ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
โปรแกรมค้นหาพระสูตรจาก เล่มและบรรทัด : [sutta_line.php]
โปรแกรมค้นหา พระสูตร จากข้อมูลที่ป้อน 2 อย่าง คือ. 1. เลขที่ เล่มของพระไตรปิฎก ( พระสุตตันตปิฎก คือเล่มที่ 9 ถึง 33 ). 2. เลขที่ บรรทัดที่ต้องการค้นหา. ทั้งนี้ โปรแกรมจะแสดงพระสูตรทั้งพระสูตร ที่ครอบคลุมบรรทัดที่ต้องการค้นหา. หากเลขที่บรรทัดที่ป้อน มากกว่าจำนวนบรรทัดที่มี โปรแกรมจะแสดงพระสูตรท้ายสุดของเล่ม. ตัวอย่าง เช่น ต้องการค้นจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ 23 และบรรทัดที่ 4444 . การกำหนด :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=23&A=4444 การกำหนด :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_line.php?B=23&A=999999 โปรแกรมจะแสดงพระสูตรท้ายสุดของเล่ม 23 .บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึกล่าสุด ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com