ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
            Kaṭhinakkhandhakaṃ
   [95] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena tiṃsamattā
pāṭheyyakā  bhikkhū  sabbe  āraññakā  sabbe  piṇḍapātikā sabbe
paṃsukūlikā  sabbe  tecīvarikā  sāvatthiṃ  gacchantā bhagavantaṃ dassanāya
upakaṭṭhāya   vassūpanāyikāya   nāsakkhiṃsu  sāvatthiyaṃ  vassūpanāyikaṃ
sambhāvetuṃ  antarāmagge  sākete  vassaṃ  upagacchiṃsu  .  te
ukkaṇṭhitarūpā  vassaṃ  vasiṃsu  āsanne  va no bhagavā viharati ito
chasu yojanesu na ca mayaṃ labhāma bhagavantaṃ dassanāyāti.
   {95.1} Athakho te bhikkhū vassaṃ vutthā temāsaccayena katāya
pavāraṇāya  deve  vassante  udakasaṅgahe udakacikkhalle okapuṇṇehi
cīvarehi  kilantarūpā  yena sāvatthī jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa ārāmo
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  āciṇṇaṃ  kho  panetaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ
āgantukehi bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodituṃ.
   {95.2} Athakho bhagavā te bhikkhū etadavoca kacci bhikkhave khamanīyaṃ kacci
yāpanīyaṃ kacci samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasittha
na ca piṇḍakena kilamitthāti . khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ bhagavā samaggā ca
mayaṃ bhante sammodamānā avivadamānā vassaṃ vasimhā na ca piṇḍakena
Kilamimhā  idha  mayaṃ  bhante  tiṃsamattā  pāṭheyyakā bhikkhū sāvatthiṃ
āgacchantā   bhagavantaṃ   dassanāya   upakaṭṭhāya  vassūpanāyikāya
nāsakkhimhā   sāvatthiyaṃ  vassūpanāyikaṃ  sambhāvetuṃ  antarāmagge
sākete  vassaṃ  upagacchimhā  te  mayaṃ bhante ukkaṇṭhitarūpā vassaṃ
vasimhā āsanne va no bhagavā viharati ito chasu yojanesu na ca mayaṃ
labhāma  bhagavantaṃ  dassanāyāti  athakho  mayaṃ  bhante  vassaṃ  vutthā
temāsaccayena  katāya  pavāraṇāya  deve  vassante  udakasaṅgahe
udakacikkhalle okapuṇṇehi cīvarehi kilantarūpā addhānaṃ āgatāti.
   [96]  Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave vassaṃ vutthānaṃ
bhikkhūnaṃ kaṭhinaṃ attharituṃ . atthatakaṭhinānaṃ vo bhikkhave pañca kappissanti
anāmantacāro  asamādānacāro  gaṇabhojanaṃ  yāvadatthacīvaraṃ  yo  ca
tattha cīvaruppādo so nesaṃ bhavissatīti . atthatakaṭhinānaṃ vo bhikkhave
imāni pañca kappissanti . evañca pana bhikkhave kaṭhinaṃ attharitabbaṃ.
Byattena  bhikkhunā  paṭibalena saṅgho ñāpetabbo suṇātu me bhante
saṅgho  idaṃ  saṅghassa  kaṭhinadussaṃ uppannaṃ . yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho imaṃ kaṭhinadussaṃ itthannāmassa bhikkhuno dadeyya kaṭhinaṃ attharituṃ.
Esā ñatti.
   {96.1}  Suṇātu  me  bhante saṅgho idaṃ saṅghassa kaṭhinadussaṃ
uppannaṃ  .  saṅgho  imaṃ  kaṭhinadussaṃ  itthannāmassa  bhikkhuno deti
Kaṭhinaṃ  attharituṃ  .  yassāyasmato  khamati  imassa  kaṭhinadussassa
itthannāmassa  bhikkhuno  dānaṃ  kaṭhinaṃ  attharituṃ  so  tuṇhassa yassa
nakkhamati  so  bhāseyya  .  dinnaṃ  idaṃ  saṅghena  kaṭhinadussaṃ
itthannāmassa  bhikkhuno  kaṭhinaṃ  attharituṃ  .  khamati  saṅghassa tasmā
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   Evaṃ kho bhikkhave atthataṃ hoti kaṭhinaṃ evaṃ anatthataṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 135-137. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=95&items=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=95&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=95&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=95&items=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=95              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4277              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4277              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :