ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [86] Athakho bhagava anupubbena carikam caramano yena apanam 2-
tadavasari . assosi kho keniyo jatilo samano khalu bho gotamo sakyaputto
sakyakula  pabbajito  apanam  anuppatto tam kho pana bhavantam gotamam
evamkalyano kittisaddo abbhuggato
   {86.1} itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho
bhagava  so  imam  lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamanabrahmanim
pajam sadevamanussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti so dhammam deseti
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti sadhu kho pana tatharupanam
arahatam dassanam hotiti.
   {86.2} Athakho keniyassa jatilassa etadahosi kinnu kho aham samanassa
gotamassa harapeyyanti . athakho keniyassa jatilassa etadahosi yepi kho
@Footnote: 1 si. hiranne. Ma. Yu. hirannam. 2 Si. apanam.
Te  brahmananam  pubbaka  isayo  mantanam  kattaro  mantanam
pavattaro  yesamidam  etarahi  brahmana  poranam  mantapadam  gitam
pavuttam   samihitam   tadanugayanti   tadanubhasanti   bhasitamanubhasanti
vacitamanuvacenti   seyyathidam   atthako   vamako   vamadevo
vessamitto  yamataggi  angiraso  bharadvajo  vasettho  kassapo
bhagu  rattuparata  virata  vikalabhojana  te  evarupani  panani
sadiyimsu  samanopi  gotamo  rattuparato  virato  vikalabhojana
arahati  samanopi  gotamo  evarupani  panani  1-  saditunti
pahutam  panam  patiyadapetva  kajehi  gahapetva  yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam
katham saraniyam vitisaretva ekamantam atthasi.
   {86.3} Ekamantam thito kho keniyo jatilo bhagavantam etadavoca
patigganhatu me bhavam gotamo pananti . Tenahi keniya bhikkhunam dehiti.
Bhikkhu  kukkuccayanta  nappatigganhanti  .  patigganhatha  bhikkhave
paribhunjathati  . athakho keniyo jatilo buddhappamukham bhikkhusangham pahutehi
panehi  sahattha  santappetva  sampavaretva  bhagavantam  dhotahattham
onitapattapanim ekamantam nisidi . ekamantam nisinnam kho keniyam jatilam
bhagava dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi.
Athakho  keniyo  jatilo  bhagavata  dhammiya  kathaya  sandassito
samadapito  samuttejito  sampahamsito  bhagavantam  etadavoca adhivasetu
@Footnote: 1 Po. panadini sadiyitunti.
Me  bhavam  gotamo  svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati . maha
kho   keniya   bhikkhusangho  addhaterasani  bhikkhusatani  tvanca
brahmanesu  abhippasannoti  .  dutiyampi  kho  keniyo  jatilo
bhagavantam  etadavoca  kincapi  bho  gotama  maha  bhikkhusangho
addhaterasani   bhikkhusatani   ahanca   brahmanesu  abhippasanno
adhivasetu me bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati.
Maha  kho  keniya  bhikkhusangho  addhaterasani  bhikkhusatani  tvanca
brahmanesu  abhippasannoti  .  tatiyampi  kho  keniyo  jatilo
bhagavantam  etadavoca  kincapi  bho  gotama  maha  bhikkhusangho
addhaterasani   bhikkhusatani   ahanca   brahmanesu  abhippasanno
adhivasetu me bhavam gotamo svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati.
Adhivasesi  bhagava  tunhibhavena  .  athakho  keniyo  jatilo
bhagavato adhivasanam viditva utthayasana pakkami.
   {86.4} Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham
katva  bhikkhu amantesi anujanami bhikkhave attha panani ambapanam
jambupanam  cocapanam  mocapanam  madhupanam  muddikapanam  salukapanam
pharusakapanam . anujanami bhikkhave sabbam phalarasam thapetva dhannaphalarasam.
Anujanami bhikkhave sabbam pattarasam 1- thapetva pakkadakarasam 2- .
Anujanami  bhikkhave  sabbam  puppharasam  thapetva  madhukapuppharasam .
Anujanami  bhikkhave  ucchurasanti  .  athakho keniyo jatilo tassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. phalarasam. 2 Po. sakarasam. Ma. Yu. dhannaphalarasam.
Rattiya accayena sake assame panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva
bhagavato  kalam  arocapesi kalo bho gotama nitthitam bhattanti .
Athakho   bhagava   pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya
yena  keniyassa  jatilassa  assamo  tenupasankami  upasankamitva
pannatte  asane  nisidi  saddhim  bhikkhusanghena  .  athakho keniyo
jatilo  buddhappamukham  bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena
sahattha   santappetva   sampavaretva   bhagavantam   bhuttavim
onitapattapanim  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinnam kho keniyam
jatilam bhagava imahi gathahi anumodi
   [87] Aggihuttamukha 1- yanna   savitti chandaso mukham
     raja mukham manussanam          nadinam sagaro mukham
     nakkhattanam mukham cando        adicco tapatam mukham
     punnam akankhamananam        sangho ve yajatam mukhanti.
   Athakho bhagava keniyam jatilam imahi gathahi anumoditva utthayasana
pakkami.
   [88] Athakho bhagava apane yathabhirantam viharitva yena kusinara
tena  carikam  pakkami  mahata  bhikkhusanghena  saddhim  addhaterasehi
bhikkhusatehi  .  assosum  kho  kosinaraka  malla  bhagava  kira
kusinaram  agacchati  mahata  bhikkhusanghena  saddhim  addhaterasehi
bhikkhusatehiti  .  te  sangaram  akamsu  yo  bhagavato  paccuggamanam
@Footnote: 1 Po. aggihutam mukha.
Na karissati panca satani dandoti . tena kho pana samayena rojo
mallo  ayasmato  anandassa  sahayo  hoti  .  athakho bhagava
anupubbena  carikam  caramano  yena  kusinara  tadavasari . [1]-
kosinaraka  malla  bhagavato  paccuggamanam  akamsu  . athakho rojo
mallo  bhagavato  paccuggamanam  karitva  yenayasma  anando
tenupasankami   upasankamitva  ayasmantam  anandam  abhivadetva
ekamantam  atthasi  .  ekamantam  thitam  kho rojam mallam ayasma
anando  etadavoca  ularam  kho te idam avuso roja yam tvam
bhagavato  paccuggamanam  akasiti  .  naham  bhante  ananda bahukato
buddhena  va dhammena va sanghena va apica natihi sangaro kato
yo  bhagavato  paccuggamanam  na  karissati  panca  satani  dandoti
so  kho  aham  2-  bhante  ananda natinam dandabhaya evam 3-
bhagavato paccuggamanam akasinti.
   {88.1} Athakho ayasma anando anattamano ahosi katham hi nama
rojo mallo evam vakkhatiti . athakho ayasma anando yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho ayasma anando bhagavantam etadavoca ayam
bhante rojo mallo abhinnato natamanusso mahiddhiko kho pana evarupanam
natamanussanam  imasmim  dhammavinaye  pasado 4- sadhu bhante bhagava
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. athakho. 2 Yu. sa kho aham. 3 Si. Ma. Yu. evaham. 4 Po.
@dhammavinayenabhipasado.
Tatha  karotu yatha rojo mallo imasmim dhammavinaye pasideyyati .
Na  kho  tam ananda dukkaram tathagatena yatha rojo mallo imasmim
dhammavinaye  pasideyyati  .  athakho  bhagava  rojam mallam mettena
cittena pharitva utthayasana viharam pavisi . athakho rojo mallo
bhagavato  mettena cittena phuttho seyyathapi nama gavi tarunavaccha
evameva  viharena  viharam  parivenena parivenam upasankamitva bhikkhu
pucchati kaham nu kho bhante etarahi so bhagava viharati araham sammasambuddho
dassanakama  hi  mayam  tam  bhagavantam  arahantam  sammasambuddhanti .
Esavuso roja [1]- viharo samvutadvaro tena appasaddo upasankamitva
ataramano  alindam  pavisitva  ukkasitva  aggalam  akotehi
vivarissati te bhagava dvaranti.
   {88.2} Athakho rojo mallo yena so viharo samvutadvaro
tena  appasaddo  upasankamitva  ataramano  alindam  pavisitva
ukkasitva  aggalam  akoteti  . vivari bhagava dvaram . athakho
rojo  mallo  viharam  pavisitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinnassa  kho  rojassa  mallassa  bhagava
anupubbikatham   kathesi   seyyathidam   danakatham   silakatham  saggakatham
kamanam  adinavam okaram sankilesam nekkhamme anisamsam pakasesi .
Yada  bhagava  annasi  rojam  mallam kallacittam muducittam vinivaranacittam
udaggacittam   pasannacittam   atha   ya   buddhanam  samukkamsika
@Footnote: 1 Po. yena.
Dhammadesana  tam  pakasesi dukkham samudayam nirodham maggam . seyyathapi
nama  suddham  vattham  apagatakalakam  sammadeva  rajanam  patigganheyya
evameva kho rojassa mallassa tasmimyevasane virajam vitamalam dhammacakkhum
udapadi  yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  .  athakho
rojo  mallo  ditthadhammo  pattadhammo  viditadhammo pariyogalhadhammo
tinnavicikiccho   vigatakathamkatho   vesarajjappatto   aparappaccayo
satthu  sasane  bhagavantam  etadavoca  sadhu bhante ayya mamanneva
patigganheyyum civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam
no annesanti . yesam kho roja sekkhena 1- nanena sekkhena
dassanena dhammo dittho seyyathapi taya tesampi evam hoti aho nuna
ayya   amhakanneva   patigganheyyum   civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharam  no  annesanti tenahi roja tava ceva
patigganhissanti annesancati.
   {88.3}  Tena kho pana samayena kusinarayam panitanam bhattanam
bhattapatipati  atthita  hoti  .  athakho  rojassa mallassa patipatim
alabhantassa  etadahosi  yannunaham  bhattaggam olokeyyam yam bhattagge
nassa 2- tam patiyadeyyanti. Athakho rojo mallo bhattaggam olokento
dve  naddasa  dakanca  pitthakhadaniyanca  .  athakho rojo mallo
yenayasma   anando  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam
@Footnote: 1 Si. Yu. sekhena. 2 Po. Ma. Yu. naddasam.
Anandam  etadavoca  idha  me  bhante ananda patipatim alabhantassa
etadahosi  yannunaham  bhattaggam olokeyyam yam bhattagge nassa 1-
tam patiyadeyyanti so kho aham bhante ananda bhattaggam olokento
dve  naddasam  dakanca  pitthakhadaniyanca  sacaham  bhante  ananda
patiyadeyyam  dakanca  pitthakhadaniyanca  patigganheyya me bhagavati .
Tenahi  roja  bhagavantam patipucchissamiti . athakho ayasma anando
bhagavato  etamattham  arocesi  .  tenahi ananda patiyadetuti .
Tenahi roja patiyadehiti.
   {88.4} Athakho rojo mallo tassa rattiya accayena pahutam
dakanca   pitthakhadaniyanca  patiyadapetva  bhagavato  upanamesi
patigganhatu  me  bhante  bhagava  dakanca  pitthakhadaniyancati .
Tenahi roja bhikkhunam dehiti . bhikkhu kukkuccayanta nappatigganhanti.
Patigganhatha  bhikkhave paribhunjathati . athakho rojo mallo buddhappamukham
bhikkhusangham pahutehi dakehi ca pitthakhadaniyehi ca sahattha santappetva
sampavaretva  bhagavantam  dhotahattham onitapattapanim ekamantam nisidi .
Ekamantam nisinnam kho rojam mallam bhagava dhammiya kathaya sandassetva
samadapetva  samuttejetva  sampahamsetva utthayasana pakkami .
Athakho  bhagava  etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham katva
bhikkhu  amantesi  anujanami  bhikkhave  sabbanca  dakam  sabbanca
pitthakhadaniyanti.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. naddasam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 121-128. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=86&items=3&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=5&item=86&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=86&items=3&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=86&items=3&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=86              The Pali Atthakatha in Thai :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4166              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4166              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :