ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso
āpattānāpattiṃ  jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti sāvasesānavasesaṃ
āpattiṃ  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  jānāti  adhikaraṇe ca
vinicchayakusalo hoti.
   [1002] Dasahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.
Dasa   atthavase   paṭicca   tathāgatena   sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ
paññattaṃ . dasa ādīnavā rājantepurappavesane . dasa dānavatthūni.
Dasa  ratanāni  .  dasavaggo  bhikkhusaṅgho  .  dasavaggena  gaṇena
upasampādetabbaṃ  .  dasa  paṃsukūlāni  . dasa cīvaradhāraṇāni 2- .
Dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ dhāretabbaṃ . dasa sukkāni . dasa itthiyo.
@Footnote: 1 Po. Yu. na ca . 2 Ma. Yu. cīvaradhāraṇā.
Dasa bhariyāyo . vesāliyaṃ 1- dasa vatthūni dīpenti . dasa puggalā
avandiyā  .  dasa  akkosavatthūni  .  dasahākārehi  pesuññaṃ
upasaṃharati . dasa senāsanāni . dasa varāni yāciṃsu. Dasa adhammikāni
pātimokkhaṭṭhapanāni  .  dasa  dhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Dasānisaṃsā  yāguyā  .  dasa  maṃsā akappiyā . dasa paramāni .
Dasavassena   bhikkhunā   byattena   paṭibalena   pabbājetabbaṃ
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo .
Dasavassāya   bhikkhuniyā   byattāya   paṭibalāya   pabbājetabbaṃ
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇerī  upaṭṭhāpetabbā .
Dasavassāya   bhikkhuniyā   byattāya   paṭibalāya   vuṭṭhāpanasammati
sāditabbā. Dasavassāya [2]- gihigatāya sikkhā dātabbāti.
                 Dasakaṃ niṭṭhitaṃ.
                  Tassuddānaṃ
   [1003] Āghātavinayā 3- vatthu    micchā sammā ca antagā
        micchattā ceva sammattā   akusalā kusalāpi ca
        salākādhammadhammā ca     sāmaṇerā ca nāsanā
        bhāsādhikaraṇañceva       ñatti lahukameva ca
        lahukā garukā ete       kaṇhasukkā vijānatha
        ubbāhikā ca sikkhā ca    antepurā 4- ca vatthūni
@Footnote: 1 Ma. Yu. vesāliyā . 2 Po. bhikkhuniyā . 3 Ma. Yu. āghātaṃ vinayaṃ.
@4 Ma. antepure.
        Ratanaṃ dasavaggo ca        tatheva upasampadā
        paṃsukūladhāraṇā ca        dasāhasukkaitthiyo
        bhariyā dasa vatthūni        avandiyakkosena ca
        pesuññañceva 1- senā ca 2-   varāni ca adhammikā
        dhammikā yāgu maṃsā ca     paramā bhikkhu bhikkhunī
        vuṭṭhāpanā gihigatā      dasakā suppakāsitāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 350-352. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=8&A=7146&w=suttaso              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=8&A=7146              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1001&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=85              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1000              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10729              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10729              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com