalamiti. Ma. kusalam iti. 6 Ma. rukkham upanivattati. Yu. upanivattati.
             Na param digunam yanti     na yidam ekagunamuttam 1-.
  |389.1142| Yassa ca visata natthi     chinnasotassa bhikkhuno
             kiccakiccappahinassa    parilaho na vijjati.
  |389.1143| Moneyyante upannissanti  (bhagava) khuradharupamo bhave
             jivhaya talum ahacca    udare sannato siya.
  |389.1144| Alinacitto ca siya      na capi bahu cintaye
             niramagandho asito     brahmacariyaparayano
  |389.1145| ekasanassa sikkhetha     samanopasanassa ca
             ekattam monamakkhatam    eko ve 2- abhiramissasi.
                 (atha bhasihi 3- dasa disa)
  |389.1146| sutva dhiranam nigghosam    jhayinam kamacaginam
             tato hirinca saddhanca   bhiyyo kubbetha mamako.
  |389.1147| Tam nadihi vijanatha      sobbhesu padaresu ca
             sananta 4- yanti kusubbha  tunhi yanti mahodadhi.
  |389.1148| Yadunakam tam sanati        yam puram santameva tam
             addhakumbhupamo balo  rahado purova pandito.
  |389.1149| Yam samano bahu bhasati    upetam atthasanhitam
             janam so dhammam deseti    janam so bahu bhasati.
  |389.1150| Yo ca janam samyatatto 5- janam na bahu bhasati
@Footnote: 1 Ma. Yu. --- ekagunam mutam . 2 Ma. Yu. ce. 3 Ma. bahisi. 4 Po. sunanta.
@Ma. Yu. sananta . 5 Yu. yatatto.
             Sa muni monamarahati      sa muni monamajjhaggati 1-.
                    Nalakasuttam ekadasamam.
                         ----------
               Suttanipate tatiyassa mahavaggassa
                dvadasamam dvayatanupassanasuttam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 466-473. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=388&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=25&item=388&items=2&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=388&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=388&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=388              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=29&A=7078              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=29&A=7078              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_25

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :