ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)
   [281]  Anapatti  adhimanena anullapanadhippayassa ummattakassa
khittacittassa vedanattassa adikammikassati.
@Footnote: 1 Ra. paccayapatisamyuttakatha. Yu. Ma. potthakesu pana na kinci dissati.
   [282] Adhimane 1- arannamhi    pindopajjhariyapatho
         sannojana raho dhamma    viharo paccupatthito
               na dukkaram viriyamathopi maccuno
               bhayavuso vippatisari samma
               viriyena yogena aradhanaya
               atha vedanaya adhivasana duve
         brahmane panca vatthuni    annam byakarana tayo
         agaravarana kama       rati capi apakkami 2-
               atthi pesi ubho gavaghataka
               pindo sakuniko nicchavorabbhi
               asi ca sukariko satti magavi
               usu ca karaniko suci sarathi
               yo ca sibbiyati sucako hi so
               andabhari ahu gamakutako
               kupe nimuggo hi so paradariko
               guthakhadi ahu dutthabrahmano
               nicchavitthi aticarini ahu
               mangulitthi ahu ikkhanitthika
@Footnote: 1 Yu. adhimanena. 2 Yu. ratiya pana pakkami.
               Okilini sapattingarokiri
               sisacchinno ahu coraghatako
               bhikkhu bhikkhuni sikkhamana
               samanero atha samanerika
               kassapassa vinayasmim pabbajja
               papakammam te akarimsu tavade
         tapoda rajagahe yuddham      naganogahanena ca
         sobhito araham bhikkhu        pancakappasatam sareti.
   [283] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu adhimanena annam
byakasi  .  tassa  kukkuccam  ahosi  bhagavata  sikkhapadam pannattam
kacci nu kho aham parajikam apattim apannoti . athakho so bhikkhu
bhagavato etamattham arocesi. Anapatti bhikkhu adhimanenati.
   [284] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu panidhaya aranne
viharati evam mam jano sambhavessatiti . tam jano sambhavesi. Tassa
kukkuccam  ahosi  .pe. anapatti bhikkhu parajikassa na ca bhikkhave
panidhaya aranne vatthabbam yo vaseyya apatti dukkatassati.
   {284.1} Tena kho pana samayena annataro bhikkhu panidhaya pindaya
carati evam mam jano sambhavessatiti. Tam jano sambhavesi. Tassa kukkuccam
ahosi  .pe.  anapatti bhikkhu parajikassa na ca bhikkhave panidhaya
pindaya caritabbam yo careyya apatti dukkatassati.
   [285]  Tena  kho  pana  samayena  annataro bhikkhu annataram
bhikkhum  etadavoca  ye  avuso  amhakam upajjhayassa saddhiviharika
sabbe va arahantoti . tassa kukkuccam ahosi . bhagavato etamattham
arocesi . kimcitto tvam bhikkhuti . ullapanadhippayo aham bhagavati.
Anapatti bhikkhu parajikassa apatti thullaccayassati.
   {285.1}  Tena  kho pana samayena annataro bhikkhu annataram
bhikkhum  etadavoca  ye  avuso  amhakam upajjhayassa antevasika
sabbe  va  mahiddhika  mahanubhavati  .  tassa kukkuccam ahosi .
Bhagavato  etamattham  arocesi  .  kimcitto  tvam  bhikkhuti .
Ullapanadhippayo  aham  bhagavati  .  anapatti  bhikkhu  parajikassa
apatti thullaccayassati.
   [286]  Tena  kho  pana  samayena  annataro bhikkhu panidhaya
cankamati 1- evam mam jano sambhavessatiti . tam jano sambhavesi.
Tassa  kukkuccam ahosi . bhagavato etamattham arocesi . anapatti
bhikkhu  parajikassa  na  ca  bhikkhave  panidhaya  cankamitabbam  yo
cankameyya apatti dukkatassati.
   {286.1}  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu panidhaya
titthati  .pe.  panidhaya  nisidati  2-  .pe.  panidhaya  seyyam
kappeti 3- evam mam jano sambhavessatiti . tam jano sambhavesi.
@Footnote: 1 Yu. Ma. cankami. 2 Yu. Ma. nisidi. 3 sabbattha kappesiti dissati.
Tassa  kukkuccam ahosi . bhagavato etamattham arocesi . anapatti
bhikkhu  parajikassa na ca bhikkhave panidhaya seyya kappetabba 1-
yo kappeyya apatti dukkatassati.
   [287]  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu annatarassa
bhikkhuno  uttarimanussadhammam  ullapati  .  sopi  evamaha  mayhampi
avuso  sannojana  pahinati  .  tassa  kukkuccam  ahosi .
Bhagavato  etamattham  arocesi  .  apattim  tvam  bhikkhu apanno
parajikanti.
   [288]  Tena  kho  pana  samayena annataro bhikkhu rahogato
uttarimanussadhammam  ullapati  .  paracittavidu bhikkhu tam bhikkhum apasadesi
ma  avuso  evarupam  abhani  nattheso tuyhanti . tassa kukkuccam
ahosi . bhagavato etamattham arocesi . anapatti bhikkhu parajikassa
apatti dukkatassati.
   {288.1} Tena kho pana samayena annataro bhikkhu rahogato uttari-
manussadhammam ullapati . devata tam bhikkhum apasadesi ma bhante evarupam
abhani nattheso tuyhanti . tassa kukkuccam ahosi . Bhagavato etamattham
arocesi. Anapatti bhikkhu parajikassa apatti dukkatassati.
   [289]  Tena  kho  pana  samayena  annataro bhikkhu annataram
upasakam  etadavoca  yo  avuso  tuyham vihare vasati so bhikkhu
@Footnote: 1 sabbattha seyyam kappetabbanti dissati.
Arahati . so ca bhikkhu 1- tassa vihare vasati . tassa kukkuccam
ahosi  . bhagavato etamattham arocesi . kimcitto tvam bhikkhuti .
Ullapanadhippayo  aham  bhagavati  .  anapatti  bhikkhu  parajikassa
apatti thullaccayassati.
   {289.1} Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annataram upasakam
etadavoca yam tvam avuso bhikkhum  upatthasi 2- civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharena so bhikkhu arahati . so ca tam bhikkhum
upatthati  3-  civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharena .
Tassa kukkuccam ahosi . bhagavato etamattham arocesi . Kimcitto tvam
bhikkhuti . ullapanadhippayo aham bhagavati . Anapatti bhikkhu parajikassa
apatti thullaccayassati.
   [290]  Tena  kho  pana  samayena  annataro bhikkhu gilano
hoti  .  tam  bhikkhu etadavocum atthayasmato uttarimanussadhammoti .
Navuso  dukkaram  annam  byakatunti  .  tassa  kukkuccam  ahosi
ye  kho  te  bhagavato  savaka  te  evam  vadeyyum ahancamhi
na  bhagavato  savako  kacci  nu  kho  aham  parajikam  apattim
apannoti  .  bhagavato  etamattham  arocesi  .  kimcitto  tvam
bhikkhuti  .  anullapanadhippayo  aham  bhagavati  .  anapatti bhikkhu
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayam patho na pannayati. 2 Yu. Ma. upatthesi.
@3 Yu. Ma. upattheti.
Anullapanadhippayassati 1-.
   {290.1}  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu gilano
hoti  .  tam  bhikkhu etadavocum atthayasmato uttarimanussadhammoti .
Aradhaniyo  kho avuso dhammo araddhaviriyenati . tassa kukkuccam
ahosi .pe. Anapatti bhikkhu anullapanadhippayassati.
   {290.2} Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti.
Tam bhikkhu etadavocum ma kho avuso bhayiti . Naham avuso maccuno
bhayamiti  .  tassa  kukkuccam  ahosi  .pe.  anapatti  bhikkhu
anullapanadhippayassati.
   {290.3} Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti.
Tam bhikkhu etadavocum ma kho avuso bhayiti. Yo nunavuso vippatisari
assa  so  bhayeyyati  . tassa kukkuccam ahosi .pe. anapatti
bhikkhu anullapanadhippayassati.
   {290.4}  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu gilano
hoti  .  tam  bhikkhu etadavocum atthayasmato uttarimanussadhammoti .
Aradhaniyo  kho  avuso  dhammo  sammapayuttenati  .  tassa
kukkuccam ahosi .pe. Anapatti bhikkhu anullapanadhippayassati.
   {290.5}   Tena   kho   pana   samayena   annataro
@Footnote: 1 ito pure yuropiyapotthake ekam vatthu atirekam hoti. tattha
@hi vuttam tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti. tam
@bhikkhu etadavocum atthayasmato uttarimanussadhammoti. na avuso
@dukkaram aradhetunti. tassa kukkuccam ahosi .pe. anapatti
@bhikkhu anullapanadhippayassati. tam sabbesu potthakesu na dissati.
Bhikkhu  gilano  hoti  .  tam  bhikkhu  etadavocum  atthayasmato
uttarimanussadhammoti   .   aradhaniyo  kho  avuso  dhammo
araddhaviriyenati  .  tassa  kukkuccam  ahosi  .pe.  anapatti
bhikkhu  anullapanadhippayassati  .  tena  kho  pana  samayena
annataro  bhikkhu gilano hoti . tam bhikkhu etadavocum atthayasmato
uttarimanussadhammoti . aradhaniyo kho avuso dhammo yuttayogenati.
Tassa kukkuccam ahosi .pe. Anapatti bhikkhu anullapanadhippayassati.
   {290.6} Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti.
Tam  bhikkhu  etadavocum  kaccavuso  khamaniyam  kacci  yapaniyanti .
Navuso sakka yena va tena va adhivasetunti . tassa kukkuccam
ahosi .pe. Anapatti bhikkhu anullapanadhippayassati.
   {290.7} Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti.
Tam bhikkhu etadavocum kaccavuso khamaniyam kacci yapaniyanti. Navuso sakka
puthujjanena  adhivasetunti  .  tassa kukkuccam ahosi .pe. bhagavato
etamattham arocesi . kimcitto tvam bhikkhuti . ullapanadhippayo aham
bhagavati. Anapatti bhikkhu parajikassa apatti thullaccayassati.
   [291]  Tena  kho  pana samayena annataro brahmano bhikkhu
nimantetva  etadavoca  ayantu  bhonto  arahantoti  .  tesam
kukkuccam  ahosi  mayancamha  na  arahanto  1- ayanca brahmano
@Footnote: 1 Yu. Ma. anarahanto.
Amhe arahantavadena samudacarati katham nu kho amhehi patipajjitabbanti.
Bhagavato etamattham arocesum. Anapatti bhikkhave pasadabhanneti.
   {291.1}  Tena kho pana samayena annataro brahmano bhikkhu
nimantetva  etadavoca  nisidantu  bhonto  arahantoti  .pe.
Bhunjantu  bhonto  arahantoti  .pe.  tappentu bhonto arahantoti
.pe.  gacchantu  bhonto  arahantoti  .  tesam  kukkuccam  ahosi
mayancamha  na  arahanto  ayanca  brahmano amhe arahantavadena
samudacarati  katham  nu  kho  amhehi  patipajjitabbanti  .  bhagavato
etamattham arocesum. Anapatti bhikkhave pasadabhanneti.
   [292]  Tena  kho  pana samayena annataro bhikkhu annatarassa
bhikkhuno  uttarimanussadhammam  ullapati  .  sopi  evamaha  mayhampi
avuso  asava  pahinati  .  tassa  kukkuccam  ahosi  .pe.
Apattim tvam bhikkhu apanno parajikanti.
   {292.1}  Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annatarassa
bhikkhuno  uttarimanussadhammam ullapati . sopi evamaha mayhampi avuso
ete dhamma samvijjantiti . tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham
arocesi. Apattim tvam bhikkhu apanno parajikanti.
   {292.2} Tena kho pana samayena annataro bhikkhu annatarassa bhikkhuno
uttarimanussadhammam ullapati . sopi evamaha ahampi avuso etesu dhammesu
sandissamiti. Tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham arocesi. Apattim
Tvam bhikkhu apanno parajikanti.
   [293] Tena kho pana samayena annataram bhikkhum nataka etadavocum
ehi bhante agaram ajjhavasati . abhabbo kho avuso madiso agaram
ajjhavasitunti . tassa kukkuccam ahosi. Bhagavato etamattham arocesi.
Kimcitto tvam bhikkhuti . anullapanadhippayo aham bhagavati . anapatti
bhikkhu anullapanadhippayassati.
   {293.1} Tena kho pana samayena annataram bhikkhum nataka etadavocum
ehi bhante kame paribhunjati . avata me avuso kamati .
Tassa  kukkuccam  ahosi . bhagavato etamattham arocesi . kimcitto
tvam  bhikkhuti  .  anullapanadhippayo  aham  bhagavati  .  anapatti
bhikkhu anullapanadhippayassati.
   {293.2} Tena kho pana samayena annataram bhikkhum nataka etadavocum
abhiramasi bhanteti . abhirato aham avuso paramaya abhiratiyati. Tassa
kukkuccam ahosi ye kho te bhagavato savaka te evam vadeyyum ahancamhi
na bhagavato savako kacci nu kho aham parajikam apattim apannoti.
Bhagavato etamattham arocesi . Kimcitto tvam bhikkhuti. Anullapanadhippayo
aham bhagavati. Anapatti bhikkhu anullapanadhippayassati.
   [294]  Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu katikam katva
annatarasmim  avase  vassam  upagacchimsu  yo  imamha  avasa
pathamam  pakkamissati  tam  mayam  arahati  janissamati  .  annataro
Bhikkhu  mam arahati janantuti tamha avasa pathamam pakkami 1- .
Tassa  kukkuccam  ahosi  kacci  nu  kho  aham  parajikam  apattim
apannoti  .  bhagavato  etamattham  arocesi  .  apattim  tvam
bhikkhu apanno parajikanti.
   [295] Tena 2- samayena buddho bhagava rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape  .  tena  kho  pana samayena ayasma ca lakkhano
ayasma  ca  mahamoggallano  gijjhakute  pabbate  viharanti .
Athakho   ayasma  mahamoggallano  pubbanhasamayam  nivasetva
pattacivaramadaya  yenayasma  lakkhano  tenupasankami  upasankamitva
ayasmantam  lakkhanam  etadavoca  ayamavuso  lakkhana  rajagaham
pindaya  pavisissamati  .  evamavusoti  kho  ayasma  lakkhano
ayasmato  mahamoggallanassa  paccassosi  .  athakho  ayasma
mahamoggallano   gijjhakuta  pabbata  orohanto  annatarasmim
padese  sitam  patvakasi  . athakho ayasma lakkhano ayasmantam
mahamoggallanam  etadavoca  ko  nu  kho avuso mahamoggallana
hetu  ko  paccayo sitassa patukammayati . akalo kho avuso
lakkhana  etassa panhassa byakaranaya 3- bhagavato mam santike etam
panham  pucchati  .  athakho  ayasma  ca  lakkhano  ayasma ca
@Footnote: 1 Yu. Ma. pakkami. 2 Yu. Ra. tena kho pana. 3 Yu. Ma. potthakesu
@ayam patho na dissati.
Mahamoggallano   rajagahe   pindaya   caritva   pacchabhattam
pindapatapatikkanta  yena  bhagava tenupasankamimsu upasankamitva bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidimsu . ekamantam nisinno kho ayasma
lakkhano   ayasmantam   mahamoggallanam  etadavoca  idhayasma
mahamoggallano   gijjhakuta  pabbata  orohanto  annatarasmim
padese sitam patvakasi ko nu kho avuso moggallana hetu ko
paccayo  sitassa  patukammayati  .  idhaham  avuso  gijjhakuta
pabbata  orohanto  addasam  atthikasankhalikam vehasam gacchantam tamenam
gijjhapi kankapi 1- kulalapi anupatitva anupatitva phasulantarikahi 2-
vitudenti vitacchenti 3- virajenti 4- svassudam 5- attassaram karoti
tassa  mayham  avuso etadahosi acchariyam vata bho abbhutam vata bho
evarupopi  nama  satto  bhavissati evarupopi nama yakkho bhavissati
evarupopi nama peto bhavissati 6- evarupopi nama attabhavapatilabho
bhavissatiti  .  bhikkhu  ujjhayanti  khiyanti vipacenti uttarimanussadhammam
ayasma  mahamoggallano  ullapatiti  .  athakho  bhagava  bhikkhu
@Footnote: 1 Yu. Ma. kakapi. 2 Ma. phasulantarikadihi. 3-4 Yu. Ma. potthakesu
@idam pathadvayam na dissati. 5 tabbannanayam sasudanti agatam. tattha hi
@vuttam sasudam attassaram karotiti ettha sudanti nipato. sa
@atthikasankhalika attassaram aturassaram karotiti attho. 6 evarupopi
@nama peto bhavissatiti Yu. Ma. potthakesu na dissati.
Amantesi  cakkhubhuta  vata  bhikkhave  savaka  viharanti  nanabhuta
vata  bhikkhave  savaka  viharanti  yatra  hi nama savako evarupam
nassati  va  dakkhati  va  sakkhim va karissati pubbe va me so
bhikkhave  satto  dittho  ahosi  apicaham  na  byakasim ahancetam
byakareyyam  pare  ca  me na saddaheyyum ye me na saddaheyyum
tesantam  assa  digharattam  ahitaya  dukkhaya  eso bhikkhave satto
imasmimyeva  rajagahe goghatako ahosi so tassa kammassa vipakena
bahuni  vassani  bahuni  vassasatani  bahuni  vassasahassani  bahuni
vassasatasahassani  niraye  pacitva  tasseva  kammassa vipakavasesena
evarupam  attabhavapatilabham  patisamvedeti  saccam  bhikkhave moggallano
aha anapatti bhikkhave moggallanassati .pe.
   {295.1} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
mamsapesim vehasam gacchantam tamenam gijjhapi kankapi kulalapi anupatitva
anupatitva vitudenti 1- vitacchenti virajenti 2- svassudam attassaram
karoti .pe. Eso bhikkhave satto imasmimyeva rajagahe goghatako ahosi .pe.
   {295.2} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
mamsapindam vehasam gacchantam tamenam gijjhapi kankapi kulalapi anupatitva
anupatitva  vitudenti  vitacchenti  virajenti  svassudam  attassaram
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayam patho natthi. 2 Yu. Ma. vibhajenti. ito
@param pacchimam pathadvayanneva tattha dissati no purimo patho.
Karoti  .pe. eso bhikkhave satto imasmimyeva rajagahe sakuniko
ahosi .pe.
   {295.3} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
nicchavim  purisam  vehasam  gacchantam  tamenam  gijjhapi kankapi kulalapi
anupatitva  anupatitva  vitudenti  vitacchenti  virajenti  svassudam
attassaram  karoti .pe. eso bhikkhave satto imasmimyeva rajagahe
orabbhiko ahosi .pe.
   {295.4} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
asilomam purisam vehasam gacchantam tassa te asi uppatitva uppatitva
tasseva  kaye  nipatanti  svassudam attassaram karoti .pe. eso
bhikkhave satto imasmimyeva rajagahe sukariko ahosi .pe.
   {295.5} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
sattilomam purisam vehasam gacchantam tassa ta sattiyo uppatitva uppatitva
tasseva kaye nipatanti svassudam attassaram karoti .pe. Eso bhikkhave
satto imasmimyeva rajagahe magaviko ahosi .pe.
   {295.6} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
usulomam purisam vehasam gacchantam tassa te usu uppatitva uppatitva
tasseva  kaye  nipatanti  svassudam attassaram karoti .pe. eso
bhikkhave satto imasmimyeva rajagahe karaniko ahosi .pe.
   {295.7} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
sucilomam purisam vehasam gacchantam tassa ta suciyo uppatitva uppatitva
Tasseva  kaye  nipatanti  svassudam  attassaram  karoti  .pe.
Eso bhikkhave satto imasmimyeva rajagahe sarathi ahosi .pe.
   {295.8} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
sucilomam purisam vehasam gacchantam tassa ta suciyo sise pavisitva mukhato
nikkhamanti  mukhe  pavisitva urato nikkhamanti ure pavisitva udarato
nikkhamanti  udare  pavisitva uruhi nikkhamanti urusu pavisitva janghahi
nikkhamanti  janghasu  pavisitva  padehi nikkhamanti svassudam attassaram
karoti  .pe.  eso  bhikkhave  satto  imasmimyeva  rajagahe
suciko 1- ahosi .pe.
   {295.9} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
kumbhandam  purisam  vehasam  gacchantam  so  2-  gacchantopi  te va
ande  khandhe  oropetva  gacchanti nisidantopi tesveva andesu
nisidati  tamenam  gijjhapi  kankapi  kulalapi  anupatitva  anupatitva
vitudenti  vitacchenti  virajenti  svassudam attassaram karoti .pe.
Eso bhikkhave satto imasmimyeva rajagahe gamakuto ahosi .pe.
   {295.10} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
purisam guthakupe sasisakam nimuggam .pe. eso bhikkhave satto imasmimyeva
rajagahe paradariko ahosi .pe.
   {295.11}  Idhaham  avuso  gijjhakuta  pabbata orohanto
addasam  purisam  guthakupe  sasisakam  nimuggam  ubhohi  hatthehi  gutham
khadantam  .pe.  eso  bhikkhave  satto  imasmimyeva  rajagahe
@Footnote: 1 Yu. Ma. sucako. 2 Yu. sa..
Dutthabrahmano  ahosi  so  kassapassa  sammasambuddhassa  pavacane
bhikkhusangham  bhattena  nimantetva  doniya  guthassa purapetva kalam
arocapetva etadavoca ito 1- bhonto yavadattham bhunjantu ceva
harantu  cati  so  tassa  kammassa  vipakena bahuni vassani bahuni
vassasatani  bahuni  vassasahassani  bahuni  vassasatasahassani  niraye
pacitva  tasseva  kammassa  vipakavasesena evarupam attabhavapatilabham
patisamvedeti  saccam  bhikkhave  moggallano  aha anapatti bhikkhave
moggallanassati  .pe.  idhaham  avuso  gijjhakuta  pabbata
orohanto  addasam  nicchavim  itthim vehasam gacchantim tamenam gijjhapi
kankapi kulalapi anupatitva anupatitva vitudenti vitacchenti virajenti
sassudam  attassaram karoti esa bhikkhave itthi imasmimyeva rajagahe
aticarini  ahosi .pe. saccam bhikkhave moggallano aha anapatti
bhikkhave moggallanassati.
   {295.12} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam itthim
duggandham  mangulim  vehasam  gacchantim tamenam gijjhapi kankapi kulalapi
anupatitva anupatitva vitudenti vitacchenti virajenti sassudam attassaram
karoti .pe. Esa bhikkhave itthi imasmimyeva rajagahe ikkhanika ahosi .pe.
Idhaham  avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam itthim uppakkam
okilinim okiranim vehasam gacchantim sassudam attassaram karoti .pe. Esa
@Footnote: 1 Yu. Ma. aho.
Bhikkhave  itthi  kalingassa  ranno  aggamahesi  ahosi  1-  sa
issapakata sapattim angarakatahena okiri .pe.
   {295.13} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
asisakabandham vehasam gacchantam tassa ure akkhini ceva honti mukhanca tamenam
gijjhapi  kankapi kulalapi anupatitva anupatitva vitudenti vitacchenti
virajenti svassudam attassaram karoti .pe. Eso bhikkhave satto imasmimyeva
rajagahe damariko 2- nama coraghatako ahosi .pe.
   {295.14} Idhaham avuso gijjhakuta pabbata orohanto addasam
bhikkhum vehasam gacchantam tassa sanghatipi aditta sampajjalita sanjotibhuta 3-
pattopi  aditto sampajjalito sanjotibhuto 4- kayabandhanampi adittam
sampajjalitam sanjotibhutam 5- kayopi aditto sampajjalito sanjotibhuto
svassudam  attassaram  karoti  .pe. eso bhikkhave bhikkhu kassapassa
sammasambuddhassa pavacane papabhikkhu ahosi .pe.
   {295.15}  Idhaham  avuso  gijjhakuta  pabbata orohanto
addasam  bhikkhunim  .pe.  addasam  sikkhamanam  addasam samaneram addasam
samanerim   vehasam   gacchantim   tassa  sanghatipi  aditta
sampajjalita   sanjotibhuta   pattopi   aditto   sampajjalito
sanjotibhuto  kayabandhanampi  adittam  sampajjalitam  sanjotibhutam  kayopi
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayam patho natthi. 2 Yu. Ma. hariko.
@3-4-5 yamidha sanjotibhuta sanjotibhuto sanjotibhutanti likhiyati
@tam katthaci sajjotibhuta sajjotibhuto sajjotibhutanti.
Aditto  sampajjalito  sanjotibhuto  sassudam  attassaram  karoti
tassa  mayham  avuso etadahosi acchariyam vata bho abbhutam vata bho
evarupopi  nama  satto  bhavissati evarupopi nama yakkho bhavissati
evarupopi  nama  peto bhavissati evarupopi nama attabhavapatilabho
bhavissatiti  .  bhikkhu  ujjhayanti  khiyanti vipacenti uttarimanussadhammam
ayasma mahamoggallano ullapatiti.
   {295.16} Athakho bhagava bhikkhu amantesi cakkhubhuta vata bhikkhave
savaka viharanti nanabhuta vata bhikkhave savaka viharanti yatra hi nama
savako evarupam nassati va dakkhati va sakkhim va karissati pubbe va me
sa bhikkhave samaneri dittha ahosi apicaham na byakasim ahancetam
byakareyyam pare ca me na saddaheyyum ye me na saddaheyyum tesantam
assa  digharattam  ahitaya dukkhaya esa bhikkhave samaneri kassapassa
sammasambuddhassa  pavacane  papasamaneri  ahosi sa tassa kammassa
vipakena  bahuni  vassani bahuni vassasatani bahuni vassasahassani bahuni
vassasatasahassani  niraye  pacitva  tasseva  kammassa vipakavasesena
evarupam  attabhavapatilabham  patisamvedeti  saccam  bhikkhave moggallano
aha anapatti bhikkhave moggallanassati.
   [296]  Athakho  ayasma  mahamoggallano bhikkhu amantesi
yatayam  avuso  tapoda  sandati  so  daho acchodako sitodako
satodako  setodako supatittho ramaniyo pahutamacchakacchapo cakkamattani
Ca  padumani  pupphanti  atha  ca panayam tapoda kuthita sandatiti .
Bhikkhu  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  ayasma
mahamoggallano  evam  vakkhati  yatayam  avuso  tapoda  sandati
so  daho  acchodako  sitodako  satodako  setodako supatittho
ramaniyo  pahutamacchakacchapo  cakkamattani  ca  padumani  pupphanti  atha
ca  panayam  tapoda  kuthita  sandatiti  uttarimanussadhammam  ayasma
mahamoggallano  ullapatiti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .
Yatayam  bhikkhave  tapoda  sandati  so  daho acchodako sitodako
satodako  setodako supatittho ramaniyo pahutamacchakacchapo cakkamattani
ca  padumani  pupphanti  apicayam bhikkhave tapoda dvinnam mahanirayanam
antarikaya  agacchati  tenayam  tapoda  kuthita  sandati  saccam
bhikkhave moggallano aha anapatti bhikkhave moggallanassati.
   [297] Tena kho pana samayena raja magadho seniyo bimbisaro
licchavihi  saddhim  sangamento  pabhaggo hoti . atha raja paccha
senam sankaddhitva licchaviyo 1- parajesi . sangame ca nandi carati
ranna licchaviyo 2- pabhaggati . athakho ayasma mahamoggallano
bhikkhu  amantesi  raja  avuso  licchavihi  pabhaggo sangame ca
nandi  carati  ranna licchaviyo pabhaggati . bhikkhu ujjhayanti khiyanti
vipacenti  katham  hi  nama ayasma mahamoggallano evam vakkhati
@Footnote: 1 licchavi va licchavino vati amhakam khanti. 2 Yu. Ma. licchavi.
Raja  avuso  licchavihi  pabhaggo sangame ca nandi carati ranna
licchaviyo  pabhaggati  uttarimanussadhammam  ayasma  mahamoggallano
ullapatiti  . bhagavato etamattham arocesum . pathamam bhikkhave raja
licchavihi  pabhaggo  atha  raja  paccha senam sankaddhitva licchaviyo
parajesi  saccam  bhikkhave  moggallano  aha  anapatti  bhikkhave
moggallanassati.
   [298]  Athakho  ayasma  mahamoggallano bhikkhu amantesi
idhaham avuso sappinikaya nadiya tire anenjam 1- samadhim samapanno
naganam  ogayha uttarantanam koncam karontanam saddam assosinti .
Bhikkhu  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  ayasma
mahamoggallano  evam  vakkhati  idhaham  avuso sappinikaya nadiya
tire  anenjam  samadhim  samapanno  naganam  ogayha uttarantanam
koncam  karontanam  saddam  assosinti  uttarimanussadhammam  ayasma
mahamoggallano  ullapatiti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .
Attheso  bhikkhave  samadhi  so  ca kho aparisuddho saccam bhikkhave
moggallano aha anapatti bhikkhave moggallanassati.
   [299] Athakho ayasma sobhito bhikkhu amantesi aham avuso
panca  kappasatani  anussaramiti  .  bhikkhu  ujjhayanti  khiyanti
vipacenti  katham  hi  nama  ayasma  sobhito  evam vakkhati aham
@Footnote: 1 Yu. Ma. ananjam.
Avuso  panca  kappasatani  anussaramiti  uttarimanussadhammam  ayasma
sobhito ullapatiti . bhagavato etamattham arocesum. Atthesa bhikkhave
sobhitassa sa ca kho ekayeva jati saccam bhikkhave sobhito aha
anapatti bhikkhave sobhitassati.
               Catutthaparajikam nitthitam.
                    -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 200-220. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=281&items=19&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=281&items=19&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=1&item=281&items=19&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=1&item=281&items=19&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=281              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=12893              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=12893              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_1

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :