ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)
           Atthamasikkhapadam
   [62] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana  samayena annataro
puriso pajapatim etadavoca ayyam upanandam civarena acchadessamiti .
Assosi  kho  annataro pindacariko bhikkhu tassa purisassa imam vacam
bhasamanassa  .  athakho so bhikkhu yenayasma upanando sakyaputto
tenupasankami   upasankamitva   ayasmantam   upanandam   sakyaputtam
etadavoca  mahapunnosi  tvam  avuso  upananda  amukasmim okase
annataro  puriso  pajapatim  etadavoca  ayyam  upanandam  civarena
acchadessamiti. Atthavuso mam so upatthakoti.
   {62.1}  Athakho  ayasma  upanando  sakyaputto yena so
puriso  tenupasankami  upasankamitva  tam  purisam etadavoca saccam kira
mam tvam avuso civarena acchadetukamositi . api mayya 1- evam
hoti  ayyam upanandam civarena acchadessamiti . sace kho mam tvam
avuso  civarena  acchadetukamosi  evarupena  civarena acchadehi
kyaham 2- tena acchannopi karissami yaham 3- na paribhunjissamiti.
   {62.2} Athakho so puriso ujjhayati khiyati vipaceti mahiccha ime
samana sakyaputtiya asantuttha nayime sukara civarena acchadetum katham
@Footnote: 1 Ma. Yu. meyya. me ayyaiti dvisupi vikappesu padacchedo.
@3 yam ahanti padacchedo.
Hi nama ayyo upanando maya pubbe appavarito [1]- upasankamitva
civare  vikappam  apajjissatiti  . assosum kho bhikkhu tassa purisassa
ujjhayantassa  khiyantassa  vipacentassa  . ye te bhikkhu appiccha
santuttha  .pe.  te  ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama
ayasma  upanando  sakyaputto  pubbe  appavarito  gahapatikam
upasankamitva civare vikappam apajjissatiti . athakho te bhikkhu bhagavato
etamattham  arocesum . saccam kira tvam upananda pubbe appavarito
gahapatikam upasankamitva civare vikappam apajjasiti . saccam bhagavati .
Natako  te  upananda  annatakoti  .  annatako  bhagavati .
Annatako  moghapurisa  annatakassa  na  janati  patirupam  va
appatirupam va santam va asantam va tattha nama tvam moghapurisa pubbe
appavarito  annatakam  gahapatikam  upasankamitva  civare  vikappam
apajjissasi  netam  moghapurisa  appasannanam  va pasadaya pasannanam
va  bhiyyobhavaya  .pe.  evanca  pana  bhikkhave  imam sikkhapadam
uddiseyyatha
   {62.3}  bhikkhum  paneva  uddissa  annatakassa  gahapatissa
va  gahapataniya  va  civaracetapanam  2-  upakkhatam  hoti
@Footnote: 1 Ma. mam . 2 Ma. civaracetapannam. civaram cetapenti parivattenti etena
@civaramulenati civaracetapannam. yadadina suttena nagamoti ganthiyam vuttam. tasma
@yebhuyyena civaracetapannanti pathanti. tam pamanam na hoti dvebhavassa karanabhavato.
Imina  civaracetapanena civaram cetapetva itthannamam bhikkhum civarena
acchadessamiti . tatra ce so bhikkhu pubbe appavarito upasankamitva
civare vikappam apajjeyya sadhu vata mam ayasma imina civaracetapanena
evarupam va evarupam va civaram cetapetva acchadehiti kalyanakamyatam
upadaya nissaggiyam pacittiyanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 44-46. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=62&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=2&item=62&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=2&item=62&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=2&item=62&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=62              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=4185              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=4185              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_2

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :