ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

      |123.81| Devamanussarajjāni      suttaso anusāsiya
              bārāṇasīsamāsanne    jāto keṇiyajātiyā.
      |123.82| Satasahassaparivāro      sapajāpatiko ahaṃ
              pañcapaccekabuddhānaṃ    satāni samupaṭṭhahiṃ.
      |123.83| Temāsaṃ bhojayitvāna     acchādampi 2- ticīvaraṃ
              tato cutā mayaṃ sabbe    ahumha tidasūpagā.
      |123.84| Puno sabbe manussattaṃ   āgatamha tato cutā
              kukkuṭamhi pure jātā    himavantassa passato.
@Footnote: 1 Ma. muditāsayo. 2 Po. acchādimhi . Ma. pacchādamha. Yu. pacchādammi.
      |123.85| Kappino nāmahaṃ āsiṃ    rājaputto mahāyaso
              sesāmaccakule jātā    mameva parivārayuṃ.
      |123.86| Mahārajjasukhaṃ patto      sabbakāmasamiddhimo 1-
              vāṇijehi samakkhātaṃ     buddhuppādamahaṃ suṇiṃ.
      |123.87| Buddho loke samuppanno  asamo ekapuggalo
              so pakāseti saddhammaṃ    amataṃ sukhamuttamaṃ.
      |123.88| Suyuttā tassa sissā ca   sumuttā ca anāsavā
              sutvā nesaṃpi 2- vacanaṃ    sakkaritvāna vāṇije.
      |123.89| Pahāya 3- rajjaṃ sāmacco  nikkhamiṃ buddhamāmako
              nadiṃ disvā mahācandaṃ    pūritaṃ samatittikaṃ.
      |123.90| Appatitthaṃ anālambaṃ    duttaraṃ sīghabāhiniṃ
              guṇaṃ saritvā buddhassa    sotthinā samatikkamiṃ.
      |123.91| Bhavasotaṃ sace buddho      tiṇṇo lokantagū vidū
              etena saccavajjena      gamanaṃ me samijjhatu.
      |123.92| Yadi santigamo maggo    mokkhadaṃ 4- santikaṃ sukhaṃ
              etena saccavajjena      gamanaṃ me samijjhatu.
      |123.93| Saṅgho ce tiṇṇakantāro  puññakhetto anuttaro
              etena saccavajjena      gamanaṃ me samijjhatu.
      |123.94| Saha kate saccavare       maggā apagataṃ jalaṃ
              tato sukhena uttiṇṇo   nadītīre manorame.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ...dhimā. 2 Ma. Yu. suvacanaṃ. 3 Yu. vihāya. 4 Yu. ca santikaṃ.
      |123.95| Nisinnaṃ addasaṃ buddhaṃ    udentaṃva pabhaṅkaraṃ
              jalantaṃ hemaselaṃva       dīparukkhaṃva jotitaṃ.
      |123.96| Sasiṃva 1- tārāsahitaṃ     sāvakehi purakkhataṃ
              vāsavaṃ viya vassantaṃ      devena 2- jananandanaṃ.
      |123.97| Vanditvāna sahāmacco   ekamantaṃ upāvisiṃ
              tato 3- ajjhāsayaṃ ñatvā buddho dhammamadesayi.
      |123.98| Sutvāna dhammaṃ vimalaṃ      avocumha mayaṃ jinaṃ
              pabbājehi mahāvīra     otiṇṇamha 4- bhave mayaṃ.
      |123.99| Svākkhāto bhikkhave dhammo dukkhantassa 5- karāya vo
              caratha brahmacariyaṃ        iccāha muni sattamo.
      |123.100| Saha vācāya sabbepi    bhikkhuvesadharā mayaṃ
               ahumha upasampannā   sotāpannāva sāsane.
      |123.101| Tato jetavanaṃ gantvā   anusāsi vināyako
               anusiṭṭho jinenāhaṃ    arahattaṃ apāpuṇiṃ.
      |123.102| Tato bhikkhusahassāni    anusāsimahaṃ tadā
               mamānusāsanakarā      tepi āsuṃ anāsavā.
      |123.103| Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho  etadagge ṭhapesi maṃ
               bhikkhuovādakānaggo   kappinoti mahājane 6-.
      |123.104| Satasahasse kataṃ kammaṃ   phalaṃ dassesi me idha
               sumutto saravegova      kilese jhāpayiṃ mama.
@Footnote: 1 Po. sasaṃva. Yu. sasīva. 2 Ma. desanā jaladantaraṃ. Yu. desanā jalanandanaṃ.
@3 Ma. Yu. tato no āsayaṃ. 4 Ma. nibbindāmha. Yu. nibbiṇṇāmha. 5 Ma. Yu.
@dukkhantakaraṇāya vo. 6 Yu. mahājino.
      |123.105| Kalesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
               nāgova bandhanaṃ chetvā   viharāmi anāsavo.
      |123.106| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
               tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |123.107| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
               chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
  Itthaṃ sudaṃ āyasmā mahākappino thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
               Mahākappinattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 187-190. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=33&A=3707&w=suttaso              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=33&A=3707              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=123&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=123              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=123              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5748              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5748              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com