ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [20] Tena kho pana samayena āyasmā mahākaccāno avantīsu
viharati  kuraraghare  papāte 2- pabbate . tena kho pana samayena
soṇo   upāsako   kuṭikaṇṇo   āyasmato   mahākaccānassa
upaṭṭhāko  hoti  . athakho soṇo upāsako kuṭikaṇṇo yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho soṇo
upāsako  kuṭikaṇṇo  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  yathā
yathāhaṃ  bhante  ayyena  mahākaccānena  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi
nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ
saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ icchāmahaṃ bhante kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ
pabbājetu maṃ bhante ayyo mahākaccānoti.
   {20.1}  Evaṃ  vutte  āyasmā  mahākaccāno  soṇaṃ
upāsakaṃ  kuṭikaṇṇaṃ  etadavoca  3-  dukkaraṃ  kho  soṇa  yāvajīvaṃ
ekaseyyaṃ   ekabhattaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  4-  iṅgha  tvaṃ
@Footnote: 1 Yu. upāhanena vinā . 2 Ma. kururaghare papathake . 3 Ma. Yu. evaṃ vutte ...
@etadavocāti ime pāṭhā na disasanti .  4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Soṇa  tattheva  agārikabhūto  buddhānaṃ  sāsanaṃ  anuyuñja  kālayuttaṃ
ekaseyyaṃ ekabhattaṃ brahmacariyanti.
   {20.2}  Athakho  soṇassa  upāsakassa kuṭikaṇṇassa yo ahosi
pabbajjābhisaṅkhāro  so  paṭippassambhi  .  dutiyampi  kho  soṇo
upāsako  kuṭikaṇṇo  .pe.  tatiyampi  kho  soṇo  upāsako
kuṭikaṇṇo  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ   mahākaccānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  soṇo  upāsako  kuṭikaṇṇo  āyasmantaṃ
mahākaccānaṃ  etadavoca  yathā yathāhaṃ bhante ayyena mahākaccānena
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā
ekantaparipuṇṇaṃ   ekantaparisuddhaṃ   saṅkhalikhitaṃ   brahmacariyaṃ  carituṃ
icchāmahaṃ  bhante  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ  pabbājetu  maṃ
bhante ayyo mahākaccānoti.
   {20.3}  Athakho  āyasmā  mahākaccāno  soṇaṃ  upāsakaṃ
kuṭikaṇṇaṃ  pabbājesi  .  tena  kho pana samayena avantidakkhiṇāpatho
appabhikkhuko  hoti  .  athakho  āyasmā  mahākaccāno  tiṇṇaṃ
vassānaṃ  accayena  kicchena  kasirena tato tato dasavaggaṃ bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā   āyasmantaṃ   soṇaṃ   upasampādesi  .
Athakho   āyasmato   soṇassa   vassaṃ   vutthassa  rahogatassa
paṭisallīnassa   evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  sutoyeva
kho  me  so  bhagavā  ediso  ca  ediso cāti na ca mayā
Sammukhā  diṭṭho  gaccheyyāhaṃ  taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  arahantaṃ
sammāsambuddhaṃ sace maṃ upajjhāyo anujāneyyāti.
   {20.4}  Athakho  āyasmā  soṇo  sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ   mahākaccānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  soṇo  āyasmantaṃ mahākaccānaṃ
etadavoca  idha  mayhaṃ bhante rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso
parivitakko udapādi sutoyeva kho me so bhagavā ediso ca ediso
cāti na ca mayā sammukhā diṭṭho gaccheyyāhaṃ taṃ bhagavantaṃ dassanāya
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  sace  maṃ  upajjhāyo  anujāneyyāti
gaccheyyāhaṃ  bhante  taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  arahantaṃ sammāsambuddhaṃ
sace maṃ upajjhāyo anujānātīti.
   {20.5} Sādhu sādhu soṇa gaccha tvaṃ soṇa taṃ bhagavantaṃ dassanāya
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  dakkhissasi  tvaṃ  soṇa taṃ bhagavantaṃ pāsādikaṃ
pasādanīyaṃ  santindriyaṃ  santamānasaṃ  uttamadamathasamathamanuppattaṃ  dantaṃ
guttaṃ yatindriyaṃ nāgaṃ tenahi tvaṃ soṇa mama vacanena bhagavato pāde sirasā
vanda  upajjhāyo me bhante āyasmā mahākaccāno bhagavato pāde
sirasā  vandatīti evañca vadehi avantidakkhiṇāpatho bhante appabhikkhuko
tiṇṇaṃ  me  vassānaṃ accayena kicchena kasirena tato tato dasavaggaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  upasampadaṃ  alatthaṃ  appevanāma  bhagavā
Avantidakkhiṇāpathe   appatarena   gaṇena  upasampadaṃ  anujāneyya
avantidakkhiṇāpathe  bhante  kaṇhuttarā  bhūmi  kharā  gokaṇṭakahatā
appevanāma  bhagavā  avantidakkhiṇāpathe  gaṇaṅgaṇupāhanaṃ  anujāneyya
avantidakkhiṇāpathe   bhante   nahānagarukā  manussā  udakasuddhikā
appevanāma   bhagavā  avantidakkhiṇāpathe  dhuvanahānaṃ  anujāneyya
avantidakkhiṇāpathe  bhante  cammāni  attharaṇāni  eḷakacammaṃ  ajacammaṃ
migacammaṃ  seyyathāpi  bhante  majjhimesu  janapadesu  eragu  moragu
majjāru  jantu  evameva  kho  bhante  avantidakkhiṇāpathe  cammāni
attharaṇāni  eḷakacammaṃ  ajacammaṃ  migacammaṃ  appevanāma  bhagavā
avantidakkhiṇāpathe  cammāni  attharaṇāni  anujāneyya  eḷakacammaṃ
ajacammaṃ  migacammaṃ  etarahi  bhante  manussā  nissīmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ
cīvaraṃ  denti  imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa  demāti  te āgantvā
ārocenti  itthannāmehi  te  āvuso  manussehi  cīvaraṃ dinnanti
te  kukkuccāyantā  na  sādiyanti  mā  no  nissaggiyaṃ  ahosīti
appevanāma bhagavā cīvare pariyāyaṃ ācikkheyyāti.
   {20.6} Evaṃ bhanteti kho āyasmā soṇo āyasamto mahākaccānassa
paṭissuṇitvā  uṭṭhāyāsanā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaramādāya yena sāvatthī
tena  pakkāmi  anupubbena  yena  sāvatthī  jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa
ārāmo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
Abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
āmantesi  imassa  ānanda  āgantukassa  bhikkhuno  senāsanaṃ
paññāpehīti  .  athakho  āyasmā  ānando yassa kho maṃ bhagavā
āṇāpeti  imassa  ānanda  āgantukassa  bhikkhuno  senāsanaṃ
paññāpehīti  icchati  bhagavā  tena  bhikkhunā  saddhiṃ  ekavihāre
vatthuṃ  icchati  bhagavā  āyasmatā  soṇena  saddhiṃ  ekavihāre
vatthunti  yasmiṃ  vihāre  bhagavā  viharati  tasmiṃ vihāre āyasmato
soṇassa senāsanaṃ paññāpesi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 29-33. http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=20&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=20&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=5&item=20&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=20&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=20              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_5

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com