ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
การค้นหา พระสูตรที่ชื่อมีคำว่า หัตถกสูตร ตั้งแต่เล่มที่ 9 ถึงเล่มที่ 33
ผลการค้นหาพบ 4 ตำแหน่ง ดังนี้ :-
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒
อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต
   ลำดับที่ 1 / 4.
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=20&A=3583
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=474
   ลำดับที่ 2 / 4.
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=20&A=7337
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=567
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕
อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
   ลำดับที่ 3 / 4.
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=23&A=4427 http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=113
   ลำดับที่ 4 / 4.
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=23&A=4475 http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=114

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com