ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 Page
 Display
page(s)
chage to ENGLISH letter
ATTHAKATHA Book 12 : PALI ROMAN Saṃ.A. (sārattha.2)

Page 287.

           4. Dutiyahāliddikānisuttavaṇṇanā
  [4] Catutthe sakkapañheti cūḷasakkapañhepi, mahāsakkapañhepetaṃ vuttameva.
Taṇhāsaṅkhayavimuttāti taṇhāsaṅkhaye nibbāne tadārammaṇāya phalavimuttiyā vimuttā.
Accantaniṭṭhāti antaṃ atikkantaniṭṭhā satataniṭṭhā sesapadesupi eseva nayo.
Catutthaṃ.
             5. Samādhisuttavaṇṇanā
  [5] Pañcame samādhinti idaṃ bhagavā te bhikkhū cittekaggatāya parihāyante
disvā "cittekaggataṃ labhantānaṃ imesaṃ kammaṭṭhānaṃ phātiṃ gamissatī"ti 1- ñatvā
āha. Abhinandatīti pattheti. Abhivadatīti tāya abhinandanāya "aho piyaṃ iṭṭhaṃ
kantaṃ manāpan"ti vadati. Vācaṃ abhindantopi ca taṃ ārammaṇaṃ nissāya evaṃ lobhaṃ
uppādento abhivadatiyeva nāma. Ajjhosāya tiṭṭhatīti gilitvā pariniṭṭhapetvā
gaṇhāti. Yā rūpe nandīti yā sā rūpe balavapatthanāsaṅkhātā nandi. Tadupadānanti
taṃ gahaṇaṭṭhena upādānaṃ. Nābhinandatīti na pattheti. Nābhivadatīti patthanāvasena
na "iṭṭhaṃ kantan"ti vadati. Vipassanācittena cetasā "aniccaṃ dukkhan"ti vacībhedaṃ
karontopi nābhivadatiyeva. Pañcamaṃ.
            6. Paṭisallāṇasuttavaṇṇanā
  [6] Chaṭṭhe paṭisallāṇeti 2- idaṃ bhagavā te bhikkhū kāyavivekena parihāyante
disvā "kāyavivekaṃ labhantānaṃ imesaṃ kammaṭṭhānaṃ phātiṃ 3- gamissatī"ti ñatvā
āha. Chaṭṭhaṃ.
@Footnote: 1 Sī.,Ma. phāti bhavissatīti
@2 Sī.,ka. paṭisallāneti  3 Sī.,Ma. ṭhitiṃThe Pali Atthakatha in Roman Character Volume 12 Page 287. http://www.84000.org/tipitaka/read/attha_page.php?book=12&page=287&pages=1&edition=roman ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_rm.php?B=12&A=6325&pagebreak=1 http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=12&A=6325&pagebreak=1#p287


บันทึก ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถา อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com