ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [23]  Tena  kho  pana  samayena ranno magadhassa seniyassa
bimbisarassa  arame amba phalino 2- honti . ranna ca 3-
magadhena  seniyena  bimbisarena  anunnatam  hoti  yathasukham ayya
ambam  paribhunjantuti  .  chabbaggiya  bhikkhu  tarunanneva  ambam
patapetva paribhunjimsu . ranno ca magadhassa seniyassa bimbisarassa
ambena  attho hoti . athakho raja magadho seniyo bimbisaro
manusse  anapesi  gacchatha  bhane  aramam  gantva  ambam
@Footnote: 1 Ma. Yu. ditthanugatim apajjati. 2 Yu. phalita. 3 Ma. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Aharathati . evam devati kho te manussa ranno magadhassa seniyassa bimbisarassa patissutva aramam gantva aramapalam 1- etadavocum devassa bhane ambena attho ambam dethati . natthayya ambam tarunanneva ambam patapetva bhikkhu paribhunjimsuti . athakho te manussa ranno magadhassa seniyassa bimbisarassa etamattham arocesum . suparibhuttam bhane ayyehi ambam apica bhagavata matta vannitati . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama samana sakyaputtiya na mattam janitva ranno ambam paribhunjissantiti. Assosum kho bhikkhu tesam manussanam ujjhayantanam khiyantanam vipacentanam .pe. athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. Na bhikkhave ambam paribhunjitabbam yo paribhunjeyya apatti dukkatassati. [24] Tena kho pana samayena annatarassa pugassa sanghabhattam hoti. Supe ambapesika 2- pakkhitta honti . bhikkhu kukkuccayanta na patigganhanti .pe. patigganhatha bhikkhave paribhunjatha anujanami bhikkhave ambapesikanti. [25] Tena kho pana samayena annatarassa pugassa sanghabhattam hoti . tena pariyapunimsu ambapesikam 3- katum. Bhattagge sakaleheva ambehi caranti 4- . bhikkhu kukkuccayanta na patigganhanti .pe. @Footnote: 1 Yu. aramapale. 2 Ma. Yu. abbapesikayo. 3 Yu. pesikam. 4 Ma. denti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Patigganhatha bhikkhave paribhunjatha anujanami bhikkhave pancahi samanakappehi phalam paribhunjitum aggiparicitam satthaparicitam nakhaparicitam abijam nibbattabijanneva 1- pancamam anujanami bhikkhave imehi pancahi samanakappehi phalam paribhunjitunti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 9-11. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=23&items=3&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=7&item=23&items=3&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=23&items=3&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=23&items=3&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=23              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :