ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi
samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.
   {116.8} Aparehipi bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na  anissitena  vatthabbaṃ  āpattiṃ na jānāti anāpattiṃ na jānāti
lahukaṃ  āpattiṃ  na jānāti garukaṃ āpattiṃ na jānāti ūnapañcavasso
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na
anissitena vatthabbaṃ.
   {116.9}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anissitena  vatthabbaṃ  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ
āpattiṃ  jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  jānāti  pañcavasso  vā hoti
atirekapañcavasso  vā imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.
   [117]  Chahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā  na
anissitena  vatthabbaṃ  na  asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato  na
asekhena   samādhikkhandhena  samannāgato  hoti  na  asekhena
paññākkhandhena  samannāgato  hoti  na  asekhena  vimuttikkhandhena
samannāgato   hoti   na   asekhena   vimuttiñāṇadassanakkhandhena
samannāgato  hoti  ūnapañcavasso  hoti  imehi  kho  bhikkhave
chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.
   {117.1}  Chahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anissitena  vatthabbaṃ  asekhena  sīlakkhandhena  samannāgato  hoti
asekhena   samādhikkhandhena   samannāgato   hoti   asekhena
paññākkhandhena   samannāgato   hoti  asekhena  vimuttikkhandhena
samannāgato    hoti    asekhena    vimuttiñāṇadassanakkhandhena
samannāgato  hoti  pañcavasso  vā  hoti  atirekapañcavasso  vā
imehi  kho  bhikkhave  chahaṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā anissitena
vatthabbaṃ.
   {117.2}  Aparehipi  bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na anissitena vatthabbaṃ assaddho hoti ahiriko hoti anottāpī hoti
Kusīto hoti muṭṭhassati hoti ūnapañcavasso hoti imehi kho bhikkhave
chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.
   {117.3}  Chahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatena  bhikkhunā
anissitena  vatthabbaṃ  .  saddho hoti hirimā hoti ottāpī hoti
āraddhaviriyo  hoti  upaṭṭhitassati  hoti  pañcavasso  vā  hoti
atirekapañcavasso  vā  imehi  kho bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena
bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.
   {117.4}  Aparehipi  bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā
na  anissitena  vatthabbaṃ  adhisīle  sīlavipanno  hoti  ajjhācāre
ācāravipanno  hoti  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  appassuto
hoti  duppañño  hoti  ūnapañcavasso  hoti  imehi  kho bhikkhave
chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.
   {117.5} Chahi bhikkhave aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena
vatthabbaṃ  na adhisīle sīlavipanno hoti na ajjhācāre ācāravipanno
hoti  na  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno  hoti  bahussuto hoti paññavā
hoti pañcavasso vā hoti atirekapañcavasso vā imehi kho bhikkhave
chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena vatthabbaṃ.
   {117.6}   Aparehipi  bhikkhave  chahaṅgehi  samannāgatena
bhikkhunā  na  anissitena  vatthabbaṃ  āpattiṃ  na  jānāti anāpattiṃ
na  jānāti  lahukaṃ  āpattiṃ  na  jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  na
jānāti  ubhayāni  kho  panassa  pātimokkhāni  vitthārena  na
Svāgatāni  honti  na  suvibhattāni  na  suppavattīni na suvinicchitāni
suttaso  anubyañjanaso  ūnapañcavasso  hoti  imehi  kho  bhikkhave
chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā na anissitena vatthabbaṃ.
   {117.7} Chahi bhikkhave aṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena
vatthabbaṃ  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ  āpattiṃ
jānāti  garukaṃ  āpattiṃ  jānāti ubhayāni kho panassa pātimokkhāni
vitthārena  svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni
suttaso  anubyañjanaso  pañcavasso  vā  hoti  atirekapañcavasso
vā  imehi kho bhikkhave chahaṅgehi samannāgatena bhikkhunā anissitena
vatthabbanti.
         Abhayūvarabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 164-167. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=4&A=3381&w=suttaso              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=4&A=3381              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=116&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=39              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=115              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1471              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1471              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com