ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
       Naparittattikanahetuduke parittattikahetudukaṃ
   [673]  Naparittaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato hetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [674] Hetuyā ekādasa.
    Naparittārammaṇattikanahetuduke parittārammaṇattikahetudukaṃ
   [675]  Naparittārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca parittārammaṇo
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [676] Hetuyā terasa.
        Nahīnattikanahetuduke hīnattikahetudukaṃ
   [677]  Nahīnaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  majjhimo hetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [678] Hetuyā nava.
      Namicchattattikanahetuduke micchattattikahetudukaṃ
   [679]  Namicchattaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca sammattaniyato hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [680] Hetuyā nava.
     Namaggārammaṇattikanahetuduke maggārammaṇattikahetudukaṃ
   [681]  Namaggārammaṇaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca maggahetuko hetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [682] Hetuyā dasa.
      Nauppannattikanahetuduke uppannattikahetudukaṃ
   [683]  Naanuppanno  nanahetu  dhammo  uppannassa  nahetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  nauppādī  nanahetu  dhammo
uppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [684] Hetuyā tīṇi.
       Naatītattikanahetuduke atītattikahetudukaṃ
   [685]  Naatīto  nanahetu  dhammo  paccuppannassa  nahetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  naanāgato  nanahetu  dhammo
paccuppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [686] Hetuyā tīṇi.
     Naatītārammaṇattikanahetuduke atītārammaṇattikahetudukaṃ
   [687]  Naatītārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca anāgatārammaṇo
Hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [688] Hetuyā sattarasa.
      Naajjhattattikanahetuduke ajjhattattikahetudukaṃ
   [689]  Naajjhattaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca bahiddhā hetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  . nabahiddhā nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto
hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [690] Hetuyā dve.
         Naajjhattārammaṇattikanahetuduke
         ajjhattārammaṇattikahetudukaṃ
   [691]  Naajjhattārammaṇaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve  .  nabahiddhārammaṇaṃ
nahetuṃ   dhammaṃ   paṭicca   bahiddhārammaṇo   hetu   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [692] Hetuyā cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 449-451. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2365&items=20              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2365&items=20&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=2365&items=20              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2365&items=20              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2365              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :