ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     PaliThai   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๒ วินย. มหาวิภงฺโค (๒)

   [๗๗๙]  อนาปตฺติ  อูนกํ  กโรติ  อญฺเน  กตํ  ปฏิลภิตฺวา
ฉินฺทิตฺวา  ปริภุญฺชติ  วิตานํ  วา  ภุมฺมตฺถรณํ  วา  สาณิปาการํ
วา   ภิสึ   วา   พิมฺโพหนํ   วา   กโรติ  อุมฺมตฺตกสฺส
อาทิกมฺมิกสฺสาติ ฯ
          ทสมสิกฺขาปทํ นิฏฺฐิตํ ฯ
          รตนวคฺโค นวโม ฯ
             ---------
            ตสฺสุทฺทานํ
     รญฺโ จ รตนํ สนฺตํ    สูจิ มญฺจญฺจ ตูลิกํ
     นิสีทนญฺจ กณฺฑุญฺจ   วสฺสิกา สุคเตน จาติ ฯ
            -------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๕๑๒. http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=9247&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=9247              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=780&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=129              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_2

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com