ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

na  suppavattīni na suvinicchitāni suttaso anubyañjanaso āpattānāpattiṃ
na  jānāti  lahukagarukaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  sāvasesānavasesaṃ
āpattiṃ  na  jānāti duṭṭhullāduṭṭhullaṃ āpattiṃ na jānāti adhikaraṇe
ca na 1- vinicchayakusalo hoti.
   {1001.6}  Dasahaṅgehi  samannāgato  vinayadharo  paṇḍitotveva
saṅkhaṃ  gacchati  āpattānāpattiṃ  jānāti  lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti
sāvasesānavasesaṃ   āpattiṃ  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ
jānāti  ubhayāni  kho  panassa  pātimokkhāni vitthārena svāgatāni
honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso
āpattānāpattiṃ  jānāti lahukagarukaṃ āpattiṃ jānāti sāvasesānavasesaṃ
āpattiṃ  jānāti  duṭṭhullāduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  jānāti  adhikaraṇe ca
vinicchayakusalo hoti.
   [1002] Dasahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo.
Dasa   atthavase   paṭicca   tathāgatena   sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ
paññattaṃ . dasa ādīnavā rājantepurappavesane . dasa dānavatthūni.
Dasa  ratanāni  .  dasavaggo  bhikkhusaṅgho  .  dasavaggena  gaṇena
upasampādetabbaṃ  .  dasa  paṃsukūlāni  . dasa cīvaradhāraṇāni 2- .
Dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ dhāretabbaṃ . dasa sukkāni . dasa itthiyo.
@Footnote: 1 Po. Yu. na ca . 2 Ma. Yu. cīvaradhāraṇā.
Dasa bhariyāyo . vesāliyaṃ 1- dasa vatthūni dīpenti . dasa puggalā
avandiyā  .  dasa  akkosavatthūni  .  dasahākārehi  pesuññaṃ
upasaṃharati . dasa senāsanāni . dasa varāni yāciṃsu. Dasa adhammikāni
pātimokkhaṭṭhapanāni  .  dasa  dhammikāni  pātimokkhaṭṭhapanāni .
Dasānisaṃsā  yāguyā  .  dasa  maṃsā akappiyā . dasa paramāni .
Dasavassena   bhikkhunā   byattena   paṭibalena   pabbājetabbaṃ
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo .
Dasavassāya   bhikkhuniyā   byattāya   paṭibalāya   pabbājetabbaṃ
upasampādetabbaṃ  nissayo  dātabbo  sāmaṇerī  upaṭṭhāpetabbā .
Dasavassāya   bhikkhuniyā   byattāya   paṭibalāya   vuṭṭhāpanasammati
sāditabbā. Dasavassāya [2]- gihigatāya sikkhā dātabbāti.
                 Dasakaṃ niṭṭhitaṃ.
                  Tassuddānaṃ
   [1003] Āghātavinayā 3- vatthu    micchā sammā ca antagā
        micchattā ceva sammattā   akusalā kusalāpi ca
        salākādhammadhammā ca     sāmaṇerā ca nāsanā
        bhāsādhikaraṇañceva       ñatti lahukameva ca
        lahukā garukā ete       kaṇhasukkā vijānatha
        ubbāhikā ca sikkhā ca    antepurā 4- ca vatthūni
@Footnote: 1 Ma. Yu. vesāliyā . 2 Po. bhikkhuniyā . 3 Ma. Yu. āghātaṃ vinayaṃ.
@4 Ma. antepure.
        Ratanaṃ dasavaggo ca        tatheva upasampadā
        paṃsukūladhāraṇā ca        dasāhasukkaitthiyo
        bhariyā dasa vatthūni        avandiyakkosena ca
        pesuññañceva 1- senā ca 2-   varāni ca adhammikā
        dhammikā yāgu maṃsā ca     paramā bhikkhu bhikkhunī
        vuṭṭhāpanā gihigatā      dasakā suppakāsitāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 350-352. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=8&A=7138&w=suttaso              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=8&A=7138              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1001&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=85              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1000              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10729              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10729              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com