ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

suppavattīni   suvinicchitāni  suttaso  anubyañjanaso  kalyāṇavāco
hoti  kalyāṇavākkaraṇo  yebhuyyena  bhikkhunīnaṃ  piyo  hoti manāpo
paṭibalo  hoti  bhikkhuniyo  ovadituṃ na kho panetaṃ bhagavantaṃ uddissa
pabbajitāya   kāsāyavatthavasanāya   garudhammaṃ    ajjhāpannapubbo
hoti vīsativasso vā hoti atirekavīsativasso vā anujānāmi bhikkhave
imehi aṭṭhahaṅgehi samannāgataṃ bhikkhuṃ bhikkhunovādakaṃ sammannitunti.
   [408] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe  adhippeto  bhikkhūti . asammato nāma ñatticatutthena kammena
asammato. Bhikkhuniyo nāma ubhatosaṅghe upasampannā.
   [409]  Ovadeyyāti  aṭṭhahi  garudhammehi  ovadati  āpatti
pācittiyassa  .  aññena  dhammena  ovadati  āpatti dukkaṭassa .
Ekato upasampannaṃ ovadati āpatti dukkaṭassa.
   [410]  Tena  sammatena bhikkhunā pariveṇaṃ sammajjitvā pānīyaṃ
paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpetvā  āsanaṃ  paññāpetvā  dutiyaṃ  gahetvā
nisīditabbaṃ  .  bhikkhunīhi  tattha  gantvā  taṃ  bhikkhuṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīditabbaṃ  .  tena  sammatena  1- bhikkhunā pucchitabbā
samaggattha  bhaginiyoti  .  sace  samaggamhāyyāti  bhaṇanti  vattanti
bhaginiyo  aṭṭha  garudhammāti  .  sace vattanti ayyāti 2- bhaṇanti
eso  bhaginiyo  ovādoti  niyyādetabbo  .  sace na vattanti
ayyāti   bhaṇanti  osāretabbā  vassasatūpasampannāya  bhikkhuniyā
tadahupasampannassa   bhikkhuno   abhivādanaṃ   paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ
sāmīcikammaṃ  kātabbaṃ  ayaṃ 3- dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā
pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
   {410.1} Na bhikkhuniyā abhikkhuke āvāse vassaṃ vasitabbaṃ ayampi
dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo
anvaḍḍhamāsaṃ  bhikkhuniyā  bhikkhusaṅghato dve dhammā paccāsiṃsitabbā 4-
uposathapucchakañca  ovādupasaṅkamanañca ayampi dhammo sakkatvā garukatvā
mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo. Vassaṃ vutthāya bhikkhuniyā ubhatosaṅghe
tīhi ṭhānehi pavāretabbaṃ diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā ayampi
dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
Garudhammaṃ  ajjhāpannāya  bhikkhuniyā  ubhatosaṅghe  pakkhamānattaṃ caritabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na hoti . 2 Ma. vattantāyyāti. evamuparipi . 3 Ma.
@ayampi . 4 Ma. paccāsīsitabbā.
Ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo . dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya
ubhatosaṅghe  upasampadā  pariyesitabbā  ayampi  dhammo  sakkatvā
garukatvā  mānetvā  pūjetvā  yāvajīvaṃ anatikkamanīyo na bhikkhuniyā
kenaci  pariyāyena  bhikkhu  akkositabbo paribhāsitabbo ayampi dhammo
sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā  yāvajīvaṃ  anatikkamanīyo
ajjatagge  ovaṭo  bhikkhunīnaṃ  bhikkhūsu  vacanapatho  anovaṭo  bhikkhūnaṃ
bhikkhunīsu  vacanapatho  ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā mānetvā
pūjetvā  yāvajīvaṃ  anatikkamanīyoti  . sace samaggamhāyyāti bhaṇanti
aññaṃ  dhammaṃ  bhaṇati  āpatti  dukkaṭassa  .  sace  vaggamhāyyāti
bhaṇanti  aṭṭha  garudhamme  bhaṇati  āpatti  dukkaṭassa  .  ovādaṃ
aniyyādetvā aññaṃ dhammaṃ bhaṇati āpatti dukkaṭassa.
   [411]  Adhammakamme  adhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhusaṅghaṃ vaggasaññī
ovadati  āpatti  pācittiyassa  .  adhammakamme  adhammakammasaññī
vaggaṃ bhikkhunīsaṅghaṃ vematiko ovadati āpatti pācittiyassa. Adhammakamme
adhammakammasaññī  vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ  samaggasaññī  ovadati  āpatti
pācittiyassa.
   [412]  Adhammakamme  vematiko  vaggaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  vaggasaññī
ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī  ovadati
āpatti pācittiyassa.
   [413]  Adhammakamme  dhammakammasaññī vaggaṃ bhikkhunīsaṅghaṃ vaggasaññī
ovadati .pe. vematiko ovadati .pe. samaggasaññī ovadati āpatti
pācittiyassa.
   [414]  Adhammakamme  adhammakammasaññī  samaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
vaggasaññī  ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī
ovadati āpatti pācittiyassa.
   [415]  Adhammakamme  vematiko  amaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ vaggasaññī
ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī  ovadati
āpatti pācittiyassa.
   [416]   Adhammakamme  dhammakammasaññī  samaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
vaggasaññī  ovadati  .pe.  vematīko  ovadati  .pe.  samaggasaññī
ovadati āpatti pācittiyassa.
   [417]   Dhammakamme   adhammakammasaññī  vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
vaggasaññī   ovadati   āpatti   dukkaṭassa   .   dhammakamme
adhammakammasaññī  vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ  vematiko  ovadati  āpatti
dukkaṭassa   .  dhammakamme  adhammakammasaññī  vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
samaggasaññī ovadati āpatti dukkaṭassa.
   [418]  Dhammakamme  vematiko  vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ  vaggasaññī
ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī  ovadati
āpatti dukkaṭassa.
   [419]   Dhammakamme   dhammakammasaññī   vaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
vaggasaññī  ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī
ovadati āpatti dukkaṭassa.
   [420]   Dhammakamme  adhammakammasaññī  samaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ
vaggasaññī  ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī
ovadati āpatti dukkaṭassa.
   [421]  Dhammakamme  vematiko  samaggaṃ  bhikkhunīsaṅghaṃ  vaggasaññī
ovadati  .pe.  vematiko  ovadati  .pe.  samaggasaññī  ovadati
āpatti dukkaṭassa.
   [422]  Dhammakamme  dhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunīsaṅghaṃ vaggasaññī
ovadati  āpatti  dukkaṭassa  .  dhammakamme  dhammakammasaññī  samaggaṃ
bhikkhunīsaṅghaṃ  vematiko  ovadati  āpatti  dukkaṭassa  .  dhammakamme
dhammakammasaññī samaggaṃ bhikkhunīsaṅghaṃ samaggasaññī ovadati anāpatti.
   [423] Anāpatti uddesaṃ dento paripucchaṃ dento osārehi
ayyāti  vuccamāno  osāreti  pañhaṃ  pucchati pañhaṃ puṭṭho katheti
aññassatthāya  bhaṇantaṃ  bhikkhuniyo  suṇanti  sikkhamānāya  sāmaṇeriyā
ummattakassa ādikammikassāti.
          Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 269-273. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_read.php?B=2&A=4847&w=suttaso              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_read.php?B=2&A=4847              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=407&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=57              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=406              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=7400              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=7400              Contents of The Tipitaka Volume 2 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com