ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [129] Savatthinidanam. Suriyassa 1- bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
pubbanimittam  yadidam  kalyanamittata  .  kalyanamittassetam  bhikkhave
bhikkhuno  patikankham  ariyam atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam
maggam bahulikarissatiti 2-.
   [130]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu kalyanamitto ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim   .pe.   sammasamadhim   bhaveti  vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho bhikkhave
bhikkhu  kalyanamitto  ariyam  atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam
maggam bahulikarotiti.
   [131] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
pubbanimittam  yadidam  silasampada  .  silasampannassetam bhikkhave bhikkhuno
patikankham .pe.
@Footnote: 1 Ma. suriyassa. evamupari. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. evamupari.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

[132] Yadidam chandasampada .pe. [133] Yadidam attasampada .pe. [134] Yadidam ditthisampada .pe. [135] Yadidam appamadasampada .pe. [136] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam etam pubbanimittam yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyassa atthangikassa maggassa uppadaya etam pubbangamam etam pubbanimittam yadidam yonisomanasikarasampada . yonisomanasikara- sampannassetam bhikkhave bhikkhuno patikankham ariyam atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti. [137] Kathanca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti . Idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim .pe. sammasamadhim bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim . Evam kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti. [138] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam etam pubbanimittam yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyassa atthangikassa maggassa uppadaya etam pubbangamam etam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page38.

Pubbanimittam yadidam kalyanamittata . kalyanamittassetam bhikkhave bhikkhuno patikankham ariyam atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti. [139] Kathanca bhikkhave bhikkhu kalyanamitto ariyam atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti ragavinayapariyosanam dosavinayapariyosanam mohavinayapariyosanam .pe. sammasamadhim bhaveti ragavinayapariyosanam dosavinayapariyosanam mohavinayapariyosanam . evam kho bhikkhave bhikkhu kalyanamitto ariyam atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti. [140] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam etam pubbanimittam yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyassa atthangikassa maggassa uppadaya etam pubbangamam etam pubbanimittam yadidam silasampada .pe. [141] Yadidam chandasampada .pe. [142] Yadidam attasampada .pe. [143] Yadidam ditthisampada .pe. [144] Yadidam appamadasampada .pe. [145] Savatthinidanam . yadidam yonisomanasikarasampada . Yonisomanasikarasampannassetam bhikkhave bhikkhuno patikankham ariyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page39.

Atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti. [146] Kathanca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti. Idha bhikkhave bhikkhu sammaditthim bhaveti ragavinayapariyosanam dosavinayapariyosanam mohavinayapariyosanam .pe. sammasamadhim bhaveti ragavinayapariyosanam dosavinayapariyosanam mohavinayapariyosanam . evam kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti. Suriyapeyyalo samatto. Tassuddanam kalyanamittam silanca chando ca attasampada ditthi ca appamado ca yoniso bhavati sattamam. -------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page40.

Ekadhammapeyyalo sattamo


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 36-40. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=129&items=18&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=129&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=129&items=18&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=129&items=18&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=129              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4294              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4294              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :