ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 16 : PALI ROMAN Aṅ.A. (manoratha.3)

Page 41.

Chindantopi chindāti āṇāpentopi haritagge oḷārikaṃ nimittaṃ karoti
nāma. Ājīvatthāya paṇṇanivāpaādīni gāhāpente 1- phalāni ocinante vā
ocināpente vā 2- vattabbameva natthi. Imesu catūsu suttesu satthārā sāsane
vuḍḍhiparihāni kathitā.
            Yodhājīvavaggo tatiyo.
           --------------------
             9. 4. Theravagga
             1. Rajanīyasuttavaṇṇanā
   [81] Catutthassa paṭhame rajanīyesūti 3- rāgassa paccayesu ārammaṇesu.
Sesesupi eseva nayo.
            2. Vītarāgasuttavaṇṇanā
   [82] Dutiye makkhīti guṇamakkhako. Paḷāsīti yugaggāhalakkhaṇena paḷāsena
samannāgato.
             3. Kuhakasuttavaṇṇanā
   [83] Tatiye kuhakoti tīhi kuhanavatthūhi samannāgato. Lapakoti lābhasannissitāya
lapanāya samannāgato. Nemittikoti nimittakiriyakārako. Nippesikoti nippesanakatāya 4-
samannāgato. Lābhena ca lābhaṃ nijigiṃsitāti lābhena lābhagavesako. Sukkapakkho
vuttavipallāsavasena veditabbo. Catutthaṃ uttānameva.
@Footnote: 1 Sī. pana vāsiādīni gāhāpento, Ma. pana vāsiādīhi gāhāpento
@2 Sī.,Ma. ocinanto vā ocināpento vā 3 pāli. rajanīye 4 ka. nippesanakathāyaThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 16 Page 41. http://www.84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=16&page=41&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=16&A=924&pagebreak=1 http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=16&A=924&pagebreak=1#p41


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com