ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [225]  Āciṇṇaṃ  kho  panetaṃ  vassaṃ  vutthānaṃ  bhikkhūnaṃ
bhagavantaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  .  athakho  te  bhikkhū  vassaṃ
vutthā  temāsaccayena  senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya
yena  sāvatthī  tena  pakkamiṃsu  anupubbena  yena  sāvatthī
jetavanaṃ  anāthapiṇḍikassa  ārāmo  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .
Āciṇṇaṃ kho panetaṃ
Buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  āgantukehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodituṃ .
Athakho  bhagavā  te  bhikkhū  etadavoca kacci bhikkhave khamanīyaṃ kacci
yāpanīyaṃ  kacci  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ  vassaṃ
vasittha  na  ca  piṇḍakena  kilamitthāti  .  khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ
bhagavā  samaggā  ca  mayaṃ  bhante sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ
vassaṃ vasimhā na ca piṇḍakena kilamimhāti.
   {225.1}  Jānantāpi  tathāgatā  pucchanti  jānantāpi  na
pucchanti  kālaṃ  viditvā  pucchanti  kālaṃ  viditvā  na  pucchanti
atthasañhitaṃ  tathāgatā  pucchanti  no  anatthasañhitaṃ  anatthasañhite
setughāto  tathāgatānaṃ  .  dvīhākārehi  buddhā  bhagavanto  bhikkhū
paṭipucchanti  dhammaṃ  vā  desessāma  sāvakānaṃ  vā  sikkhāpadaṃ
paññāpessāmāti.
   {225.2} Athakho bhagavā te bhikkhū etadavoca yathākathaṃ pana tumhe
bhikkhave  samaggā  sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasittha na
ca piṇḍakena kilamitthāti.
   {225.3} Idha mayaṃ bhante sambahulā sandiṭṭhā sambhattā bhikkhū
kosalesu  janapadesu  aññatarasmiṃ  āvāse  vassaṃ upagacchimhā tesaṃ
no bhante amhākaṃ etadahosi kena nu kho mayaṃ upāyena samaggā
sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ vassaṃ vaseyyāma na ca piṇḍakena
kilameyyāmāti  tesaṃ  no  bhante  amhākaṃ  etadahosi sace kho
mayaṃ  aññamaññaṃ  neva  ālapeyyāma  na  sallapeyyāma  yo paṭhamaṃ
gāmato  piṇḍāya  paṭikkameyya  so  āsanaṃ  paññāpeyya pādodakaṃ
Pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   upanikkhipeyya   avakkārapātiṃ  dhovitvā
upaṭṭhāpeyya  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpeyya yo pacchā gāmato
piṇḍāya  paṭikkameyya  sacassa  bhuttāvaseso  sace  ākaṅkheyya
bhuñjeyya  no  ce ākaṅkheyya apaharite vā chaḍḍeyya appāṇake
vā  udake  opilāpeyya so āsanaṃ uddhareyya pādodakaṃ pādapīṭhaṃ
pādakathalikaṃ   paṭisāmeyya  avakkārapātiṃ  dhovitvā  paṭisāmeyya
pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  paṭisāmeyya  bhattaggaṃ sammajjeyya yo passeyya
pānīyaghaṭaṃ  vā  paribhojanīyaghaṭaṃ  vā  vaccaghaṭaṃ  vā rittaṃ tucchaṃ so
upaṭṭhāpeyya   sacassa   hoti  avisayhaṃ  hatthavikārena  dutiyaṃ
āmantetvā  hatthavilaṅghakena  upaṭṭhāpeyya  na  tveva  tappaccayā
vācaṃ  bhindeyya  evaṃ  kho mayaṃ samaggā sammodamānā avivadamānā
phāsukaṃ  vassaṃ  vaseyyāma  na  ca  piṇḍakena kilameyyāmāti athakho
mayaṃ  bhante  aññamaññaṃ  neva  ālapimhā  na  sallapimhā  yo
paṭhamaṃ  gāmato  piṇḍāya  paṭikkamati  so  āsanaṃ  paññāpeti
pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  upanikkhipati  avakkārapātiṃ  dhovitvā
upaṭṭhāpeti  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpeti  yo  pacchā gāmato
piṇḍāya  paṭikkamati  sace  hoti  bhuttāvaseso  sace  ākaṅkhati
bhuñjati  no  ce  ākaṅkhati  apaharite  vā  chaḍḍeti  appāṇake
vā  udake  opilāpeti  so  āsanaṃ  uddharati pādodakaṃ pādapīṭhaṃ
pādakathalikaṃ  paṭisāmeti  avakkārapātiṃ  dhovitvā  paṭisāmeti  pānīyaṃ
Paribhojanīyaṃ  paṭisāmeti  bhattaggaṃ  sammajjati  yo  passati  pānīyaghaṭaṃ
vā  paribhojanīyaghaṭaṃ  vā  vaccaghaṭaṃ vā rittaṃ tucchaṃ so upaṭṭhāpeti
sacassa   hoti   avisayhaṃ  hatthavikārena  dutiyaṃ  āmantetvā
hatthavilaṅghakena  upaṭṭhāpeti na tveva tappaccayā vācaṃ bhindati evaṃ
kho  mayaṃ  bhante  samaggā  sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ
vasimhā na ca piṇḍakena kilamimhāti.
   [226]  Athakho  bhagavā  bhikkhū āmantesi aphāsuññeva kirame
bhikkhave  moghapurisā  vutthā  samānā  phāsumha  vutthāti paṭijānanti
pasusaṃvāsaññeva  kirame  bhikkhave  moghapurisā vutthā samānā phāsumha
vutthāti  paṭijānanti  eḷakasaṃvāsaññeva  kirame  bhikkhave  moghapurisā
vutthā  samānā  phāsumha  vutthāti  paṭijānanti  pamattasaṃvāsaññeva
kirame  bhikkhave  moghapurisā  vutthā  samānā  phāsumha  vutthāti
paṭijānanti  kathaṃ  hi nāmime 1- bhikkhave moghapurisā mūgabbattaṃ 2-
titthiyasamādānaṃ  samādiyissanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā
pasādāya .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave
mūgabbattaṃ  titthiyasamādānaṃ  samādiyitabbaṃ  yo  samādiyeyya  āpatti
dukkaṭassa  . anujānāmi bhikkhave vassaṃ vutthānaṃ bhikkhūnaṃ tīhi ṭhānehi
pavāretuṃ diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā . Sā vo bhavissati
aññamaññānulomatā  āpattivuṭṭhānatā  vinayapurekkhāratā  .  evañca
pana  bhikkhave  pavāretabbaṃ  .  byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho
@Footnote: 1 Ma. ime iti saddo na dissati. 2 Ma. mūgabbataṃ. ito paraṃ īdisameva.
Ñāpetabbo  suṇātu  me  bhante  saṅgho  ajja  pavāraṇā .
Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho pavāreyyāti.
   {226.1} Therena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  saṅghaṃ  āvuso
pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā vadantu maṃ āyasmanto
anukampaṃ  upādāya  passanto  paṭikarissāmi  dutiyampi  āvuso
saṅghaṃ  pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā vadantu maṃ
āyasmanto  anukampaṃ  upādāya  passanto  paṭikarissāmi  tatiyampi
āvuso  saṅghaṃ  pavāremi  diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā
vadantu maṃ āyasmanto anukampaṃ upādāya passanto paṭikarissāmīti.
   {226.2} Navakena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  saṅghaṃ  bhante
pavāremi  diṭṭhena  vā  sutena  vā  parisaṅkāya  vā vadantu maṃ
āyasmanto  anukampaṃ  upādāya  passanto  paṭikarissāmi  dutiyampi
bhante saṅghaṃ pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā vadantu
maṃ  āyasmanto  anukampaṃ  upādāya  passanto paṭikarissāmi tatiyampi
bhante saṅghaṃ pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā vadantu maṃ
āyasmanto anukampaṃ upādāya passanto paṭikarissāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 310-314. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=4&item=225&items=2              Classified by [Item Number] :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=4&item=225&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=225&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://www.84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=225&items=2              Study Atthakatha :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=225              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :