ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
       [๒๘๖] สิกขาบท ๕ อย่าง
             ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี   	[เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการ
                          	ฆ่าสัตว์]
             ๒. อทินนาทานา เวรมณี   	[เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการ
                          	ลักทรัพย์]
             ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี 	[เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการ
                          	ประพฤติผิดในกาม]
             ๔. มุสาวาทา เวรมณี    	[เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการ
                          	พูดเท็จ]
             ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี 	[เจตนาเป็นเครื่องงดเว้น
                          		จากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย
                          		อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท] ฯ

             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๕๔๙๘-๕๕๐๙ หน้าที่ ๒๒๖. http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=11&A=5498&Z=5509&pagebreak=0 http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=286&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=286&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=11&item=286&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=286&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ที่ :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=286              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_11

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com