ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [462] 23 Tayome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  tayo idha bhikkhave ekacco puggalo sabyāpajjhaṃ kāyasaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti   sabyāpajjhaṃ   vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  sabyāpajjhaṃ
manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  so  sabyāpajjhaṃ kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharitvā
sabyāpajjhaṃ   vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ
abhisaṅkharitvā  sabyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapajjati  tamenaṃ  sabyāpajjhaṃ
Lokaṃ  upapannaṃ  samānaṃ sabyāpajjhā phassā phusanti so sabyāpajjhehi
phassehi  phuṭṭho  samāno  sabyāpajjhaṃ  vedanaṃ  vediyati ekantadukkhaṃ
seyyathāpi sattā nerayikā
   {462.1}  idha  pana  bhikkhave  ekacco puggalo abyāpajjhaṃ
kāyasaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti  abyāpajjhaṃ  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti
abyāpajjhaṃ   manosaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti   so   abyāpajjhaṃ
kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  abyāpajjhaṃ  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā
abyāpajjhaṃ  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharitvā  abyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapajjati
tamenaṃ  abyāpajjhaṃ  lokaṃ  upapannaṃ  samānaṃ  abyāpajjhā  phassā
phusanti  so  abyāpajjhehi  phassehi  phuṭṭho  samāno  abyāpajjhaṃ
vedanaṃ vediyati ekantasukhaṃ seyyathāpi devā subhakiṇhā
   {462.2}  idha  pana bhikkhave ekacco puggalo sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    kāyasaṅkhāraṃ    abhisaṅkharoti    sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    vacīsaṅkhāraṃ    abhisaṅkharoti    sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi   manosaṅkhāraṃ   abhisaṅkharoti   so  sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    kāyasaṅkhāraṃ    abhisaṅkharitvā   sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    vacīsaṅkhāraṃ    abhisaṅkharitvā    sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    manosaṅkhāraṃ    abhisaṅkharitvā   sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi   lokaṃ   upapajjati   tamenaṃ   sabyāpajjhampi
abyāpajjhampi    lokaṃ   upapannaṃ   samānaṃ   sabyāpajjhāpi
abyāpajjhāpi  phassā  phusanti  so  sabyāpajjhehipi  abyāpajjhehipi
phassehi  phuṭṭho  samāno  sabyāpajjhampi  abyāpajjhampi  vedanaṃ
vediyati  vokiṇṇasukhadukkhaṃ  seyyathāpi  manussā  ekacce  ca devā
ekacce  ca  vinipātikā  ime kho bhikkhave tayo puggalā santo
saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 153-154. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=462&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=20&item=462&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=462&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=462&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=462              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2254              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2254              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :