ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī
          Suttantapitake dighanikayassa
             pathamo  bhago
                -------
           silakkhandhavaggo pathamo
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
           Brahmajalasuttam pathamam
   [1] Evamme sutam . ekam samayam bhagava antara ca rajagaham
antara  ca  nalandam  addhanamaggapatipanno  hoti mahata bhikkhusamghena
saddhim  pancamattehi bhikkhusatehi . suppiyopi kho paribbajako antara
ca  rajagaham  antara  ca  nalandam addhanamaggapatipanno hoti saddhim
antevasina  brahmadattena  manavena  .  tatra  sudam  suppiyo
paribbajako  anekapariyayena  buddhassa  avannam  bhasati  dhammassa
avannam  bhasati  samghassa  avannam  bhasati  .  suppiyassa  pana
paribbajakassa  antevasi  brahmadatto  manavo  anekapariyayena
buddhassa  vannam  bhasati  dhammassa  vannam  bhasati  samghassa  vannam
bhasati . Itiha te ubho acariyantevasi annamannassa ujuvipaccanikavada 1-
bhagavantam pitthito pitthito anubandha 2- honti bhikkhusamghanca.
   {1.1} Athakho bhagava ambalatthikayam rajagarake ekarattivasam upaganchi
@Footnote: 1 Si. ujuvipaccanikavada. 2 anubaddhatipi patho.
Saddhim  bhikkhusamghena  .  suppiyopi  kho  paribbajako  ambalatthikayam
rajagarake ekarattivasam upaganchi 1- saddhim antevasina brahmadattena
manavena  .  tatrapi  sudam  suppiyo  paribbajako  anekapariyayena
buddhassa  avannam  bhasati  dhammassa  avannam  bhasati  samghassa  avannam
bhasati  .  suppiyassa  pana  paribbajakassa  antevasi  brahmadatto
manavo  anekapariyayena  buddhassa  vannam  bhasati  dhammassa  vannam
bhasati  samghassa  vannam  bhasati  . itiha te ubho acariyantevasi
annamannassa  ujuvipaccanikavada  bhagavantam  pitthito  pitthito anubandha
honti bhikkhusamghanca.
   {1.2} Athakho sambahulanam bhikkhunam rattiya paccusasamayam paccutthitanam
mandalamale  sannisinnanam  sannipatitanam  ayam samkhiyadhammo 2- udapadi
acchariyam avuso abbhutam 3- avuso yavancidam tena bhagavata janata
passata   arahata   sammasambuddhena  sattanam  nanadhimuttikata
supatividita  4-  ayam  hi  suppiyo  paribbajako  anekapariyayena
buddhassa  avannam  bhasati  dhammassa  avannam  bhasati  samghassa  avannam
bhasati  suppiyassa  pana  paribbajakassa  antevasi  brahmadatto
manavo  anekapariyayena  buddhassa  vannam  bhasati  dhammassa  vannam
bhasati  samghassa  vannam bhasati itiha ime ubho 5- acariyantevasi
annamannassa   ujuvipaccanikavada   bhagavantam   pitthito   pitthito
@Footnote: 1 upagacchitipi patho. 2 samkhiyadhammotipi patho. 3 Yu. abbhutam.
@4 suppatividitatipi patho. 5 itiha te ime ubhotipi patho.
Anubandha honti bhikkhusamghancati.
   {1.3} Athakho bhagava tesam bhikkhunam imam samkhiyadhammam viditva yena
mandalamalo  tenupasankami  upasankamitva  pannatte asane nisidi .
Nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi kaya nuttha bhikkhave etarahi kathaya
sannisinna sannipatita ka ca pana vo antara katha vippakatati .
Evam vutte te bhikkhu bhagavantam etadavocum idha bhante amhakam rattiya
paccusasamayam  paccutthitanam  mandalamale  sannisinnanam  sannipatitanam
ayam  samkhiyadhammo  udapadi acchariyam avuso abbhutam avuso yavancidam
tena  bhagavata  janata  passata  arahata sammasambuddhena sattanam
nanadhimuttikata supatividita ayam hi suppiyo paribbajako anekapariyayena
buddhassa  avannam  bhasati  dhammassa  avannam  bhasati  samghassa  avannam
bhasati  suppiyassa  pana paribbajakassa antevasi brahmadatto manavo
anekapariyayena  buddhassa  vannam bhasati dhammassa vannam bhasati samghassa
vannam  bhasati  itiha  ime  ubho  acariyantevasi  annamannassa
ujuvipaccanikavada  bhagavantam  pitthito  pitthito  anubandha  honti
bhikkhusamghancati ayam kho no bhante antara katha vippakata atha bhagava
anuppattoti.
   {1.4} Mamam va bhikkhave pare avannam bhaseyyum dhammassa va
avannam  bhaseyyum  samghassa  va  avannam  bhaseyyum  tatra  tumhehi
na aghato na apaccayo na cetaso anabhiraddhi karaniya . mamam va
Bhikkhave  pare  avannam  bhaseyyum  dhammassa  va  avannam bhaseyyum
samghassa  va  avannam  bhaseyyum  tatra  ce  tumhe assatha kupita
va anattamana va tumhannevassa tena antarayo . Mamam va bhikkhave
pare  avannam  bhaseyyum  dhammassa va avannam bhaseyyum samghassa va
avannam  bhaseyyum  tatra  ce tumhe assatha kupita va anattamana
va apinu tumhe paresam subhasitam va dubbhasitam va ajaneyyathati.
Nohetam  bhante  .  mamam  va  bhikkhave  pare  avannam bhaseyyum
dhammassa  va  avannam  bhaseyyum  samghassa  va  avannam  bhaseyyum
tatra  tumhehi  abhutam  abhutato  nibbethetabbam  itipetam  abhutam
itipetam ataccham natthipetam amhesu na ca panetam amhesu samvijjatiti.
   {1.5} Mamam va bhikkhave pare vannam bhaseyyum dhammassa va vannam
bhaseyyum samghassa va vannam bhaseyyum tatra tumhehi na anando na
somanassam na cetaso ubbilavitattam karaniyam . mamam va bhikkhave pare
vannam  bhaseyyum  dhammassa  va  vannam  bhaseyyum samghassa va vannam
bhaseyyum  tatra  ce  tumhe  bhikkhave  assatha  anandino sumana
ubbilavitatta  tumhannevassa  tena antarayo . mamam va bhikkhave
pare  vannam  bhaseyyum  dhammassa  va  vannam bhaseyyum samghassa va
vannam  bhaseyyum  tatra  tumhehi  bhutam  bhutato patijanitabbam itipetam
bhutam itipetam taccham atthipetam amhesu samvijjati ca panetam amhesuti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 1-4. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=9&item=1&items=1              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=9&item=1&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=9&item=1&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=1&items=1              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 9 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_9

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com