ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
   [129] Savatthinidanam. Suriyassa 1- bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
pubbanimittam  yadidam  kalyanamittata  .  kalyanamittassetam  bhikkhave
bhikkhuno  patikankham  ariyam atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam
maggam bahulikarissatiti 2-.
   [130]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu kalyanamitto ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim   .pe.   sammasamadhim   bhaveti  vivekanissitam
viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  evam  kho bhikkhave
bhikkhu  kalyanamitto  ariyam  atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam
maggam bahulikarotiti.
   [131] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
pubbanimittam  yadidam  silasampada  .  silasampannassetam bhikkhave bhikkhuno
patikankham .pe.
@Footnote: 1 Ma. suriyassa. evamupari. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. evamupari.
   [132] Yadidam chandasampada .pe.
   [133] Yadidam attasampada .pe.
   [134] Yadidam ditthisampada .pe.
   [135] Yadidam appamadasampada .pe.
   [136] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
pubbanimittam  yadidam  yonisomanasikarasampada  .  yonisomanasikara-
sampannassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam  atthangikam maggam
bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [137]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam
atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam  bahulikaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam viraganissitam
nirodhanissitam   vossaggaparinamim   .pe.   sammasamadhim  bhaveti
vivekanissitam   viraganissitam   nirodhanissitam   vossaggaparinamim  .
Evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikarasampanno ariyam atthangikam
maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikarotiti.
   [138] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
Pubbanimittam   yadidam   kalyanamittata   .   kalyanamittassetam
bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam  atthangikam  maggam  bhavessati
ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [139]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu kalyanamitto ariyam atthangikam
maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam  maggam bahulikaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  ragavinayapariyosanam
dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .  evam kho bhikkhave bhikkhu
kalyanamitto  ariyam  atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam  atthangikam
maggam bahulikarotiti.
   [140] Savatthinidanam . suriyassa bhikkhave udayato etam pubbangamam
etam  pubbanimittam  yadidam arunuggam . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  atthangikassa  maggassa  uppadaya  etam  pubbangamam  etam
pubbanimittam yadidam silasampada .pe.
   [141] Yadidam chandasampada .pe.
   [142] Yadidam attasampada .pe.
   [143] Yadidam ditthisampada .pe.
   [144] Yadidam appamadasampada .pe.
   [145]  Savatthinidanam  .  yadidam  yonisomanasikarasampada .
Yonisomanasikarasampannassetam  bhikkhave  bhikkhuno  patikankham  ariyam
Atthangikam maggam bhavessati ariyam atthangikam maggam bahulikarissatiti.
   [146]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikarasampanno ariyam
atthangikam maggam bhaveti ariyam atthangikam maggam bahulikaroti. Idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  ragavinayapariyosanam  dosavinayapariyosanam
mohavinayapariyosanam  .pe.  sammasamadhim  bhaveti  ragavinayapariyosanam
dosavinayapariyosanam  mohavinayapariyosanam  .  evam kho bhikkhave bhikkhu
yonisomanasikarasampanno  ariyam  atthangikam  maggam  bhaveti  ariyam
atthangikam maggam bahulikarotiti.
          Suriyapeyyalo samatto.
            Tassuddanam
     kalyanamittam silanca     chando ca attasampada
     ditthi ca appamado ca    yoniso bhavati sattamam.
            -------
         Ekadhammapeyyalo sattamo



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 36-40. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=129&items=18&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=129&items=18&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=129&items=18&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=129&items=18&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=129              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4294              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4294              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :